Suomen Ampumahiihtoliiton tiedote: KHO:n päätös liittyen valtionapuun 2018

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto ry                                                Tiedote 18.8.2021

       
                                            

Viite:                OKM:n yleisavustus 2018

KHO:2021:110 päätös
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ampumahiihtoliiton valituksen.

KHO:n asian käsittely ja perustelut: kts. KHO tiedote asiasta.
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1629176817159.html

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirjan osalta kriittiseksi muodostui kohta, jossa hakemus ei ollut rekisteröitynyt ”Lähetä-nappia” painamalla asetetussa määräajassa. Päätöksen mukaan asiaa arvioitaessa sillä ei ole ollut merkitystä, että hakemuksen tiedot ovat jo ennen lähettämistä tallentuneet ministeriön järjestelmiin, joista ne olisi teknisesti mahdollista saada. Lähetä-painikkeen painaminen osoittaa hakemuksen täyttäjän tahdonilmaisun hakemuksen jättämisestä.

Helsingin hallinto-oikeus (5/2020) katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirja oli tallentunut Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköiseen asiointipalveluun hakemuksen jättämiselle asetetussa määräajassa. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että hakemusasiakirja oli tallentunut palveluun sellaisessa teknisessä muodossa, että se ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla OKM:n käsiteltävissä ilman huomattavan työläitä järjestelmätason hakuja. Ampumahiihtoliiton hallitus arvioi asiantuntijoidensa kanssa hallinto-oikeuden päätöstä ja päätti valittaa päätöksestä KHO:een.

Päätöksen vaikutukset Ampumahiihtoliiton toimintaan

Ampumahiihtoliitto on mitoittanut toiminnan vuosina 2018-2019 aikana niin, että KHO:n päätöksellä ei ole Liiton toimintaan vaikutusta. Vuoden 2020 SAhL:n tulos oli ylijäämäinen.

Ampumahiihtoliitto pitää tärkeänä, että asia on oikeudellisesti ratkaistu ja kaikilta osin loppuun käsitelty.

Mahdolliset lisätiedot:

Kalle Lähdesmäki                     0500 – 363126
Puheenjohtaja

Tapio Pukki                                046 – 8782200
Toiminnanjohtaja

Olli Rauste                                 050 – 384 3138
Lakimies