Uutiset

Kansallisten sääntöjen muutokset

    Tapio Pukki   Uutiset  

Kansalliset sääntömuutokset:

Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailuvaliokunta esittää seuraavat sääntömuutokset seuroille kommentoitavaksi. Seurojen kommentointiaikaa on 14.10.2018 asti. Kommentit tulee tehdä osoitteeseen office(at)biathlon.fi

Kansainvälisen liiton säännöt päivittyvät jonkin verran ensi kaudeksi ja oleellisimmat muutokset käsiteltiin myös kilpailuvaliokunnassa.

Nuorten sarjan ikäluokkamuutos

Suurin muutos koskee alle 21-vuotiaiden sarjaa, joka muutetaan alle 22-v. sarjaksi, joka käsittää 3 ikävuotta.
Kilpailuvaliokunta näkee yksiselitteisenä ratkaisuna, että sääntömuutos tulee voimaan heti kauden 2018-2019 alusta myös kansallisissa kilpailuissa.

Ikäluokkataulukko seuraaville vuosille ohessa.
Huomiona Youth-sarjan osalta:
Kansallisessa säännössä tulee säilymään edelleen 19-, 17- ja 16-vuotiaiden sarjat. Kv. taulukossa ikäluokat ovat ne, joille osallistuminen sallitaan.

Season M/W Junior (alle 22-v) Youth (kv. alle 19-v)
01.11.2018 – 31.10.2019 1996 & older 1997, 1998, 1999 2000 – 2003
01.11.2019 – 31.10.2020 1997 & older 1998, 1999, 2000 2001 – 2004
01.11.2020 – 31.10.2021 1998 & older 1999, 2000, 2001 2002 – 2005
01.11.2021 – 31.10.2022 1999 & older 2000, 2001, 2002 2003 – 2006

 

*     Uudet kilpailutavat: Mass Start 60 sekä lyhennetty normaalimatka.

IBU esitteli kaksi uutta kilpailumuotoa, jotka kongressi hyväksyi. Nämä kisat tullaan testaamaan ensi kaudella IBU cupissa ja niiden tarkemmat säännöt päivittyvät seuraavaan IBU:n sääntökirjaan

Kilpailuvaliokunta ei aio lisätä kisoja suoraan kilpailusääntöön vaan esittää, että uusia kisoja voi testata kansallisissa kilpailuissa kilpailuvaliokunnan luvalla (kuten aiemminkin sääntö mahdollistanut). Uusia kisamuotoja ei oteta ainakaan vielä SM-kilpailuohjelmaan.

*     Veteraaninaisten viesti: Kilpailuvaliokunta on saanut kattavan esityksen naisurheilijoilta veteraaninaisten viestin muutoksesta kolmihenkisestä kahden urheilijan kilpailuksi. Kilpailuvaliokunta puoltaa muutosta, mutta on määrittänyt ikäluokat niin, että joukkueita saataisiin sarjoihin enemmän.

Sääntömuutos veteraaninaisten viestiin: Viesti kaksihenkisin joukkuein, matkat ja ammunnat samat kuin aiemmin. Sarjajako: 80,100,120-vuotiaat (joukkueen yhteisiän mukaan)

Veteraanimiesten sarjat säilyvät ennallaan.

*       Kilpailunvalvojan teknisen valvojan kortti, siirtymäaikaa esitettiin jatkettavaksi, koska tuomarikoulutuksia ei pystytty järjestämään tarpeeksi.

Lisäksi sääntöihin tullaan tekemään pieniä muutoksia, jotta kirjoitusasu olisi yksiselitteinen.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahaa voi hakea syyskuun ajan

    Jouni Kinnunen   Uutiset  

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2018-19 ovat haettavissa syyskuun ajan.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen: http://olympiakomitea.fi/ura-saatio

Ampumahiihtoliitto mukana uudessa Olympiavalmennuskeskuksessa

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Olympiakomitean tiedote 20.9.2018

VUOKATTIIN JA RUKALLE RAKENTUU MAAILMAN JOHTAVA LUMILAJIEN OLYMPIAVALMENNUSKESKUS

Suomen Olympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki ja neljä lumilajien lajiliittoa ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Vuokatin ja Rukan alueelle rakentuu huippuluokan olympiavalmennuskeskus lumilajeille.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että sopijaosapuolten tavoitteena on suomalaisen huippu-urheilun kansainvälisen kilpailukyvyn pitkäjänteinen kehittäminen keskittämällä henkilö- ja talousresursseja tehokkaasti Vuokatti-Rukan toimintaympäristöön.

