Uutiset

Ampumahiihdon lajiesittelykierros

     Lauri Elo   Uutiset  

Liitto järjestää syksyn ja kevään aikana lajiesittelykierrokset, missä kenttäpäällikkö tulee paikkakunnalle pitämään ampumahiihdon lajiesittelyn koululla tai kunnan liikuntatapahtumassa.

Lajiesittelyt ovat seuroille helppo tapa lisätä tietoutta ampumahiihdosta ja ampumahiihdon harrastusmahdollisuuksista. Lajiesittelyjen yhteydessä koulutetaan myös seuran edustajia järjestämään vastaavia tilaisuuksia jatkossakin. Tilaisuudessa on hyvä olla mukana vähintään kaksi seuran edustajaa.

Lajista kiinnostuneille on tärkeää, että heille tarjotaan mahdollisuus kokeilla ampumahiihtoa myös lajin oikeassa ympäristössä. Tästä syystä seuran tulee järjestää Napsu-Ampumahiihtoleiri kahden viikon sisällä lajiesittelystä. Napsu-Ampumahiihtoleirin järjestämiseen ja sen markkinointiin saa tukea Liiton kenttäpäälliköltä.

Seurat voivat hakea lajiesittelyä omalle paikkakunnalleen lähettämällä avoin hakemus osoitteeseen lauri.elo@biathlon.fi 19.9.2021 mennessä.

Ampumahiihdon kannattaja-illallinen Lahdessa 11.9.2021

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto järjestää Hollolan rulla-ampumahiihdon SM-kilpailujen yhteydessä ampumahiihdon kannattaja-illallisen 11.9 Lahdessa. Illallisella on mahdollisuus päästä viettämään aikaa A-maajoukkueen kanssa, sekä osallistua huutokauppaan, jossa tuotteina mm. suksia, maajoukkuvaatteita sekä erilaisia majoitus- ja tuotepaketteja. Illalliselle tulee ilmoittautua ennakkoon. Lisää tietoa illallisesta alla:

Suomen Ampumahiihtoliiton tiedote: KHO:n päätös liittyen valtionapuun 2018

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto ry                                                Tiedote 18.8.2021

       
                                            

Viite:                OKM:n yleisavustus 2018

KHO:2021:110 päätös
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ampumahiihtoliiton valituksen.

KHO:n asian käsittely ja perustelut: kts. KHO tiedote asiasta.
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1629176817159.html

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirjan osalta kriittiseksi muodostui kohta, jossa hakemus ei ollut rekisteröitynyt ”Lähetä-nappia” painamalla asetetussa määräajassa. Päätöksen mukaan asiaa arvioitaessa sillä ei ole ollut merkitystä, että hakemuksen tiedot ovat jo ennen lähettämistä tallentuneet ministeriön järjestelmiin, joista ne olisi teknisesti mahdollista saada. Lähetä-painikkeen painaminen osoittaa hakemuksen täyttäjän tahdonilmaisun hakemuksen jättämisestä.

Helsingin hallinto-oikeus (5/2020) katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirja oli tallentunut Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköiseen asiointipalveluun hakemuksen jättämiselle asetetussa määräajassa. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että hakemusasiakirja oli tallentunut palveluun sellaisessa teknisessä muodossa, että se ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla OKM:n käsiteltävissä ilman huomattavan työläitä järjestelmätason hakuja. Ampumahiihtoliiton hallitus arvioi asiantuntijoidensa kanssa hallinto-oikeuden päätöstä ja päätti valittaa päätöksestä KHO:een.

Päätöksen vaikutukset Ampumahiihtoliiton toimintaan

Ampumahiihtoliitto on mitoittanut toiminnan vuosina 2018-2019 aikana niin, että KHO:n päätöksellä ei ole Liiton toimintaan vaikutusta. Vuoden 2020 SAhL:n tulos oli ylijäämäinen.

Ampumahiihtoliitto pitää tärkeänä, että asia on oikeudellisesti ratkaistu ja kaikilta osin loppuun käsitelty.

Mahdolliset lisätiedot:

Kalle Lähdesmäki                     0500 – 363126
Puheenjohtaja

Tapio Pukki                                046 – 8782200
Toiminnanjohtaja

Olli Rauste                                 050 – 384 3138
Lakimies

VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULUSSA, Talvilajien haku auki

    Tapio Pukki   Uutiset  

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista palvelusta suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Urheilukoulussa on palvellut jo 7100 urheilijaa 59:stä eri lajista vuodesta 1979 alkaen. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet ja riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Talvilajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen III/22-saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä ja Kainuun prikaatissa 11.4.2022.

Valmennus

Valmennukseen Urheilukoulussa on varattu aikaa kasarmipäivinä 2–8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Lisäksi harjoitteluun on käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosa lajeista osallistuu Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan. Myös erilaisilla lajiliittokohtaisilla yhteistyömalleilla voidaan järjestää valmennusta. Valitut urheilijat sitoutuvat lajiliiton valmennukseen. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 347 vrk tai 165 vrk. Heidät koulutetaan aliupseereiksi ja miehistöön tiedustelutehtäviin. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen

Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tulee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomessa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä puhelinhaastattelujen perusteella. Urheilukouluun varusmiespalvelukseen tai naisten vapaaehtoiseen palvelukseen voivat hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

Huhtikuun saapumiserään hakevien talvilajien urheilijoiden, joiden kansallinen kilpailutoiminta ajoittuu syksystä keväästä (mm. jääkiekko, koripallo, lentopallo, salibandy, alppihiihto, kamppailulajit pl. judo ja paini sekä hiihtolajit) on jätettävä hakemuksensa 31.8.2021 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä 4.-6.10.2021.

Hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa internet-sivuilta (www.puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet), aluetoimistoista ja Urheilukoululta. Hakea voi myös sähköisesti https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Mikäli asevelvollinen aikoo hakeutua suorittamaan varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa, hänen olisi hyvä tuoda asia esille jo kutsunnoissa, jotta asia voitaisiin huomioida palveluspaikkaa ja palvelukseen astumisaikaa määrättäessä.

Tiedustelut
Valmennuspäällikkö
0299 421815

Osoite
Kaartin jääkärirykmentti / Urheilukoulu
PL 6, 00861 Helsinki