Kansallisten sääntöjen muutokset

Kansallisten sääntöjen muutokset

Kansalliset sääntömuutokset:

Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailuvaliokunta esittää seuraavat sääntömuutokset seuroille kommentoitavaksi. Seurojen kommentointiaikaa on 14.10.2018 asti. Kommentit tulee tehdä osoitteeseen office(at)biathlon.fi

Kansainvälisen liiton säännöt päivittyvät jonkin verran ensi kaudeksi ja oleellisimmat muutokset käsiteltiin myös kilpailuvaliokunnassa.

Nuorten sarjan ikäluokkamuutos

Suurin muutos koskee alle 21-vuotiaiden sarjaa, joka muutetaan alle 22-v. sarjaksi, joka käsittää 3 ikävuotta.
Kilpailuvaliokunta näkee yksiselitteisenä ratkaisuna, että sääntömuutos tulee voimaan heti kauden 2018-2019 alusta myös kansallisissa kilpailuissa.

Ikäluokkataulukko seuraaville vuosille ohessa.
Huomiona Youth-sarjan osalta:
Kansallisessa säännössä tulee säilymään edelleen 19-, 17- ja 16-vuotiaiden sarjat. Kv. taulukossa ikäluokat ovat ne, joille osallistuminen sallitaan.

Season M/W Junior (alle 22-v) Youth (kv. alle 19-v)
01.11.2018 – 31.10.2019 1996 & older 1997, 1998, 1999 2000 – 2003
01.11.2019 – 31.10.2020 1997 & older 1998, 1999, 2000 2001 – 2004
01.11.2020 – 31.10.2021 1998 & older 1999, 2000, 2001 2002 – 2005
01.11.2021 – 31.10.2022 1999 & older 2000, 2001, 2002 2003 – 2006

 

*     Uudet kilpailutavat: Mass Start 60 sekä lyhennetty normaalimatka.

IBU esitteli kaksi uutta kilpailumuotoa, jotka kongressi hyväksyi. Nämä kisat tullaan testaamaan ensi kaudella IBU cupissa ja niiden tarkemmat säännöt päivittyvät seuraavaan IBU:n sääntökirjaan

Kilpailuvaliokunta ei aio lisätä kisoja suoraan kilpailusääntöön vaan esittää, että uusia kisoja voi testata kansallisissa kilpailuissa kilpailuvaliokunnan luvalla (kuten aiemminkin sääntö mahdollistanut). Uusia kisamuotoja ei oteta ainakaan vielä SM-kilpailuohjelmaan.

*     Veteraaninaisten viesti: Kilpailuvaliokunta on saanut kattavan esityksen naisurheilijoilta veteraaninaisten viestin muutoksesta kolmihenkisestä kahden urheilijan kilpailuksi. Kilpailuvaliokunta puoltaa muutosta, mutta on määrittänyt ikäluokat niin, että joukkueita saataisiin sarjoihin enemmän.

Sääntömuutos veteraaninaisten viestiin: Viesti kaksihenkisin joukkuein, matkat ja ammunnat samat kuin aiemmin. Sarjajako: 80,100,120-vuotiaat (joukkueen yhteisiän mukaan)

Veteraanimiesten sarjat säilyvät ennallaan.

*       Kilpailunvalvojan teknisen valvojan kortti, siirtymäaikaa esitettiin jatkettavaksi, koska tuomarikoulutuksia ei pystytty järjestämään tarpeeksi.

Lisäksi sääntöihin tullaan tekemään pieniä muutoksia, jotta kirjoitusasu olisi yksiselitteinen.