 • Huippu-urheiluyksikkö on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt yhdessä lajien kanssa löytämään sopivia toiminta-alustoja monilajiselle huippuvaiheen yhteistyölle. Olemme erittäin iloisia, että asia on nyt lumilajien osalta edennyt. Tämä sopimus parantaa merkittävästi 2020-luvun lumilajien huippu-urheilijoiden valmentautumisolosuhteita. Uudella yhteistyöllä takaamme parhaille urheilijoille mahdollisuuden harjoitella parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa ja parhaissa olosuhteissa.

Uuden olympiavalmennuskeskuksen painopistelajeina ovat alppihiihto, ampumahiihto, freestylehiihto, lumilautailu, maastohiihto ja yhdistetty.

 • Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useat lajit ja toimijat lähtevät yhdessä rakentamaan valmennuskeskusta Huippu-urheiluyksikön koordinoimana. Hankkeessa on tahtotila rakentaa maailman paras lumilajien valmennuskeskus Vuokatin ja Rukan alueelle. Iso kiitos tästä lajeille, Vuokatille, Sotkamolle ja Kuusamolle, Lehtimäki kiittelee.

 

Lajit uskovat synergiaetuihin

Olympiavalmennuskeskuksen sopijapuolet ovat päättäneet laajoista resursoinneista Vuokatti-Rukan alueelle. Nämä pitävät sisällään mm. taloudellista panostusta, rakentamista, työntekijöitä ja olosuhteisiin liittyviä investointeja. Käytännössä Vuokattiin ja Rukalle keskitetään jatkossa lumilajien kotimainen valmennusosaaminen ja maajoukkueiden kotimaan leiritysvuorokaudet. Aiemmin erillään ja omien kalentereidensa pohjalta toimineet eri lajien maajoukkueryhmät saavat nyt yhteisen kotipesän Vuokattiin ja Rukalle.

 • Lajiliittojen yhteisellä toiminnalla saadaan resurssit tehokkaampaan käyttöön. Rinnakkaisia järjestelmiä ei kannata ylläpitää. Vuokatti-Ruka on ollut lumilajeille merkittävä kumppani jo aiemmin, ja tämä yhteistyö vahvistaa merkittävästi 2020-luvun urheilijoiden nousemista kansainväliselle huipulle, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala
 • Kansainvälinen menestyminen huippu-urheilussa edellyttää valmennuksen osalta huippu-olosuhteita. Vuokatin kehittämissuunnitelmat rohkaisevat lajiliittoja tiiviiseen yhteistyöhön toistensa ja olympiavalmennuskeskuksen kanssa. Pidämme tärkeänä, että olympiavalmennuskeskuksen suunnitelmat toteutuvat nopeasti ja samalla saadaan käyntiin kansainvälinen auditointijärjestelmä parhaiden mahdollisten olosuhteiden varmistamiseksi synergiselle valmennustoiminnalle, Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki.

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista sopijapuolista. Ohjausryhmän tehtävänä on hyväksyä olympiavalmennuskeskuksen strategia ja vuosittainen toimintasuunnitelma sekä päättää budjetista ja ohjata olympiavalmennuskeskuksen operatiivista toimintaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Olli-Pekka Kärkkäinen, ja ryhmä aloittaa työnsä välittömästi.

LUE LISÄÄ OLYMPIAKOMITEAN SIVUILTA

Lisätiedot:

Suomen Olympiakomitea: Mika Lehtimäki 040-5546200.

Vuokatti Sport: Veikko Halonen 0400-689250.

