Posts by: Lauri Elo

Suomen Ampumahiihtoliiton kumppanuusneuvottelut edenneet alkavalle kilpailukaudelle

     Lauri Elo   Uutiset  


Suomalainen ampumahiihto on Suomen ja Euroopan kiinnostavuus- ja seurattavuusmittareilla talvilajien ehdotonta eliittiä. Ampumahiihto kiinnostaa niin TV-katsojia kuin tapahtumissa kävijöitä merkittävästi. 

Lajimme nousu kiinnostavuudessa 2010-luvulta lähtien on ollut huomattavaa. Joukkueemme on ollut murrosvaiheessa ja useita uusia onnistujia on saatu. Liiton vastuullisuus- ja tasa-arvotyö ovat olleet merkittävä lisäarvo kumppanuuksia solmittaessa.

Ampumahiihtoliiton sopimusneuvottelut jatkuvat edelleen, mutta olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme jo julkistaa jatkosopimukset seuraavien yritysten kanssa.

Suomen Ampumahiihtoliiton ja suomalaisten ampumahiihtäjien yhteistyökumppaneiksi on tehty sopimuksia seuraavasti:

Avant Tecno Oy                 sopimuskausi 2021-2023
Exel                                    sopimuskausi 2021-2023
Olvi Oyj                             sopimuskausi 2021-2022
Patria                                  sopimuskausi 2021-2023
Stark                                   sopimuskausi 2021-2022

Lisäksi edelleen jatkavina yhteistyökumppaneina liitolla ovat: 

Halti, Nammo Lapua sekä Terrafame. 

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki p. 0500 363126
toiminnanjohtaja Tapio Pukki p. 046 8782200

Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

    Lauri Elo   Uutiset  

Hyvät ampumahiihdon ystävät,

Korona on edellyttänyt kotiläksyjen teossa malttia ja harkintaa.

Koronan vaikutukset lajiimme ovat tuntuvia. Kahtena talvena ei ole voitu järjestää lajin SM-kisoja. Useita kilpailuja jouduttiin perumaan kotimaan osalta kuluneella kaudella. Kesäkisat onneksi on onnistuttu järjestämään. Kaikki urheilulajit ovat joutuneet tilanteeseen, jossa pitää pohtia toiminta uudelleen; harjoitukset, liikkuminen ja etäisyydet, turvallisuus, kilpailutapahtumien organisointi, viranomaisten ohjeet, jne. Voi ihaillen todeta, että uudessa tilanteessa on kyetty reagoimaan nopeasti, lajimme seuraväki, harrastajat ja taustavoimat ovat olleet maltillisia ja toisaalta aktiivisesti oppimishaluisia, jotta olemme voineet harrastaa ampumahiihtoa. Tämän hetken arvion mukaan, ampumahiihdon harrastajamäärä on pysynyt hyvin lajin piirissä. Äsken pidettyjen Tuusulan ampumajuoksun SM-kisojen perusteella harrastajamäärä näyttää olevan lähes ennallaan. Jaksetaan vielä ja ollaan huolellisia turvallisen harrastamisen suhteen niin ampumahiihto pitää asemansa hyvin yhtenä kiinnostavimpana urheilulajina. Harrastajamäärän ylläpito sekä vahvistaminen on asia, joka tulee olla jokaisen seuran kestoaihe.

Liiton hallitus nimeää syyskuun kokouksessa koronanyrkki-ryhmän. Ryhmälle annetaan valtuudet ja vastuu tehdä tarvittavia päätöksiä kilpailu- ja muun toiminnan osalta. Tavoitteena on, että reagoinnit tulevaisuudessa kyetään reagoimaan ja päättämään nopeasti, mikäli Korona aiheuttaa äkillisiä muutostarpeita.

Ampumahiihto on onnistumisia, elämyksiä ja urheilun parasta draamaa – Menestymme yhdessä! 

Uusi harjoituskausi on hyvässä vauhdissa. Liiton hallitus yhdessä valiokuntien sekä valmennusjohdon kanssa nimesi nuorten valmennusryhmän koon kaksinkertaiseksi. Ajatuksena on mahdollistaa yhä useammalle systemaattinen ja ammattimainen harjoittelu. Joulukuussa 2020 vahvistetussa strategiassa päätettiin pyrkiä käynnistämään yhteistyö 6 eri alueella Liiton ampumahiihtoseurojen nuorten valmennuksessa ja aluekisojen aktiivisessa järjestämisessä.  Uskomme yhteistyöhön lajissamme. Syksyn aikana kutsutaan seuroja yhdessä pohtimaan, millainen yhteistyö alueilla nähdään mahdollisena.

