Kutsu Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokoukseen 10.11.2018 Kokkolaan

Kutsu

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Kokkolassa lauantaina 10.11.2018 klo 12.30.

Paikka on Kokkola-sali, Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 11.45 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 12.30.

Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
1. Päätetään jäsenyhdistyksiltä perittävästä jäsenmaksusta.
2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista.
3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
4. Valitaan hallitukseen
4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja
4.2. yhdestä kolmeen varapuheenjohtajaa erovuoroisten tilalle
4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle
5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan SAhL:n seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 24 pykälässä

Kokousaineisto lähetetään seuroille sähköpostilla 26.10.2018.

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Valtakirja kokoukseen on ladattavissa: Valtakirja, syysliittokokous 2018

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi sekä ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 2.11.2018 mennessä.

Syyskokousterveisin,
Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                                         Tapio Pukki
puheenjohtaja                                               toiminnanjohtaja