Sotkamon kunta: Mika Kilpeläinen, 044-7502111.

Kuusamon kaupunki: Erkki Hämäläinen, 0400-890 312.

Ampumahiihtoliitto: Tapio Pukki 046-878 2200, Kalle Lähdesmäki 0500-363126

Hiihtoliitto: Mika Kulmala 040-5761001.

Lumilautaliitto: Tiina Lindström 0440-988008.

Ski Sport Finland: Heikki Toivakka 0440-213850.

 

FAKTAT:

Lumilajien olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka

Sopijaosapuolet: Suomen Olympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki, Ampumahiihtoliitto, Hiihtoliitto, Lumilautaliitto ja Ski Sport Finland.

Mukana olevat lajit: Maastohiihto, yhdistetty, ampumahiihto, lumilautailu, freestyle ja alppihiihto.

Valmentajat: Alkuvaiheessa noin 20 maajoukkuevalmentajaa ja nuorten olympiavalmentajaa.

Muut asiantuntijat: Vuokattiin keskitetään fysioterapeutteja, ravintovalmentajia, psyykkisiä valmentajia ja testaus- ja teknologiaosaamista.

Muut tukipalvelut: Opiskelun ja urheilun yhdistäminen Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ja kumppaniyliopistojen avulla, varusmiespalvelus Kainuun Prikaatissa, urheilijoiden majoitus- ja ruokailupalvelut.

Olosuhteet: Vuokatti-Rukan nykyisiä olosuhteita kehitetään yhdessä kuntien, lajiliittojen ja maajoukkueiden kanssa palvelemaan ympärivuotista huippu-urheilukäyttöä.

Tietoja kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville – IBU-rekisteröinti, asepassit, erivapaudet

    Jouni Kinnunen   Uutiset  

Urheilijarekisteri ja IBU-julistus

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien tulee olla rekisteröitynä IBU:n urheilijarekisteriin. Tätä rekisteröintiä varten tarvitaan kopio passista. Jos tähtäimessäsi on tulevan kauden kansainväliset kisat, etkä vielä ole tullut rekisteröidyksi, lähetä passikopio osoitteella jouni.kinnunen(a)biathlon.fi . Saat vastaviestinä allekirjoitettavaksi IBU-julistuksen.

Hallussapitolupa ja asepassi

Samalla on hyvä huolehtia erityisesti nuorilta urheilijoilta aseen hallussapitoluvat kuntoon, sekä hankkia Euroopan ampuma-asepassi.

Erivapautta vaativat lääkeaineet

Mikäli käytät erivapautta vaativia lääkeaineita, kansallisia kisoja varten ADT:n myöntämälle erivapaudelle on erikseen kansainvälisiä kisoja varten haettava IBU:n vahvistus täältä löytyvällä lomakkeella.

 

Lisätietoja:

Lajipäällikkö Jouni Kinnunen, 046 878 2208

 

 

LIIKUNTANEUVOS ESA HAAPALA palkittiin IBUn kultaisella ansiomerkillä

    Tapio Pukki   Uutiset  

TIEDOTE 9.9.18

 

LIIKUNTANEUVOS ESA HAAPALA palkittiin IBUn kultaisella ansiomerkillä

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto, IBU, palkitsi Esa Haapalan IBU:n kongressin yhteydessä järjestetyssä 25-vuotis juhlagaalassa antamalla hänelle ”The IBU Medal of Honor in Gold” tunnustuksen. Näitä ansiomitaleja jaettiin kaikkiaan kaksi.

Esa Haapala on ollut merkittävä kehittäjä sekä Suomen että nykymuotoisen kansainvälisen ampumahiihdon osalta yli 30 vuoden ajan.

