Suomen Ampumahiihtoliitto hakee oikeusteitse muutosta OKM:n avustuspäätökseen

    Tapio Pukki   Uutiset  

SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO                        TIEDOTE 20.6.2018

 

Suomen Ampumahiihtoliitto hakee oikeusteitse muutosta OKM:n avustuspäätökseen

Suomen Ampumahiihtoliitto on kevään kuluessa Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa selvittänyt Ampumahiihtoliiton yleisavustushakemusta vuodelle 2018. OKM on 18.6.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt jättää Ampumahiihtoliiton yleisavustushakemuksen käsittelemättä sillä perusteella, että OKM:n mielestä hakemus ei ole saapunut ministeriöön määräajassa.

Ampumahiihtoliitto on päättänyt hakea muutosta OKM:n päätökseen oikeusteitse. Ampumahiihtoliiton OKM:n tietojärjestelmätoimittajalta saamien tietojen mukaan avustushakemus oli tallentunut OKM:n tietojärjestelmään määräaikaan mennessä. Se olisi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain mukaan siten pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Ampumahiihtoliitto haluaa, että järjestelmään määräaikaan mennessä tallentunut hakemus käsitellään oikeudenmukaisesti. Ampumahiihtoliitto hakee muutosta OKM:n päätökseen ensi vaiheessa ministeriölle tehtävällä oikaisuvaatimuksella.

Lisätietoja:

Kalle Lähdesmäki                                                    p. 0500-363126
Suomen Ampumahiihtoliitto
Puheenjohtaja