Päivitetyt kansalliset kilpailusäännöt on julkaistu

    Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kilpailusääntöjen päivityksen 22.11.2023 kokouksessaan. Sääntöihin päivitettiin kilpailu- ja valmennusvaliokunnan esityksestä kohta 11.11.1 koskien fluorittomuussääntöä.

Kohta 11.1.1
Ampumahiihdon kansallisissa kilpailuissa ei noudateta kaudella 1.7.2023-30.6.2024 IBU:n fluorittomuussääntöä, vaan kisoissa on sallittua käyttää EU-säännökset täyttäviä myynnissä olevia fluorituotteita.

Ampumahiihtoliiton valmennus- ja kilpailuvaliokunta voi kuitenkin määrätä erikseen kilpailut ja sarjat, joissa fluorikielto toteutetaan yhteisvoitelun avulla. Tarkempi ohjeistus tullaan kertomaan kilpailuohjeessa, jonka pohjana on IBU:n yhteisvoiteluprotokolla.

Muut säännöt ja määräykset löytyvät tässä tapauksessa IBU:n kilpailusäännöstä.

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus periä ko. voitelusta kohtuullinen voitelumaksu kilpailumaksun yhteydessä.”

Kohdan 11.1.1 lisäksi kilpailusääntöön korjattiin kappaleiden numerointeja.

Muita sääntömuutoksia ei käsitelty kesken kilpailukautta. Kilpailu- ja valmennusvaliokunta pyytää seuroilta sääntömuutosehdotuksia kevään 2024 aikana, joita käsitellään ennen seuraavan kilpailukauden alkua 30.6.2023 mennessä.