Esa Haapala valittiin IBU:n tekniseen komitean IBU:n perustamiskokouksessa Lontoossa 1993 ja hän jäi pois tästä tehtävästä 2006. Teknisessä komiteassa hän oli kilpailualavaliokunnan puheenjohtaja. IBU:n TD ryhmässä hän toimi vuoteen 2010 saakka. Hän on ollut kansainvälisenä tuomarina neljissä olympiakisoissa ja teknisenä valvojana vuosittain maailmancupkilpailuissa. Kontiolahdella Haapala oli ampumahiihdon maailmancupin kilpailunjohtajana vuosina 1990 – 1995 ja sen jälkeen tapahtumanjohtajana maailmancup kilpailuissa vielä 2017. Ampumahiihdon MM-kisojen tapahtumanjohtajana hän oli 1999 ja 2015 sekä kyseisten MM-kisahakujen projektipäällikkönä.

Esa Haapala on ollut aloitteen tekijä sekä kehittäjä useille nyt käytössä oleville asioille ampumahiihdossa kansainvälisesti ja Suomessa, mm kilpailulajien, lumivarastoinnin, ilmastoitujen voitelutilojen sekä jäädytetyn ladun osalta sekä IBU:lle ampumahiihdon veteraanien kansainvälisten mestaruuskilpailujen käynnistämisessä. Kisat ovat järjestetty nyt 21 kertaa.

Erityisenä kohteena Haapalalla on ollut Kontiolahden ampumahiihtostadion, jonne rakennettiin ensimmäisenä maailmassa voitelutilat, jossa oli urheilijoiden pukuhuone erikseen. Lajin kokeilukilpailuja järjestettiin Kontiolahdella hänen johdollaan useita, kuten ensimmäiset takaa-ajokilpailut 1989, 20 km joukkueampumahiihto ja kansainvälisiä Supersprint- kilpailuja.

IBU:n kongressi teki valintoja Kroatiassa

    Tapio Pukki   Uutiset  

Olle Dahlin, Ruotsi, valittiin IBU:n puheenjohtajaksi

Olle Dahlin valittiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä IBUn uudeksi puheenjohtajaksi. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jiri Hamza Tsekistä.

Juha Viertola jatkaa IBU:n tilintarkastajana

Juha Viertola jatkaa tilintarkastajana seuraavat neljä vuotta.
Suomesta oli ehdolla IBUn hallitukseen (Vice president finance) Kalle Lähdesmäki, jonka paikka jäi tiukassa äänestyksessä neljän äänen päähän. Tekniseen komiteaan oli ehdolla Tomi-Pekka Riihivuori. Riihivuoren paikka jäi vielä niukemmin kolmen äänen päähän.

Juha Viertola on toiminut tilintarkastajana 2014-2018 yhdessä Kanadan Ray Kokkosen kanssa, jotka molemmat valittiin jatkamaan IBUn tilintarkastajina ilman muita ehdokkaita. Kaikkien valittujen kaudet ovat neljän vuoden mittaisia.

Kahden vuoden välein pidettävässä kongressissa tehdään runsaasti päätöksiä. Venäjän täysjäsenyyden palauttamisesta käytiin keskustelua kongressissa. Keskustelun jälkeen äänestyksen tuloksena oli, että Venäjän täysjäsenyyden edellytykset eivät ole täyttyneet. Täysjäsenyyden palauttamisen yhtenä edellytyksenä on Wadan kriteerien täyttyminen. Sääntötarkennuksia oli normaaliin tapaan runsaasti käsittelyssä.

MM-kisojen isäntämaista päätettiin myös kokouksessa. Kisojen järjestäjiksi valittiin:

2021 Pokljuka, Slovenia

2023 Oberhof, Saksa

Tarkemmat tiedot kongressista löytyvät IBU:n sivuilta www.biathlonworld.com

 

Tähtiseura- laatuohjelma seurojen työkaluksi oman toimintansa kehittämiseksi

    Lauri Elo   Uutiset  

Seuratoiminnan perusajatukset kehittämisen pohjana – Tähtiseura-ohjelmassa seura saa hyötyjä jo heti liittyessään

Seuratoiminta pohjautuu aina ihmisiin, eli seuran jäseniin ja toimijoihin. Toimintamallissa pohjalla ovat jäsenten ja muiden osallistujien kiinnostukset, seuratoimintaympäristön muutokset sekä seurakulttuuri ja siihen vaikuttavat tekijät.