Vastuullisuus lisääntyy ampumahiihdossa ja koko urheilun kentässä

Tulevalla kilpailukaudella fluoria voidaan edelleen käyttää, mutta EU-lainsäädäntö estää jo osan ”vanhojen” voiteiden myynnistä. Kansallisesti koordinoimme fluoriasiaa ja pidämme yhteyttä myös Hiihtoliiton kanssa. Asiaa on valmisteltu kansainvälisesti ja myös Suomessa usean vuoden ajan. IBU jatkaa edelleen selkeällä agendalla luopua fluorista tulevaisuudessa. 

Lyijyn osalta selvitystyö on menossa. Euroopan kemikaalivirasto on pyytänyt lausuntoja omaan esitykseensä, ja SAhL tulee lausumaan asiasta. Urheiluammunnan osalta haetaan keinoja, jolla lyijy saadaan talteen otettua, jotta nykyisiä patruunoita voitaisiin käyttää. Vastuullisuus on ensisijainen lähtökohta, lyijyn osalta selvitystyö ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö ampumahiihdon parissa jatkuu. Pian 3 vuotta jatkunut työ etenee hyvin ja hyviksi havaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja.  Erityisen tärkeä asia on kurinpitoon liittyvien asioiden ja vahvistettujen toimintaperiaatteiden sisällyttäminen sääntöihin.  Olympiakomitea vahvisti kurinpitoasiat sääntöihinsä jo alkukesällä.  Ampumahiihtoliiton osalta on tavoitteena, että sääntömuutokset valmistellaan syyskokouksen päätettäväksi. Kurinpidon valvonta tulee aktiiviseksi osaksi toimintaa. 

Ampumahiihtoliitto tekee yhteistyötä useiden läheistoimijoiden kanssa myös Ympäristölupahankkeessa ja tekee oman ympäristöohjelmansa syksyn aikana.

Peking ja olympiavuosi lähestyy

Kesäkisat pidettiin Tokiossa vuoden viiveellä. Tällä hetkellä Pekingin osalta valmistelut etenevät niin, että olympialaiset toteutuvat suunniteltuna aikana – Koronarajoitteet huomioiden. Liiton osalta valmistelut sekä tulevaan kilpailukauteen että olympiavuoteen ovat aikataulussa ja toteutuneet keväällä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa.

Liikunnan ja urheilun julkinen rahoitus odottaa ratkaisuja

Veikkaus-toiminnan muutoksista johtuen, liikunnan ja urheilun rahoitus entisellä tavalla ei ole mahdollista. Urheiluväen ja politiikan tekijöiden välinen keskustelu on jatkunut kesän ajan tiiviinä ja hyvänä. Nyt näyttää selvältä, että tulee parin vuoden jakso, jona aikana liikunnan ja urheilun julkinen tuki vähenee. Tavoitteena on, että parin vuoden jälkeen voitaisiin päästä siihen, että julkinen tuki liikunnalle ja urheilulle palaa nykytasolle ja mahdollisesti vahvistuu. Liikuntajärjestöille on viime vuosina tullut mittavasti uusia vaatimuksia toimintaan, mm. vastuullisuuden osalta, joiden hoitaminen vapaaehtoisvoimin ei ole helppoa.  

Omaehtoinen varainhankinnan tarve kasvaa, se tiedetään jo nyt. Seurojen ja liittojen luottamustehtävissä olevien on varauduttava lisääntyvään varainhankinnan onnistumiseen.

Hyvää alkavaa syksyä ampumahiihdon parissa ja muutenkin!

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja

Hallituksen ja valiokuntien suunnittelukokous järjestettiin Helsingissä

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto järjesti vuosittaisen hallituksen ja valiokuntien suunnittelukokouksen Laajasalon Opistolla Helsingissä 20-21.8.2021. Suunnittelukokoukseen oli kutsuttuna kaikki Liiton hallitus sekä kaikki valiokunnat.

Suunnittelukokouksen tarkoituksena on seurata Liiton strategian toteutumista ja linjata Liiton operatiivista toimintaa strategian mukaisesti.Toiminnan linjausten lisäksi suunnittelukokouksessa käsiteltiin muun muassa Liiton valmennuslinjan jalkauttamista sekä aluetoiminnan käynnistämistä.

Suunnittelukokouksen palautekeskusteluissa tilaisuuden lopussa nostettiin esiin tilaisuuden tärkeys keskustelujen ja yhteisen pohdinnan paikkana. Samalla ensi vuodelle toivotaan myös entistä enemmän valiokuntien edustajia.

