Posts by: Lauri Elo

Tarkennettu kokouskutsu syysliittokokoukseen 12.12.2020

     Lauri Elo 

Hyvä jäsenseuramme,

Ohessa on tarkennettu kutsu syksyn liittokokoukseen Raaheen.

Samoin ohessa ovat ladattavissa strategia 2021-2026, nimeämistoimikunnan esitys uudeksi hallitukseksi ja valtakirja kokoukseen. Asialista, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 ovat toimitettu seuroille sähköpostitse.

Elämme koronapandemian kanssa haastavia aikoja ja kokousjärjestelyt pyritään tekemään mahdollisimman hyvin nämä huomioiden.

Kutsu

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Raahessa lauantaina 12.12. 2020 klo 13.00
Paikka on Koulutuskeskus Brahe. Osoite: Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.

2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista

3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.

4. Valitaan hallitukseen
4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja
4.2. joka vuosi yksi varapuheenjohtaja
4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle

5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.

7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista

8. Valitaan tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9.1 Esitellään ja päätetään liiton strategia kaudelle 2021-2026


Kokouksen yhteydessä
– Jaetaan Lapua Junior Cupin kauden 2019-2020 palkinnot seurojen edustajille
– Palkitaan SM-pistekilpailun 3 parasta seuraa ja huomioidaan kesän 2019 SM-kilpailuiden järjestäjät

Huomiona:

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 7.12.2020 mennessä.


Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                     Tapio Pukki
puheenjohtaja                          toiminnanjohtaja

Suomen Ampumahiihtoliiton 60-vuotisjuhlaseminaarin tallenne on julkaistu

    Lauri Elo 

Suomen Ampumahiihtoliitto juhli 60-vuotisjuhliaan 17.10.2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaarin merkeissä.

Koronapandemian takia juhla pidettiin webinaarimuodossa ja tallenne semiaanrista on katsottavissa alta, sekä Liiton Youtube kanavalta, jonne pääset TÄSTÄ.

Juhlaseminaarissa urheilun ja ampumahiihdon tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden kysymyksiä avasivat puheenvuoroillaan:
Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki
Opetus- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
OKM ylijohtaja Esko Ranto
ENGSO kunniapuheenjohtaja Birgitta Kervinen
SAhL varapuheenjohtaja Heli Aikioniemi
IBU kehitysjohtaja Dagmara Gerasimuk
SUEK pääsihteeri Teemu Japisson

Lisäksi tervehdyksen tilaisuuteen toivat Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, Puolustusvoimista Maavoimien komentaja Petri Hulkko, IBU:n puheenjohtaja Olle Dahlin, sekä seurojen edustajana Terttu Augustsson Österby Sportklubista.
Liiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki lausui tilaisuuden loppusanat.

Puheenjohtajan katsaus

     Lauri Elo 

Hyvä Ampumahiihtoväki,

Kilpailukauden alla kohti uutta normaalia – tuntematonta!
Korona on ollut päivittäinen puheenaihe maaliskuusta lähtien ja ihan aiheesta. Korona on vaikuttanut ja vaikuttaa käytännössä kaikkeen.

Uusi kilpailukausi on vain runsaan viikon päässä – toivottavasti! Mitä on uusi normaali eri asioissa?  Urheilijat, valmentajat ja huolto ovat keväästä lähtien valmentautumisessa eläneet ”kuplaa”. Muut osapuolet: kilpailujen järjestäminen, matkustaminen, asuminen ja ruokailut, yleisötilat ja yleisön määrä kilpailupaikoilla, palkintojen jaot, talkoolaiset ja muu kisajärjestäjäväki, jne, ovat kaikki uuden edessä.