Seuratoiminnan kehittämisen taustana toimivat laatutekijät: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Toimintojensa kautta seura tuottaa arvoa jäsenilleen, kumppaneilleen ja verkostoille. Seuran toiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa aina vahvasti seuran historia, jossa ovat seuran juuret. Nykyaikainen seura huomioi yhteiskunnan muutoksia, toimintakulttuurimuutoksia ja on siten ajan hermolla ja katsoo kohti tulevaisuutta.

Tähtiseura-laatuohjelma sopii kaikenkokoisille ampumahiihtoseuroille.

 • Tähtiseura-prosessi parantaa seuran toimintaa ja auttaa löytämään oleelliset kehittämiskohteet.
 • Pienikin muutos oikeaan suuntaan on hyväksi!
 • Tähtiseura-laatuohjelma on suunniteltu niin, ettei se lisää seuratoimijoiden kuormitusta.

Tähtiseura-verkkopalvelussa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelusta löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Tähtiseuraksi harkitsevan seuran kannattaa tutustua sähköisiin materiaaleihin ja järjestelmään, jossa varsinainen laatuprosessi käydään läpi. Tutustumalla järjestelmään, seura voi samaan aikaan kartoittaa oman toiminnan tilaansa ja peilata sitä laatuohjelmassa määriteltyihin laatutekijöihin.

Tähtiseura-ohjelman taustalla on moderni laatukäsitys: ensin perusasiat kuntoon yhteisesti tunnistetuilla laatutekijöillä ja sitten tavoitteiden arviointia yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Laatuohjelma koostuu kolmesta vaiheesta: 

 • Vaiheessa 1 seura ilmoittautuu mukaan haluamalleen kehittämispolulle Tähtiseura-verkkopalveluun
 • Seura kokoaa porukan, jolla on halua ryhtyä seuran kehittämiseen. Seura ilmoittautuu mukaan Tähtiseura-ohjelmaan ja hankkii käyttäjätunnukset järjestelmään.
 • Vaiheessa 2 seura työstää yhteisesti tunnistettuja laatutekijöitä verkkopalvelussa ja osallistuu auditointiin
 • Seura työstää valitsemansa kehityspolun laatutekijöitä itsenäisesti ja seurakehittäjän kanssa sekä voi hyödyntää laatutekijöiden tueksi olevia työkaluja Tähtiseura-verkkopalvelussa. Kun kehityspolku on valmis, seura auditoidaan ja hyväksytyn prosessin jälkeen seura saa Tähtiseura merkin.
 • Vaiheessa 3 kohti yksilöllisempää kehittymistä
 • Seura voi Tähtimerkin saatuaan jatkaa vaativampaa toiminnan kehittämistä. Seuralle on tarjolla kehittämisen työkaluja, joissa vahvistetaan seuran strategista osaamista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tällöin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista tehdään seurassa kevyt auditointi, jossa keskitytään seuran oman toiminnan arviointiin.

Kaikki tieto liittyen tähtiseura laatuohjelmaan löytyy osoitteesta tähtiseurat.fi

Liittyminen tähtiseura-laatuohjelmaan tai ohjelmaan tutustuminen osoitteesta https://tahtiseura.suomisport.fi/

Suomen Ampumahiihtoliiton puolesta yhteyshenkilönä toimii kenttäpäällikkö

Lauri Elo lauri.elo@biathlon.fi tai 046 878 2204

Ampumahiihtoliitto vahvistaa tiedottamista

    Lauri Elo   Uutiset  

Tiedottamisen ja viestinnän merkitys vahvistuu jatkuvasti. Perinteinen, sähköinen ja sosiaalinen media toimivat reaaliajassa jatkuvasti.  Nopeus ja täsmällisyys korostuvat tiedottamisessa, jos tiedon lähettäjä haluaa varmistaa, että tavoiteltu tieto menee perille.