Vuoden 2021 suunnittelukokouksessa päätettiin muun muassa seuraavista Liiton toimintaa koskevista asioista:

Perustetaan Ampumahiihdon koronanyrkki 
Koronanyrkin tehtävät ja vastuut:

 • Seuraa ja kokoaa Koronatietoa ampumahiihdon osalta
 • Arvioi ja ohjaa turvallisuuden osalta toimenpiteitä
 • Luo kilpailunjärjestäjille koronaohjeet hyvistä käytänteistä 
 • Päättää koronaohjeistuksista ja toimenpiteistä
 • Päättää tarvittaessa myös kilpailujen siirrot (aikataulut sekä paikka)
 • Informoi toimenpiteistään hallitukselle sekä ampumahiihtotahoille 

Päätettiin, että keväällä 2022 kausien vaihtuessa pidetään ampumahiihdon SAKKORINKI (työnimi), joka toimisi valmennuslinjan kehittämisfoorumina.

Ympäristölupahanke
Päätettiin liittyä ympäristölupahankkeeseen, jossa mukana Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Riistakeskus, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto 

Ampumahiihdon olosuhdetietokanta
Päätettiin, että seuroille lähetetään olosuhdeselvitys, jonka perusteella luodaan ampumahiihdon olosuhdetietokanta. 

Valmennuslinjan esittely
Päätettiin, että Liitto järjestää syksyn aikana webinaareja, joissa valmennuslinja esitellään yhdessä lajipäällikön , toiminnanjohtajan tai Liiton valmentajien kanssa.

Taitomerkkityöryhmä
Päätettiin perustaa Taitomerkkityöryhmä valmistelemaan ampumahiihdon taitomerkkejä. 

Kurinpitosäännöstön päivittäminen
Päätettiin ottaa käyttöön urheilujärjestöjen yhteinen kurinpitosäännöstö. Tarvittavat sääntömuutokset valmistellaan Liiton syyskokoukseen.

Ampumahiihdon lajiesittelykierros

     Lauri Elo   Uutiset  

Liitto järjestää syksyn ja kevään aikana lajiesittelykierrokset, missä kenttäpäällikkö tulee paikkakunnalle pitämään ampumahiihdon lajiesittelyn koululla tai kunnan liikuntatapahtumassa.

Lajiesittelyt ovat seuroille helppo tapa lisätä tietoutta ampumahiihdosta ja ampumahiihdon harrastusmahdollisuuksista. Lajiesittelyjen yhteydessä koulutetaan myös seuran edustajia järjestämään vastaavia tilaisuuksia jatkossakin. Tilaisuudessa on hyvä olla mukana vähintään kaksi seuran edustajaa.

Lajista kiinnostuneille on tärkeää, että heille tarjotaan mahdollisuus kokeilla ampumahiihtoa myös lajin oikeassa ympäristössä. Tästä syystä seuran tulee järjestää Napsu-Ampumahiihtoleiri kahden viikon sisällä lajiesittelystä. Napsu-Ampumahiihtoleirin järjestämiseen ja sen markkinointiin saa tukea Liiton kenttäpäälliköltä.

Seurat voivat hakea lajiesittelyä omalle paikkakunnalleen lähettämällä avoin hakemus osoitteeseen lauri.elo@biathlon.fi 19.9.2021 mennessä.

Ampumahiihdon kannattaja-illallinen Lahdessa 11.9.2021

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto järjestää Hollolan rulla-ampumahiihdon SM-kilpailujen yhteydessä ampumahiihdon kannattaja-illallisen 11.9 Lahdessa. Illallisella on mahdollisuus päästä viettämään aikaa A-maajoukkueen kanssa, sekä osallistua huutokauppaan, jossa tuotteina mm. suksia, maajoukkuvaatteita sekä erilaisia majoitus- ja tuotepaketteja. Illalliselle tulee ilmoittautua ennakkoon. Lisää tietoa illallisesta alla:

Webinaari lyijyn käytön rajoittamissuunnitelmista ampumahiihdossa

     Lauri Elo   Uutiset  

Järjestämme webinaarin 16.8.2021 klo 16:30-17:30 koskien Euroopan Kemikaaliviraston rajoittamissuunnitelmia lyijyn käytössä kalastuksessa ja ammunnassa.

Webinaarissa käydään läpi minkälaisia vaikutuksia rajoittamissuunnitelmalla on ampumahiihtoon. Esittelemme webinaarissa myös Suomen Ampumahiihtoliiton lausunnon koskien lyijyn käytön rajoittamista ampumahiihdossa. Tilaisuuden lopussa on mahdollisuus keskusteluun aiheesta.

Ilmoittautumiset webinaariin 13.8.2021 mennessä osoitteeseen lauri.elo@biathlon.fi.

Kutsu webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla.

Kauden 2021-2022 talven SM-kilpailut

    Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailuvaliokunta on vahvistanut tulevan talven SM-kilpailujen ajankohdat. Tuleva kilpailukausi poikkeaa aikaisemmista, sillä yleisille sarjoille järjestetään kahdet SM-kilpailut, kun Mikkelissä järjestetään helmikuussa Yleisten sarjojen SM-kilpailuissa supersprint ja lyhennetty normaalimatka.