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahaa voi hakea syyskuun ajan

Urheilijoiden ammattienedistämissäätiön opiskeluapurahaa voi hakea syyskuun ajan

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden ammattiin valmistavaan ja tutkintoon tähtäävään opiskeluun. Apurahat lukuvuodelle 2018-19 ovat haettavissa syyskuun ajan.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa, joulukuussa 2018 ja maaliskuussa 2019. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Yksityiskohtaista tietoa apurahan myöntämisperusteista ja linkki apurahan hakulomakkeeseen: http://olympiakomitea.fi/ura-saatio

Ampumahiihtoliitto mukana uudessa Olympiavalmennuskeskuksessa

Ampumahiihtoliitto mukana uudessa Olympiavalmennuskeskuksessa

Suomen Olympiakomitean tiedote 20.9.2018

VUOKATTIIN JA RUKALLE RAKENTUU MAAILMAN JOHTAVA LUMILAJIEN OLYMPIAVALMENNUSKESKUS

Suomen Olympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki ja neljä lumilajien lajiliittoa ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka pohjalta Vuokatin ja Rukan alueelle rakentuu huippuluokan olympiavalmennuskeskus lumilajeille.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo, että sopijaosapuolten tavoitteena on suomalaisen huippu-urheilun kansainvälisen kilpailukyvyn pitkäjänteinen kehittäminen keskittämällä henkilö- ja talousresursseja tehokkaasti Vuokatti-Rukan toimintaympäristöön.

  • Huippu-urheiluyksikkö on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt yhdessä lajien kanssa löytämään sopivia toiminta-alustoja monilajiselle huippuvaiheen yhteistyölle. Olemme erittäin iloisia, että asia on nyt lumilajien osalta edennyt. Tämä sopimus parantaa merkittävästi 2020-luvun lumilajien huippu-urheilijoiden valmentautumisolosuhteita. Uudella yhteistyöllä takaamme parhaille urheilijoille mahdollisuuden harjoitella parhaiden kanssa, parhaassa valmennuksessa ja parhaissa olosuhteissa.

Uuden olympiavalmennuskeskuksen painopistelajeina ovat alppihiihto, ampumahiihto, freestylehiihto, lumilautailu, maastohiihto ja yhdistetty.

  • Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun useat lajit ja toimijat lähtevät yhdessä rakentamaan valmennuskeskusta Huippu-urheiluyksikön koordinoimana. Hankkeessa on tahtotila rakentaa maailman paras lumilajien valmennuskeskus Vuokatin ja Rukan alueelle. Iso kiitos tästä lajeille, Vuokatille, Sotkamolle ja Kuusamolle, Lehtimäki kiittelee.

 

Lajit uskovat synergiaetuihin

Olympiavalmennuskeskuksen sopijapuolet ovat päättäneet laajoista resursoinneista Vuokatti-Rukan alueelle. Nämä pitävät sisällään mm. taloudellista panostusta, rakentamista, työntekijöitä ja olosuhteisiin liittyviä investointeja. Käytännössä Vuokattiin ja Rukalle keskitetään jatkossa lumilajien kotimainen valmennusosaaminen ja maajoukkueiden kotimaan leiritysvuorokaudet. Aiemmin erillään ja omien kalentereidensa pohjalta toimineet eri lajien maajoukkueryhmät saavat nyt yhteisen kotipesän Vuokattiin ja Rukalle.

  • Lajiliittojen yhteisellä toiminnalla saadaan resurssit tehokkaampaan käyttöön. Rinnakkaisia järjestelmiä ei kannata ylläpitää. Vuokatti-Ruka on ollut lumilajeille merkittävä kumppani jo aiemmin, ja tämä yhteistyö vahvistaa merkittävästi 2020-luvun urheilijoiden nousemista kansainväliselle huipulle, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala
  • Kansainvälinen menestyminen huippu-urheilussa edellyttää valmennuksen osalta huippu-olosuhteita. Vuokatin kehittämissuunnitelmat rohkaisevat lajiliittoja tiiviiseen yhteistyöhön toistensa ja olympiavalmennuskeskuksen kanssa. Pidämme tärkeänä, että olympiavalmennuskeskuksen suunnitelmat toteutuvat nopeasti ja samalla saadaan käyntiin kansainvälinen auditointijärjestelmä parhaiden mahdollisten olosuhteiden varmistamiseksi synergiselle valmennustoiminnalle, Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki.

Hanketta ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista sopijapuolista. Ohjausryhmän tehtävänä on hyväksyä olympiavalmennuskeskuksen strategia ja vuosittainen toimintasuunnitelma sekä päättää budjetista ja ohjata olympiavalmennuskeskuksen operatiivista toimintaa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Olli-Pekka Kärkkäinen, ja ryhmä aloittaa työnsä välittömästi.