Suomen Ampumahiihtoliiton yksi tärkeitä kehityskohteita on tiedottamisen kehittäminen. Huolellisen valmistelun jälkeen on päätetty ottaa käyttöön uutiskirjepalvelu. Tämä on ensimmäinen uuden tiedottamisen väline.

Liitossa keskeisiä ja ajankohtaisia asioita

Kuluvan vuoden aikana on tapahtunut paljon. Olympialaisten jälkeen on linjattu ja päätetty uuden olympiadin asioita. Valmennusjohto ja huoltoryhmä ovat uusiutuneet. Keväällä nimettiin aiempaa isommat valmennusryhmät. Seurakehittämisen osalta on saatu uusia tuulia, alue- ja seurakierros toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa ja saatiin hyvä vuorovaikutus, keskustelut ja evästykset seuroilta tulevan vuoden toimintasuunnitelmien tekemiseen. Kansainvälistä yhteistoimintaa on vahvistettu erityisesti pohjoismaihin. Yhteistyön ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi on valmisteltu ja otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä. Monenlaista tekemistä siis on menossa.

Ampumahiihtoliiton valtionavustuspäätöstä OKM ei ole vuodelle 2018 tehnyt. Asiaa on tutkittu ja selvitetty myös ulkopuolisin asiantuntijavoimin.   Selväksi on tullut, että avustushakemus on jätetty ajallaan. Sekä järjestelmä- että juridinen asiantuntija ovat todenneet huolellisin selvityksin tilanteen. OKM on nähnyt asian eri tavalla, perustellen käsitystään omilla käytännöillään. Liiton hallitus on jättänyt valituksen Hallinto-oikeudelle, jotta asia saadaan ratkaistuksi. Liiton hallitus päätti keväällä, että toimintasuunnitelmat toteutetaan kuitenkin pääosin suunnitellusti.

2019 toimintasuunnittelu sekä budjetti

Liiton syyskokous on Kokkolassa 10.11.2018. Siellä seurat saavat aiempaa tiiviimmässä sekä fokusoidussa muodossa 2019 toimintasuunnitelmat päätettäväkseen. Harrastajamäärän kasvattaminen ja seurakehittäminen, vahvistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen ja viestintä läpi ampumahiihtokentän, kilpailutoiminnan läpivieminen, viestinnän kehittäminen sekä taloudellisten resurssien riittävyyden varmistaminen ovat keskeiset sisällöt toimintasuunnitelmassa sekä budjetissa.  Syyskokouksen päätösten jälkeen työnjaon mukaan Liitossa työ etenee.

Toivon, että tämä uusi tiedotus- ja viestintäväline parantaa tiedottamista ja että tiedottamiseen liittyvät odotukset täyttyvät.

Toivotan koko ampumahiihtoväelle antoisaa ja menestyksellistä ampumahiihtokautta.

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja

Harrastajamäärät kasvuun

    Lauri Elo   Uutiset  

Suomen ampumahiihtoseurojen nuorisotyötä on pyritty helpottamaan liiton toimesta luomalla harrastajamäärien kasvattamiseksi Polku Ampumahiihtäjäksi. Polku alkaa seuran järjestämistä lajiesittelyistä, joko alueen kouluilla tai liikuntatapahtumissa. Näissä tapahtumissa markkinoidaan ja ohjataan lapsia seuran järjestämälle Napsu- ampumahiihtoleirille, jonka jälkeen seura voi järjestää Tuiskun Ampparikoulun.

Napsu- ampumahiihtoleiri on päivän kestävä tutustumisleiri, jossa painotuksena on lajin turvallisuus ja ammunnan perustaidot. Napsu- leirillä pyritään pienentämään huomattavasti lajin kokeilemiseen liittyvää kynnystä. Päivän mittaiseen tutustumiseen on helpompi osallistua, kuin ampparikouluun tai suoraan seuran harjoituksiin. Napsu- leiriltä sekä vanhemmat, että lapset saavat riittävän kuvan lajin harrastamisesta tukemaan omaa päätöstä jatkaa Tuiskun Ampparikouluun ja sitä kautta seuran harjoituksiin.

