Tasa-arvo ja Yhdenvertaisuus

Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa mahdollistaa yhdenvertaisen, reilun ja turvallisen urheiluympäristön ampumahiihdon harrastajille ja kaikille seuratoimijoille. Kannustamme jokaista jäsenseuraa luomaan omat toimintamallinsa näiden arvojen toteutumiseksi sekä vahvistamiseksi. Avoimen ja monimuotoisen lajikulttuurin myötä jokainen on tervetullut ampumahiihdon pariin omana itsenään. Harrastajien monimuotoisuus ja sukupuolijakauman tasaisuuteen pyrkiminen lisää itsessään harrastajien kokonaismäärää. Kun seuran harjoituksissa on edustettuna eri sukupuolia, pystytään harrastajille tarjoamaan toimintaa niin sekaryhmissä kuin erillisryhmissäkin. Näin harjoittelusta saadaan monipuolisempaa ja tasoryhmistä mielekkäitä. Samalla jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus nauttia ampumahiihtoharrastuksesta.

Suomen Ampumahiihtoliitossa on tiedostettu, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu ampumahiihdon harrastajien keskuudessa tällä hetkellä hyvin. Sukupuolijakauma ei kuitenkaan ole tasainen ohjaajien ja valmentajien keskuudessa eikä päätöksenteossa ja johtamisessa. Ampumahiihtoliitto haluaa varmistaa harrastajien sukupuolijakauman säilymisen tasaisena ja parantaa merkittävästi sukupuolijakaumaa muissa toiminnoissa. Kun lajin taustatoiminnoissa on edustettuina eri ikäisiä ja sukupuolisia ihmisiä, tulee toiminnan kehittämisessä useampia näkemyksiä esiin. Tasainen sukupuolijakauma lisää toiminnan monimuotoisuutta sekä seurojen että Liiton toiminnoissa. Sukupuolijakauman tasaantuminen valmennustoiminnoissa lisää naisohjaajien ja -valmentajien määrää seuroissa ja kannustaa myös naisia hakeutumaan seurojen päätöksentekoon ja Liiton toimiin. Tämä tukee erityisesti nais- ja tyttöurheilijoiden vetovoimaa lajia kohtaan.

Liiton hallitus perusti vuoden 2019 alussa työryhmän, joka selvitti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa sekä nuorten odotuksia ampumahiihdossa. Vuoden 2019 seurakyselyn ja nuorten urheilijakyselyn perusteella Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on parantaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ampumahiihdossa sekä nuorten urheilijoiden äänen kuuluvuutta lajin toiminnoissa. Projekti on saanut jatkoa vuodelle 2021 ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen projektille sen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja jalkauttamiseksi osaksi Liiton ja seurojen toimintaa. Projekti on yhteydessä myös IBU:ssa käynnissä olevaan Gender Equality- projektiin.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyötä jatketaan määrätietoisesti ampumahiihdon parissa. Jalkauttamalla toimintamalleja ja käytänteitä jäsenseuroille halutaan varmistaa tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja turvallinen harrastaminen suomalaisessa ampumahiihdossa. Pyrkimyksenämme on tarjota kaikille kiinnostuneille yhdenvertainen mahdollisuus kokeilla ja harrastaa lajia. Aluetoiminnan kehittämisellä pyritään tarjoamaan suurempia harrasteryhmiä ja mahdollisuuksia harjoitella useammin saman ikäisten ja samaa sukupuolta edustavien kanssa. Aluetoiminnan kautta yksilölajin sosiaalista puolta saadaan samalla parannettua, kun harrastajat toimivat yhdessä seurasta riippumatta. Kaikella yhteistoiminnalla pyritään kehittämään lajin harrastamisolosuhteita, toiminnan laatua sekä kasvattamaan lajin kiinnostusta niin harrastajien kuin lajista kiinnostuneiden näkökulmista.

Linkki Ampumahiihtoliiton Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2020-2022
Linkki Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoprojektin projektisuunnitelma 2021