Tähtiseura- laatuohjelma seurojen työkaluksi oman toimintansa kehittämiseksi

    Lauri Elo   Uutiset  

Seuratoiminnan perusajatukset kehittämisen pohjana – Tähtiseura-ohjelmassa seura saa hyötyjä jo heti liittyessään

Seuratoiminta pohjautuu aina ihmisiin, eli seuran jäseniin ja toimijoihin. Toimintamallissa pohjalla ovat jäsenten ja muiden osallistujien kiinnostukset, seuratoimintaympäristön muutokset sekä seurakulttuuri ja siihen vaikuttavat tekijät.

Seuratoiminnan kehittämisen taustana toimivat laatutekijät: johtaminen ja hallinto, urheilutoiminta, seuran ihmiset sekä aineelliset resurssit. Toimintojensa kautta seura tuottaa arvoa jäsenilleen, kumppaneilleen ja verkostoille. Seuran toiminnan tulevaisuuteen vaikuttaa aina vahvasti seuran historia, jossa ovat seuran juuret. Nykyaikainen seura huomioi yhteiskunnan muutoksia, toimintakulttuurimuutoksia ja on siten ajan hermolla ja katsoo kohti tulevaisuutta.

Tähtiseura-laatuohjelma sopii kaikenkokoisille ampumahiihtoseuroille.

  • Tähtiseura-prosessi parantaa seuran toimintaa ja auttaa löytämään oleelliset kehittämiskohteet.
  • Pienikin muutos oikeaan suuntaan on hyväksi!
  • Tähtiseura-laatuohjelma on suunniteltu niin, ettei se lisää seuratoimijoiden kuormitusta.

Tähtiseura-verkkopalvelussa seura voi tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelusta löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Tähtiseuraksi harkitsevan seuran kannattaa tutustua sähköisiin materiaaleihin ja järjestelmään, jossa varsinainen laatuprosessi käydään läpi. Tutustumalla järjestelmään, seura voi samaan aikaan kartoittaa oman toiminnan tilaansa ja peilata sitä laatuohjelmassa määriteltyihin laatutekijöihin.

Tähtiseura-ohjelman taustalla on moderni laatukäsitys: ensin perusasiat kuntoon yhteisesti tunnistetuilla laatutekijöillä ja sitten tavoitteiden arviointia yksilöllisten tavoitteiden pohjalta. Laatuohjelma koostuu kolmesta vaiheesta: 

  • Vaiheessa 1 seura ilmoittautuu mukaan haluamalleen kehittämispolulle Tähtiseura-verkkopalveluun
  • Seura kokoaa porukan, jolla on halua ryhtyä seuran kehittämiseen. Seura ilmoittautuu mukaan Tähtiseura-ohjelmaan ja hankkii käyttäjätunnukset järjestelmään.
  • Vaiheessa 2 seura työstää yhteisesti tunnistettuja laatutekijöitä verkkopalvelussa ja osallistuu auditointiin
  • Seura työstää valitsemansa kehityspolun laatutekijöitä itsenäisesti ja seurakehittäjän kanssa sekä voi hyödyntää laatutekijöiden tueksi olevia työkaluja Tähtiseura-verkkopalvelussa. Kun kehityspolku on valmis, seura auditoidaan ja hyväksytyn prosessin jälkeen seura saa Tähtiseura merkin.
  • Vaiheessa 3 kohti yksilöllisempää kehittymistä
  • Seura voi Tähtimerkin saatuaan jatkaa vaativampaa toiminnan kehittämistä. Seuralle on tarjolla kehittämisen työkaluja, joissa vahvistetaan seuran strategista osaamista ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Tällöin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista tehdään seurassa kevyt auditointi, jossa keskitytään seuran oman toiminnan arviointiin.

Kaikki tieto liittyen tähtiseura laatuohjelmaan löytyy osoitteesta tähtiseurat.fi

Liittyminen tähtiseura-laatuohjelmaan tai ohjelmaan tutustuminen osoitteesta https://tahtiseura.suomisport.fi/

Suomen Ampumahiihtoliiton puolesta yhteyshenkilönä toimii kenttäpäällikkö

Lauri Elo lauri.elo@biathlon.fi tai 046 878 2204