Leiriä on testattu kevään ja syksyn aikana ja palaute leirin toimivuudesta on ollut todella hyvää. Vanhemmilta saadun palautteen perusteella juuri Napsu-leiri sai perheet osallistumaan lajikokeiluun, koska tämä ei vaatinut pidempää sitoutumista uuteen lajiin.

Napsu-leirin materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta osoitteesta: https://www.biathlon.fi/harraste/nuorisotyon-materiaalit/napsu-ampumahiihtoleirin-materiaalit/

Jokainen seura voi alkaa järjestämään leirejä materiaalien avulla ja liitolta on mahdollista lainata ekoaseita leirejä edeltävään lajiesittelyyn ja leiriä varten. Ekoaseita on rajallinen määrä, joten seurojen tulee olla riittävän aikaisessa vaiheessa yhteydessä kenttäpäällikkö Lauri Eloon kaluston suhteen. Elo toimii myös liiton puolelta seurojen apuna leirien toteuttamisessa ja yhteyshenkilönä lajiesittelyjen ja muiden harrastustapahtumien järjestämisessä.

Napsu-leirin jatkona suositellaan järjestettäväksi Tuiskun Ampparikoulua. Tämä lajikoulu on kehitetty osana Suomen Ampumahiihtoliiton ja Hiihtoliiton yhteistä Lumilajit Liikuttavat- hanketta. Hankkeen puitteissa on luotu Tuiskun Ampparikoulun ohjaajan opas, mikä neuvoo yksityiskohtaisesti, kuinka toimitaan ohjaajana lajikoulussa ja kuinka harjoitteita vedetään. Ohjaajanopasta tukevat omat tuntisuunnitelmat sekä talvelle, että kesälle. Tuntisuunnitelmista pystyy halutessaan ottamaan vain osan käyttöön, toteuttaa koko lajikoulun tai hyödyntää tuntisuunnitelmia ihan normaaleissa seuran harjoituksissa. Oheiset materiaalit ovat nyt saatavana liiton nettisivuilta ositteesta: https://www.biathlon.fi/harraste/nuorisotyon-materiaalit/tuiskun-ampparikoulun-materiaalit/

Lisätiedot: Kenttäpäällikkö Lauri Elo, lauri.elo(at)biathlon.fi, p. 046 8782204

Lumo-sponsorointiyhteistyön ja stipendien haku on avoinna 1.9.-30.9.2018

    Jouni Kinnunen   Uutiset  

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty sponsorointi- ja stipendiohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsorointia nuorille urheilulahjakkuuksille. Aiemmin Virkeä-nimellä toiminut ohjelma on nimetty nyt Lumo-brändin mukaan.

Sponsorointiojelmaan hakijoilta edellytetään lajiliiton suositusta, ja liitto voi suosituksen antaa maksimissaan kolmelle hakijalle. Hakemisesta kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jouni.kinnunen(a)biathlon.fi viimeistään 17.9.2018. Valmennusvaliokunta valitsee suositeltavat urheilijat hakijoiden joukosta, valinnasta ilmoitetaan 24.9. mennessä, ja suosituksen saaneet hakevat ohjelmaan 30.9. mennessä. Stipendiä voit hakea suoraan alla olevan linkin lomakkeella.

Lue lisää ohjelmasta täältä.

Lumo-stipendit seuratasolla urheileville nuorille

Lumo-stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa, ja niiden tavoitteena on kannustaa harrastuksessaan eteenpäin 12–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestymiseen.

Lumo-stipendihakemuslomake

Lumo-sponsorointiyhteistyö tukee urheilijoita maailman huipulle

Sponsorointiyhteistyön avulla on tavoitteena tukea nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja asennetta nousta aivan maailman huipulle.

Sponsorointiyhteistyöhön on mahdollista hakea joka vuosi syksyisin. Sponsorointi edellyttää lajiliiton ja valmentajan suositusta, ansioitunutta kilpailumenestystä sekä vähintään 14 vuoden ikää.

Lumo-sponsorointihakemuslomake