Turvallisuus on noussut uuteen painoarvoon järjestelyissä ja toiminnan toteuttamisessa.  Toimintamallien päivitys lisää työmääriä, vastuita ja velvoitteita. On todella tärkeätä, että talkoolaiset ja muu kisajärjestäjäväki jaksaa työskennellä ja huolehtia tapahtumien turvallisuudesta.  Erityisen tärkeää on, että jokainen tapahtumiin osallistuva tekee omalta osaltaan kaiken voitavansa sekä oman että toisten turvallisuuden eteen – siis noudattaa ohjeita! Terveydenhoidon ammattilaisten kanssa on laadittu hyvät suunnitelmat, noudattakaamme niitä täsmällisesti. Emme tiedä, mitä uusi normaali tulee olemaan – opimme koko ajan uutta ja myös totumme siihen!

Ampumahiihtoliitto täyttää 60 vuotta 2020
Liiton 60 v juhlaa vietettiin 17.10.2020 Helsingissä ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus” – seminaarin merkeissä. Seminaarilla oli erittäin iso seuraajamäärä, kun se striimattiin suorana lähetyksenä netin kautta. Tallenne tilaisuudesta on julkaistu Liiton kotisivuilla. Liiton Onnittelutilille kertyi hienosti 12.000€.  Suuri kiitos kaikille onnittelijoille. Tuotto tullaan täysimääräisenä kohdentamaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen vahvistamiseen ampumahiihdossa.

Kiitos OKM:lle, IBU:lle ja Pohjois-Karjalan elinkeinoelämälle sekä Kontiolahden Kunnalle, Joensuun Kaupungille sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle
Maaliskuun maailmancup jouduttiin pitämään ilman yleisöä ja sunnuntain kisat peruutettiin. Merkittävä osa tuloista jäi tulematta, laskut tulivat täysimääräisinä. Marraskuun m-cupin järjestelyt tulevat vaatimaan aiempaa enemmän kustannuksia Koronan takia, mm. yleisömäärä on rajattu 4.500 enimmillään/päivä. Kirjoittamishetkellä näyttää siltä, että m-cupit voidaan pitää suunnitellusti, kaksi m-cup viikonloppua peräkkäin. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää, että ne yhteisöt, joille suurtapahtuma merkitsee paljon myös liiketaloudellisesti ovat valmiita tukemaan tapahtumaa vaikeana ja yllätyksellisenä aikana. Näin on myös tapahtunut, tukea ja myös henkistä kannustusta on saatu. Suomalainen ampumahiihto on väliotsikossa mainituilta tahoilta saanut merkittävän tuen, jotta Korona aikana on voitu asioita hoitaa ja järjestellä tulevaa. 

Ampumahiihtoväen puolesta kiitän saadusta tuesta, jälkikäteen voi sanoa, että pääasiassa suhteellisen ripeästikin, kun ongelma on ollut käsillä. Tiedämme, että ampumahiihto on ”Onnistumisia, elämyksiä ja urheilun parasta draamaa”. Suuri osa suomalaisista tykkää ja pitää ampumahiihtoa ehkä kiinnostavimpana urheilulajina seurata. Näinä aikoina on tärkeää, että ihmisille tarjotaan sitä mistä he pitävät. On tärkeää, että Koronan keskellä on mielenkiintoista seurattavaa.

Ampumahiihdon strategia päivittyy – yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asiat korostuvat
Ampumahiihtoliitto on lähes kahden vuoden ajan toiminut aktiivisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi lajissa. Projektissa on syntynyt merkittävä määrä uusia ja tähän päivään erityisen hyvin sopivia sisältöjä, joilla yhdenvertaisuus toteutuu. Liiton strategiaa vuoteen 2026 saakka on valmisteltu huolella ja se tulee joulukuun syyskokouksessa käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasiat on kirjattu selkeästi eri toimintoihin.

Strategiaan on sisällytetty aluetoiminnan palauttaminen normaaliksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että eri kokoiset seurat alueella voivat tukea toisiaan niin valmennuksessa kuin kilpailutoiminnassakin.Tavoitteena on kevään 2021 aikana käynnistää aluetoiminta niin, että keväällä uuden kauden käynnistyessä saadaan ensimmäisiä yhteisiä asioita liikkeelle.