LUE LISÄÄ OLYMPIAKOMITEAN SIVUILTA

Lisätiedot:

Suomen Olympiakomitea: Mika Lehtimäki 040-5546200.

Vuokatti Sport: Veikko Halonen 0400-689250.

Sotkamon kunta: Mika Kilpeläinen, 044-7502111.

Kuusamon kaupunki: Erkki Hämäläinen, 0400-890 312.

Ampumahiihtoliitto: Tapio Pukki 046-878 2200, Kalle Lähdesmäki 0500-363126

Hiihtoliitto: Mika Kulmala 040-5761001.

Lumilautaliitto: Tiina Lindström 0440-988008.

Ski Sport Finland: Heikki Toivakka 0440-213850.

 

FAKTAT:

Lumilajien olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka

Sopijaosapuolet: Suomen Olympiakomitea, Vuokatin Urheiluopisto, Sotkamon kunta, Kuusamon kaupunki, Ampumahiihtoliitto, Hiihtoliitto, Lumilautaliitto ja Ski Sport Finland.

Mukana olevat lajit: Maastohiihto, yhdistetty, ampumahiihto, lumilautailu, freestyle ja alppihiihto.

Valmentajat: Alkuvaiheessa noin 20 maajoukkuevalmentajaa ja nuorten olympiavalmentajaa.

Muut asiantuntijat: Vuokattiin keskitetään fysioterapeutteja, ravintovalmentajia, psyykkisiä valmentajia ja testaus- ja teknologiaosaamista.

Muut tukipalvelut: Opiskelun ja urheilun yhdistäminen Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ja kumppaniyliopistojen avulla, varusmiespalvelus Kainuun Prikaatissa, urheilijoiden majoitus- ja ruokailupalvelut.

Olosuhteet: Vuokatti-Rukan nykyisiä olosuhteita kehitetään yhdessä kuntien, lajiliittojen ja maajoukkueiden kanssa palvelemaan ympärivuotista huippu-urheilukäyttöä.

Tietoja kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville – IBU-rekisteröinti, asepassit, erivapaudet

Tietoja kansainvälisiin kilpailuihin tähtääville – IBU-rekisteröinti, asepassit, erivapaudet

Urheilijarekisteri ja IBU-julistus

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien tulee olla rekisteröitynä IBU:n urheilijarekisteriin. Tätä rekisteröintiä varten tarvitaan kopio passista. Jos tähtäimessäsi on tulevan kauden kansainväliset kisat, etkä vielä ole tullut rekisteröidyksi, lähetä passikopio osoitteella jouni.kinnunen(a)biathlon.fi . Saat vastaviestinä allekirjoitettavaksi IBU-julistuksen.

Hallussapitolupa ja asepassi

Samalla on hyvä huolehtia erityisesti nuorilta urheilijoilta aseen hallussapitoluvat kuntoon, sekä hankkia Euroopan ampuma-asepassi.

Erivapautta vaativat lääkeaineet

Mikäli käytät erivapautta vaativia lääkeaineita, kansallisia kisoja varten ADT:n myöntämälle erivapaudelle on erikseen kansainvälisiä kisoja varten haettava IBU:n vahvistus täältä löytyvällä lomakkeella.

 

Lisätietoja:

Lajipäällikkö Jouni Kinnunen, 046 878 2208

 

 

LIIKUNTANEUVOS ESA HAAPALA palkittiin IBUn kultaisella ansiomerkillä

LIIKUNTANEUVOS ESA HAAPALA palkittiin IBUn kultaisella ansiomerkillä

TIEDOTE 9.9.18

 

LIIKUNTANEUVOS ESA HAAPALA palkittiin IBUn kultaisella ansiomerkillä

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto, IBU, palkitsi Esa Haapalan IBU:n kongressin yhteydessä järjestetyssä 25-vuotis juhlagaalassa antamalla hänelle ”The IBU Medal of Honor in Gold” tunnustuksen. Näitä ansiomitaleja jaettiin kaikkiaan kaksi.

