Uutiset

Huomio seuroille, kilpailuhaku päättyy 1.7.2018

    Tapio Pukki   Uutiset  

Toivomme seurojen huomioivan, että

1) Kansallisten kilpailujen kaudelle 2018-2019 tehtävät haut tulee olla liiton järjestelmässä 1.7.2018 mennessä.

2) Suomen mestaruuskilpailujen haut kaudelle 2019-2020 tulee myös olla liiton järjestelmässä 1.7.2018 mennessä.

 

Kilpailuvaliokunta

I-tason valmennuskoulutuksen syksyn toteutuksen paikkakuntahaku 10.7. mennessä

    Jouni Kinnunen   Uutiset  

Hyvät ampumahiihtoseurat!

Syksyn I-tason valmentajakoulutuksen järjestämispaikkakunta on nyt haussa. Jos seurastasi/alueeltanne löytyy useampi innokas osallistuja, ilmoita halukkuudestanne olla järjestämispaikkakuntana valmennuskoulutukselle. Vähimmäisosallistujamäärä on 6, maksimissaan 16. Kouluttajana toimii Tarmo Napari. Toteutuspaikkakuntaa useamman potentiaalisen ehdokkaan joukosta valitessa vahvoilla on useamman seuran valmentajia sisältävät ehdokkaat.

Vaatimuksena vähintään 8-paikkainen ampumarata, koulutukseen sopiva luentotila ja majoittumis- ja ruokailumahdollisuus kohtuullisen matkan päässä ampumaradalta.

Syksyn 2018 koulutus järjestetään kahtena lähijaksona, ensisijaiset päivämäärät:

  1. lähijakso 17.-19.8.2018
  2. lähijakso 21.-23.9.2018

Halukkaaksi järjestäjäpaikkakunnaksi ilmoittautumiset pyydetään alustavine osallistujamäärineen sähköpostitse 10.7.2018 mennessä osoitteeseen jouni.kinnunen(a)biathlon.fi. Ehdotus sopivista majoitus- ruokailu- ja luentotiloista on sisällytettävä mukaan.

Suomen Ampumahiihtoliitto hakee oikeusteitse muutosta OKM:n avustuspäätökseen

    Tapio Pukki   Uutiset  

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO                        TIEDOTE 20.6.2018

 

Suomen Ampumahiihtoliitto hakee oikeusteitse muutosta OKM:n avustuspäätökseen

Suomen Ampumahiihtoliitto on kevään kuluessa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa selvittänyt Ampumahiihtoliiton yleisavustushakemusta vuodelle 2018. OKM on 18.6.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt jättää Ampumahiihtoliiton yleisavustushakemuksen käsittelemättä sillä perusteella, että OKM:n mielestä hakemus ei ole saapunut ministeriöön määräajassa.

Ampumahiihtoliitto on päättänyt hakea muutosta OKM:n päätökseen oikeusteitse. Ampumahiihtoliiton OKM:n tietojärjestelmätoimittajalta saamien tietojen mukaan avustushakemus oli tallentunut OKM:n tietojärjestelmään määräaikaan mennessä. Se olisi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaan siten pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Ampumahiihtoliitto haluaa, että järjestelmään määräaikaan mennessä tallentunut hakemus käsitellään oikeudenmukaisesti. Ampumahiihtoliitto hakee muutosta OKM:n päätökseen ensi vaiheessa ministeriölle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Lisätietoja:

Kalle Lähdesmäki                                                    p. 0500-363126
Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja

 

Ampumahiihtoliitto on nimennyt ehdokkaansa IBU:n luottamustoimiin

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on nimennyt ehdokkaansa Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU) hallitukseen, tekniseen komiteaan ja tilintarkastajaksi.

Liiton puheenjohtaja, kauppaneuvos Kalle Lähdesmäki on nimetty ehdokkaaksi IBU:n talousasioista vastaavaksi varapuheenjohtajaksi sekä hallituksen jäseneksi.
Lähdesmäki on ollut Liiton puheenjohtaja 2006-2010 ja 2016 lähtien. Lisäksi Lähdesmäki on ollut IBU:n tilintarkastajana vuosina 2010-2014.

IBU:n teknisen komitean jäseneksi Suomen ehdokas on Liiton hallituksen jäsen, Kontiolahden Urheilijoiden toiminnanjohtaja Tomi-Pekka Riihivuori. Riihivuori oli talvella 2018 Kontiolahden maailmancupin tapahtumajohtajana. Riihivuorella on tehtävään edellytetty kansainvälinen tuomarikortti sekä paljon kokemusta tuomaritehtävistä. 12 vuotta IBUn teknisessä komitean jäsenenä ollut Ville Haapala ei ollut käytettävissä ehdokkaaksi.

IBU:n tilintarkastajaehdokkaaksi nimettiin toimitusjohtaja Juha Viertola. Viertola on ollut IBUn tilintarkastaja 2014 alkaen.

IBU on julkistanut 11.6.2018 koko ehdokaslistan, joka on luettavissa oheisesta linkistä.

Lisätietoja:

Tapio Pukki, p. 0468782200

Kalle Lähdesmäki, p.0500-363126

Suomen Ampumahiihtoliitolle olympiakomitean tehostamistukea

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on tehnyt uuden tehostamistukijärjestelmänsä mukaiset talvilajien tukipäätökset. Huippu-urheiluyksikkö jakoi talvilajien tehostamistukea yhteensä 2 011 600 euroa ja talviparalajien tukea 80 000 euroa. Summalla tuetaan sellaisia kansainvälisen tason valmentautumisprosesseja, joihin myös laji itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Koko tiedote luettavissa Olympiakomitean sivuilla

Suomen Ampumahiihtoliiton osalta tukipäätös noudattaa samaa linjaa kuin vuotta aiemmin. Hyvässä yhteistyössä OK:n kanssa edennyt huippu-urheilun kehittäminen ja tukeminen saa siis jatkoa.

 

Maailmancup Suomeen kaudelle 2019-2020

    Tapio Pukki   Uutiset  

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n hallitus vahvisti kilpailukalenterin maailmancupiin ja IBU cupiin kaudelle 2019-2020. Suomen osalta merkittävä uutinen on, että Kontiolahdelle myönnettiin pidettäväksi Maailmancup 8 maaliskuussa 2020.