Toivon alkavalle kaudelle mielenkiintoisia hetkiä ampumahiihdon parissa ja kullekin mahdollisimman hyvää onnistumista omissa ja suosikkienne tavoitteissa. Liitolla on ollut pitkään hyviä yhteistyökumppaneita. Olemme saaneet myös uusia. Toivotaan, että myös tukijamme saavat odottamaansa vastinetta yhteistyöstä, se on varmin tae yhteistyön jatkumiselle.

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki
puheenjohtaja

Seuratuen hakuaika on 13.11.-18.12.2020

     Lauri Elo 

Vuoden 2021 seuratuen hakuaika 13.11.-18.12.2020 (haku päättyy pe 18.12. klo 16.15)

Mukana on vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen tarkoitettua osa, johon on korvamerkitty rahaa lähes kaksi miljoonaa euroa, joten tämä kannattaa huomioida muun tukihaun lisäksi. Huomioittehan, että hakulomakkeen ohjeistus ei ole täysin sama kuin hakuohjeet ministeriön verkkosivuilla. Esim. hakuohjeissa on tarkemmin määritelty, mitkä ovat valtioavustuskelpoisia kustannuksia ja mitä ehtoja on myöntöihin silloin, kun avustusta haetaan palkkaukseen.

Seuratukea haettaessa on tärkeää huomioida, että nyt hakemuksen lähettämisvaiheessa vaaditaan, että yksi seuran virallisista nimenkirjoittajista käy tunnistautumassa ja hyväksymässä hakemuksen lähettämisen seuran nimissä.  Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva tunnistautuminen edellyttää hakijoilta tarkkuutta ja sitä, ettei hakemuksen jättämistä kannata jättää viimeisille hakuminuuteille – eritoten, jos hakemuksen täyttäjä ja tunnistautuja (nimenkirjoitusoikeudellinen) ovat kaksi eri henkilöä

Lisää tietoa vuoden 2021 seuratuesta ja sen hakemisesta löytyy oheisesta liitteestä sekä ministeriön ja Olympiakomitean sivuilta:

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/13/seuratoiminnan-kehittamistuki-2021-haku-auennut/

Ilmoittaudu ampumahiihdon ohjaajakoulutukseen

     Lauri Elo 

Ampumahiihdon ohjaajakoulutus on suunnattu seurojen uusille ja aloittaville ohjaajille, kaikille harrastavien lasten vanhemmille sekä yli 15-vuotiaille harrastajille. Koulutus kestää yhteensä noin 4 tuntia ja se koostuu ohjaajakoulutuksesta, jossa käydään läpi perustietoja ja -taitoja lasten kanssa toimimisesta, sekä ampumahiihdon lajikoulutuksesta. Lajiosuudessa käydään läpi tukiammunnan perusteet, penkkaturvallisuus ja penkkaohjaamisen perusteita.

Koulutukset järjestetään yhteistyössä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa ja koulutus perustuu Olympiakomitean Lasten Liike-koulutuksen materiaaleihin. Koulutukset ovat kaikille ilmaisia.

Ilmoittautumiset sähköpostilla: lauri.elo@biathlon.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse oma seurasi, paikkakunta, jonka koulutukseen ilmoittaudut ja onko sinulla mahdollisuus ottaa oma ase mukaan koulutukseen.

Koulutuspaikat ja – ajat:
23.11.2020 klo 17:30-21:30 Kauhajoki, Sotkantie 215, 61800 Kauhajoki
26.11.2020 klo 17:00-21:00 Halikko, Salaistentie 782, 24240 Salo
2.12.2020 klo 17:00-21:00 Keuruu, Keurusseläntie 14, 42700 Keuruu
9.12.2020 klo 17:00-21:00 Kuopio, aloitus: Osoite tarkentuu, ammunta: Heinjoen ampumarata, Savitie, 70870 Kuopio
16.12.2020 klo 17:00-21:00 Oulu, Mikonmäentie 179, 90650 OuluSuomen Ampumahiihtoliiton 60 juhlavuotta lahjoituksin muistaneet