Esa Haapala on ollut merkittävä kehittäjä sekä Suomen että nykymuotoisen kansainvälisen ampumahiihdon osalta yli 30 vuoden ajan.

Esa Haapala valittiin IBU:n tekniseen komitean IBU:n perustamiskokouksessa Lontoossa 1993 ja hän jäi pois tästä tehtävästä 2006. Teknisessä komiteassa hän oli kilpailualavaliokunnan puheenjohtaja. IBU:n TD ryhmässä hän toimi vuoteen 2010 saakka. Hän on ollut kansainvälisenä tuomarina neljissä olympiakisoissa ja teknisenä valvojana vuosittain maailmancupkilpailuissa. Kontiolahdella Haapala oli ampumahiihdon maailmancupin kilpailunjohtajana vuosina 1990 – 1995 ja sen jälkeen tapahtumanjohtajana maailmancup kilpailuissa vielä 2017. Ampumahiihdon MM-kisojen tapahtumanjohtajana hän oli 1999 ja 2015 sekä kyseisten MM-kisahakujen projektipäällikkönä.

Esa Haapala on ollut aloitteen tekijä sekä kehittäjä useille nyt käytössä oleville asioille ampumahiihdossa kansainvälisesti ja Suomessa, mm kilpailulajien, lumivarastoinnin, ilmastoitujen voitelutilojen sekä jäädytetyn ladun osalta sekä IBU:lle ampumahiihdon veteraanien kansainvälisten mestaruuskilpailujen käynnistämisessä. Kisat ovat järjestetty nyt 21 kertaa.

Erityisenä kohteena Haapalalla on ollut Kontiolahden ampumahiihtostadion, jonne rakennettiin ensimmäisenä maailmassa voitelutilat, jossa oli urheilijoiden pukuhuone erikseen. Lajin kokeilukilpailuja järjestettiin Kontiolahdella hänen johdollaan useita, kuten ensimmäiset takaa-ajokilpailut 1989, 20 km joukkueampumahiihto ja kansainvälisiä Supersprint- kilpailuja.

IBU:n kongressi teki valintoja Kroatiassa

IBU:n kongressi teki valintoja Kroatiassa

Olle Dahlin, Ruotsi, valittiin IBU:n puheenjohtajaksi

Olle Dahlin valittiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä IBUn uudeksi puheenjohtajaksi. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jiri Hamza Tsekistä.

Juha Viertola jatkaa IBU:n tilintarkastajana

Juha Viertola jatkaa tilintarkastajana seuraavat neljä vuotta.
Suomesta oli ehdolla IBUn hallitukseen (Vice president finance) Kalle Lähdesmäki, jonka paikka jäi tiukassa äänestyksessä neljän äänen päähän. Tekniseen komiteaan oli ehdolla Tomi-Pekka Riihivuori. Riihivuoren paikka jäi vielä niukemmin kolmen äänen päähän.

Juha Viertola on toiminut tilintarkastajana 2014-2018 yhdessä Kanadan Ray Kokkosen kanssa, jotka molemmat valittiin jatkamaan IBUn tilintarkastajina ilman muita ehdokkaita. Kaikkien valittujen kaudet ovat neljän vuoden mittaisia.

Kahden vuoden välein pidettävässä kongressissa tehdään runsaasti päätöksiä. Venäjän täysjäsenyyden palauttamisesta käytiin keskustelua kongressissa. Keskustelun jälkeen äänestyksen tuloksena oli, että Venäjän täysjäsenyyden edellytykset eivät ole täyttyneet. Täysjäsenyyden palauttamisen yhtenä edellytyksenä on Wadan kriteerien täyttyminen. Sääntötarkennuksia oli normaaliin tapaan runsaasti käsittelyssä.

