Tasa-arvo ja Yhdenvertaisuus

Liiton hallitus perusti vuoden 2019 alussa työryhmän, joka selvitti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa sekä nuorten odotuksia ampumahiihdossa. Vuoden 2019 seurakyselyn ja nuorten urheilijakyselyn perusteella Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on parantaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ampumahiihdossa sekä nuorten urheilijoiden äänen kuuluvuutta lajin toiminnoissa. Projekti on yhteydessä myös IBU:ssa käynnissä olevaan Gender Equality- projektiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen projektin toimenpiteiden käynnistämiseksi ja jalkauttamiseksi osaksi Liiton ja seurojen toimintaa. 

Suomen Ampumahiihtoliitossa on tiedostettu, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu ampumahiihdon harrastajien keskuudessa tällä hetkellä hyvin. Sukupuolijakauma ei kuitenkaan ole tasainen ohjaajien ja valmentajien keskuudessa eikä päätöksenteossa ja johtamisessa. Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa varmistaa harrastajien sukupuolijakauman säilymisen tasaisena ja parantaa merkittävästi sukupuolijakaumaa muissa toiminnoissa. Tasainen sukupuolijakauma lisää toiminnan monimuotoisuutta sekä seurojen, että Liiton toiminnoissa. Kun lajin taustatoiminnoissa on edustettuina eri ikäisiä ja sukupuolisia ihmisiä, tulee toiminnan kehittämisessä useampia näkemyksiä esiin. Sukupuolijakauman tasaantuminen valmennustoiminnoissa merkitsee sitä, että seuroissa on yhä enemmän myös naisia valmentajina tai ohjaajina. Tämä tukee erityisesti nais- ja tyttöurheilijoiden vetovoimaa lajia kohtaan.

Harrastajien sukupuolijakauman tasaisuus ja siihen pyrkiminen lisää itsessään harrastajien kokonaismäärää. Sukupuolijakauman tasaisuudella pyritään varmistamaan harrastustoiminnan monimuotoisuus. Kun seuran harjoituksissa on edustettuna kaikkia sukupuolia, pystytään harrastajille tarjoamaan toimintaa niin sekaryhmissä, kuin erillisryhmissäkin. Näin harjoittelusta saadaan monipuolisempaa ja tasoryhmistä mielekkäitä.

Harrastajamäärien kasvattaminen suomalaisessa ampumahiihdossa halutaan varmistaa jalkauttamalla toimintamalleja ja käytänteitä jäsenseuroille. Toimintamallien avulla pyritään tarjoamaan kaikille lajista kiinnostuneille yhdenvertainen mahdollisuus kokeilla ja harrastaa lajia Aluetoiminnan kehittämisellä pyritään tarjoamaan suurempia harrasteryhmiä ja mahdollisuuksia harjoitella useammin saman ikäisten ja samaa sukupuolta edustavien kanssa. Aluetoiminnan kautta yksilölajin sosiaalista puolta saadaan samalla parannettua, kun harrastajat toimivat yhdessä seurasta riippumatta. Kaikella yhteistoiminnalla pyritään kehittämään lajin harrastamisolosuhteita, toiminnan laatua sekä kasvattamaan lajin kiinnostusta niin harrastajien, kuin lajista kiinnostuneiden näkökulmista.