    Lauri Elo 

Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa kunnioittavasti esittää suuret kiitokset kaikille Liittoa muistaneille tahoille. Juhlavuoden muistamisia kertyi 12 000€, joka osoitetaan Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Suomen Ampumahiihtoliitto vietti 60-vuotisjuhliaan 17.10.2020 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusseminaarin merkeissä. Koronatilanteen takia juhlaseminaari toteutettiin webinaarina.  Paikalla olivat pääosa puhujista ja MPK Hämeen soittokunta. Juhlaseminaarissa puhujina oli ENGSOn kunniapuheenjohtaja Birgitta Kervinen, OKM:n ylijohtaja Esko Ranto, IBUn kehitysjohtaja Dagmara Gerasimuk, Liiton varapuheenjohtaja Heli Aikioniemi, Liiton työvaliokunnan jäsen Mika Kalliomaa, ja Liiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.  Videotervehdyksen seminaariin lähettivät tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, IBUn puheenjohtaja Olle Dahlin, maavoimien komentaja Petri Hulkko, Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen ja SUEK:n pääsihteeri Teemu Japisson.

Tallenne seminaarista julkaistaan marraskuun aikana osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCJ6Dr4IUdZLf_pDO2xEtnQA

Suomen Ampumahiihtoliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tukemassa:
Apetit OYJ
Broman Group OY
Elenia OY
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
Etelä-Savon Liikunta
Huhtala Juhani
InFront
Joensuun Kaupunki
Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu OY
Kesko OYJ
Kiilto Family OY
Kokkolan Halpa-Halli OY
Kontiolahden Kunta
Länsi-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Lähdesmäki Kalle
Minimani Yhtiöt OY
Mäkäräinen Urho
Niemi Palvelut OY
Osuuskauppa KPO
Osuuskauppa Suur-Savo
Palkintotukku-Kääty OY
PEAB OY
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Pohjola Vakuutus OY
Raahen Kaupunki
Sako OY
Satakunnan Osuuskauppa
Sotkamon Kunta
ST1 OY
Stora Enso OYJ
Suomalainen Energiaosuuskunta
Suomen Hiihtoliitto ry
Suomen Käsipalloliitto ry
Suomen Olympiakomitea ry
Suomen Valmentajat ry
Vuokatin Urheiluopisto

Seurasiirrot ilmoitettava 31.10.2020 mennessä

     Lauri Elo 

Muistutamme, että seurasiirroista on ilmoitettava Liittoon 31.10.2020 mennessä. 15-vuotiaiden ja tätä vanhempien osalta on Liittoon toimitettava määräajassa myös vanhasta seurasta esteettömyystodistus, joka vaaditaan seurasiirron hyväksymiseen. Alle 15-vuotiailta esteettömyystodistusta ei vaadita.

Liiton uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on julkaistu

    Lauri Elo 

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kokouksessaan 21.10.2020 uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

Päivitetty suunnitelma perustuu vahvasti Liiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusprojektin tavoitteisiin, tutkimustuloksiin ja tuloksista johdettuihin toimenpiteisiin. Suunnitelma sisältää toimenpiteet seuraavilla kahdelle vuodelle ja suunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa.

Liiton uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa pääsee lukemaan: https://www.biathlon.fi/liitto/liiton-toiminta/toimintasuunnitelma/

OKM Seuratuen haku viikoilla 46-51

    Lauri Elo 

Vuoden 2021 seuratuen haku käynnistyy viikoilla 46-51. Tarkat päivät julkaistaan lähempänä.
Mukana on vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen tarkoitettua osa, johon on korvamerkitty rahaa lähes kaksi miljoonaa euroa, joten tämä kannattaa huomioida muun tukihaun lisäksi. 

Seuratukea haettaessa on tärkeää huomioida, että nyt hakemuksen lähettämisvaiheessa vaaditaan, että yksi seuran virallisista nimenkirjoittajista käy tunnistautumassa ja hyväksymässä hakemuksen lähettämisen seuran nimissä.  Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.