Kauden 2021-2022 SM-kilpailujen ajankohdat:

5-6.2.2022Nuorten Sm-kilpailutAhveniston Ampumahiihtäjät
26-27.2.2022Yleisten sarjojen SM-kilpailut
(Supersprint ja lyhennetty normaalimatka)
Mikkelin Hiihtäjät
11-13.3.2022Veteraanien SM-kilpailutKauhajoen Karhu
25-27.3.2022Yleisten ja nuorten SM-kilpailut
Yleinen: Viesti, pikamatka, yhteislähtö
Nuoret: Pikamatka, viestit
Avoin

Suomen Ampumahiihtoliitto hakee kilpailun järjestäjää 25-27.3.2022 pidettäville yleisten ja nuorten sarjojen SM-kilpailuille. Halukkaat seurat voivat hakea SM-kilpailujen järjestäjäksi 15.8.2021 saakka.

Seurat voivat jättää edelleen kilpailuhakuja myös talven kansallisille kilpailuille 15.8.2021 saakka.

Ampumahiihtokarnevaalit järjestetään Vuokatissa 22-25.7

    Lauri Elo   Uutiset  

Ampumahiihtokarnevaalit on tarkoitettua kaikille nuorille n. 9-15-vuotiaille ampumahiihtäjille harrastustaustaa katsomatta. Leirillä paneudutaan lajin perustaitojen kehittämiseen ammuntaan painottaen. Karnevaalit ovat loistava paikka harrastajien sekä huoltajien tutustua toisiinsa mukavassa ja hauskassa ilmapiirissä. Erityisesti tänä kesänä tuttujen kilpakumppaneiden tapaaminen on tärkeää, kun talvella kilpailutoimintaa ei pystytty järjestämään toivotulla tavalla. Vuoden 2021 ampumahiihtokarnevaaleja suunniteltaessa on huomioitu viime vuoden palautteet lapsilta ja vanhemmilta. Pyrimme myös tuomaan uusia hauskoja ideoita harjoittelun monipuolistamiseksi. Tänä vuonna ohjelmassa on muun muassa ampumascoottaus, minkä idea syntyi aikanaan juuri Vuokatissa, Ampumahiihtokarnevaalien ohjaajien parissa.

Ampumahiihtokarnevaaleilla tärkein asia on pitää hauskaa, samalla, kun harjoitellaan ampumahiihdon perustaitoja! Harjoituksissa saatetaan mennä välillä kovaa, mutta tärkeintä on, että harjoitukset päätetään hymyillen. On hyvä muistaa, että olemme lasten ja nuorten ampumahiihtoleirillä, emme valmennusleirillä. Leirillä on tarkoituksellakin jätetty paljon vapaa-aikaa lasten yhteiselle olemiselle, leikeille, pelailuille ja uimiselle ja tätä vapaa-ajan merkitystä emme voi liikaa korostaa.

Ampumahiihtokarnevaaleille ehtii ilmoittautua mukaan 9.7.2021 saakka.
Karnevaalien alustavaan ohjelmaan pääset tutustumaan TÄSTÄ

Kauden 2021-2022 näyttökilpailujen ajankohdat

     Lauri Elo   Uutiset  

Hyvät kilpailujen järjestäjät,

Kilpailuvaliokunta on vahvistanut valmennusjohdon esityksen mukaisesti tulevan talven näyttökilpailujen ajankohdat. Alla oleville päiville pyritään saamaan kilpailunjärjestäjät, joiden olosuhteet sopivat hyvin näyttökilpailuihin.
Seurat voivat hakea talven kilpailuja 1.7.2021 saakka.

Näyttökilpailujen ajankohdat:

 • 30-31.10.2021
 • 6-7.11.2021
 • 20-21.11.2021
 • 11-12.12.2021
 • 2.1.2022
 • 29-30.1.2022
 • 12-13.2.2022 (optio)

Kauden 2021-2022 talven SM-kilpailujen ajankohdat pyritään vahvistamaan ennen juhannusta.

Makuuammunnan opetusvideot

    Lauri Elo   Uutiset  

Aseen mitat, ampumatuen korkeus ja hihnan säädöt vaikuttavat suuresti urheilijan ampumasuoritukseen. Varsinkin kasvavalla nuorella nämä asiat kannattaa tarkistaa vähintään pari kertaa vuodessa. Myös vanhempien harrastajien kannattaa tarkistaa omalta osaltaan onko oman aseen säädöt oikein.

Oheisilla videoilla käymme läpi aseen mittojen tarkistamisen sekä tukiampujien ampumatuen oikean korkeuden sekä hihna-ampujilla oikeat hihnan säädöt. Videoilla käydään läpi myös makuuammunta-asennon perusteita.