MM-kisojen isäntämaista päätettiin myös kokouksessa. Kisojen järjestäjiksi valittiin:

2021 Pokljuka, Slovenia

2023 Oberhof, Saksa

Tarkemmat tiedot kongressista löytyvät IBU:n sivuilta www.biathlonworld.com

 

Lumo-sponsorointiyhteistyön ja stipendien haku on avoinna 1.9.-30.9.2018

Lumo-sponsorointiyhteistyön ja stipendien haku on avoinna 1.9.-30.9.2018

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty sponsorointi- ja stipendiohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsorointia nuorille urheilulahjakkuuksille. Aiemmin Virkeä-nimellä toiminut ohjelma on nimetty nyt Lumo-brändin mukaan.

Sponsorointiojelmaan hakijoilta edellytetään lajiliiton suositusta, ja liitto voi suosituksen antaa maksimissaan kolmelle hakijalle. Hakemisesta kiinnostuneiden tulee lähettää vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jouni.kinnunen(a)biathlon.fi viimeistään 17.9.2018. Valmennusvaliokunta valitsee suositeltavat urheilijat hakijoiden joukosta, valinnasta ilmoitetaan 24.9. mennessä, ja suosituksen saaneet hakevat ohjelmaan 30.9. mennessä. Stipendiä voit hakea suoraan alla olevan linkin lomakkeella.

Lue lisää ohjelmasta täältä.

Lumo-stipendit seuratasolla urheileville nuorille

Lumo-stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa, ja niiden tavoitteena on kannustaa harrastuksessaan eteenpäin 12–20-vuotiaita nuoria, jotka ovat sitoutuneita harjoitteluun ja osoittavat halua menestymiseen.

Lumo-stipendihakemuslomake

Lumo-sponsorointiyhteistyö tukee urheilijoita maailman huipulle

Sponsorointiyhteistyön avulla on tavoitteena tukea nuoria urheilijoita, joilla on lahjoja ja asennetta nousta aivan maailman huipulle.

Sponsorointiyhteistyöhön on mahdollista hakea joka vuosi syksyisin. Sponsorointi edellyttää lajiliiton ja valmentajan suositusta, ansioitunutta kilpailumenestystä sekä vähintään 14 vuoden ikää.

Lumo-sponsorointihakemuslomake

Syksyn 2018 seurakäyntien aikataulut

Syksyn 2018 seurakäyntien aikataulut

Suomen Ampumahiihtoliiton alueelliset seurakäynnit käynnistyvät syyskuussa 2018.

Seurakäyntien tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta seurojen ja liiton välillä. Samalla pyritään parantamaan toimintaa keskustelun, hyvien käytäntöjen ja saatavilla olevan materiaalin avulla. Seurakäynneillä on mahdollisuus paneutua myös seurojen kehittämistarpeisiin sekä Suomen Ampumahiihtoliiton tukitoimiin.

Seurakäyntien asialistalla ovat seuraavat asiat:

  • Suomen Ampumahiihtoliiton nykytila ja toiminta vuonna 2019,
    • esittely liiton toiminnoista sekä suunnitelluista tulevan vuoden painopisteistä.
  • Nuorisotoiminnan tukitoimet ja Tähtiseura-laatuohjelma
  • Suomalaisen ampumahiihtovalmennuksen suuntaviivat

 

Seurat voivat osallistua valitsemaansa tapahtumaan. Tapahtumat järjestetään klo 18:00-21:00

Seurakäyntien ajankohdat ja paikkakunnat:

Etelä-Suomi: Hämeenlinna 26.9.2018, Seminaarin Koulu, Seminaarinkatu 2, E-rakennus, 2. kerros, Hämeenlinna, klo 18-21.00

Keski-Suomi: Sumiainen 27.9.2018, Saarikkaan kylätalo, Saarikkaantie 337, Äänekoski. klo 18-21.00

Pohjois-Suomi: Raahe 2.10.2018, Raahen hiihtomaja, Hiihtomajantie, Raahe. Klo 18-21.00

Länsi-Suomi: Seinäjoki 3.10.2018 ,Seinäjoen Uimahalli-urheilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki, klo 18-21.00

Itä-Suomi: Aika ja paikkakunta ilmoitetaan myöhemmin

 

Tapahtumien tarkemmat tiedot ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.

Ilmoittautumiset seurakäynneille kenttäpäällikkö Lauri Elolle lauri.elo@biathlon.fi