Uutiset

Ampumahiihdon ohjaajakoulutus Jyväskylässä 11.1.2024

    Lauri Elo   Uutiset  

Järjestämme Jyväskylässä Ampumahiihdon ohjaajakoulutuksen. Koulutuksessa annetaan ampumahiihdon ohjaamisesta kiinnostuneille hyvät perusteet turvallisten ampumahiihtoharjoitusten järjestämisestä. Koulutus on maksuton. 

Koulutuksen ajankohta: 11.1.2024 klo 17:00-20:00
Paikka: Samla rakennus, Ylistönmäentie 33 B, 40500 Jyväskylä

Ilmoittautuminen koulutukseen 10.1.2024 mennessä osoitteessa: https://q.surveypal.com/Ohjaajakoulutus-Jyvaskyla

Tiedote: Valmennus-ja kilpailuvaliokunnan päätös yhteisvoiteluista

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton valmennus- ja kilpailuvaliokunta

Valmennus- ja kilpailuvaliokunnan kokous 21.12.2023 käsitteli marras-joulukuun yhteisvoitelukisojen palautteita. Palautteet oli kerätty kisajärjestäjiltä ja niihin oli yhdistetty saatuja palautteita kilpailijoilta tai heidän edustajilta. Lisäksi kuultiin kansainvälisen kilpailutoiminnan osalta kokemukset suksien putsaamisesta fluorin jäljiltä.

Kilpailujen palautteiden läpikäynnin jälkeen valmennus- ja kilpailuvaliokunta päätti, että kauden loppuosassa tammikuusta huhtikuuhun ei tulla tekemään yhteisvoiteluita. Tämä koskee myös näyttösarjoja sekä SM-kilpailuja.

Tällä päätöksellä valiokunta haluaa varmistaa kilpailunjärjestäjien riittävän resurssin kilpailujen ydintoimintojen varmistamiseksi. Samalla todettiin, että nyt marras-joulukuun kisojen perusteella pystytään jo suunnittelemaan yhteisvoitelun prosessia ja toteutusmallia edelleen. Fluorillisten kilpailujen jälkeen suksien puhdistusohjeen mukaisesti toimimalla, sukset saadaan kv. kilpailukelpoiseksi kohtuullisella työllä.

Halutessaan, ns. tavallisten kansallisten kilpailujen kilpailunjärjestäjä saa hakea kilpailua yhteisvoitelukilpailuiksi valmennus- ja kilpailuvaliokunnalta tarkennettujen toimintaohjeiden mukaisesti. Tarkennetut ja kokouksessa päätetyt toimintaohjeet on lisätty liiton fluorittomuus-sivulle.
https://www.biathlon.fi/kilpailut-ja-tulokset/kilpailijoille/yhteisvoiteluohjeistus-kilpailijoille-ja-kilpailunjarjestajille/

SAhL Valmennus- ja kilpailuvaliokunta

Puheenjohtajan Joulutervehdys 2023

     Lauri Elo   Uutiset  

TOIMINTAYMPÄRISTÖN EPÄVARMUUS HAASTAA

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”  Presidentti Mauno Koiviston viisas ja toiveikas sanoma on tärkeä muistaa näinä aikoina.  

Toimintaympäristön epävarmuustekijöitä on suuria ja pienempiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Israelin sotatoimet Gazassa, merkittäviä vaaleja on tulossa, ilmaston lämpeneminen, kustannusten kasvu, kansainvälisen Olympiakomitean päätökset, miten urheilu reagoi maailman politiikkaan, jne. Nämä ovat ulkoisia huomioitavia asioita. Liikunnan ja urheilun sisäisiä epävarmuustekijöitä ovat mm arvojen, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa. miten liikunta- ja urheilu ottaa kantaa esimerkiksi kotimaassa esiin tulleisiin häirinnän- ja tasa-arvon loukkaamisiin. Puhtaan urheilun jatkuva ylläpitäminen on edennyt urheilijasta välineisiin mm. fluorin käytön lopettamisen varmistaminen. Suomen kansantalouden velkaantumisen pysäyttäminen tullee vähentämään lähivuosina liikunnan ja urheilun resursseja ja vastaavasti kaikki kustannukset nousevat samaan aikaan. Edellä kuvatut asiat ovat ampumahiihdossakin päätösten taustalla vaikuttamassa.

Tänäpäivänä on aivan selvää, että liikunta ja urheilu ovat osa normaalia kansantalouden toimintaa, joka kaikilla päätöksenteko-tahoilla on huomioitava.

2023 ampumahiihdossa on sisältänyt monenlaista tekemistä

Korona-ajasta on siirrytty uuteen normaaliin. Ampumahiihdon strategian mukaisesti on monin tavoin edistetty aluetoimintaa, joka on liikahtanut hyvin kuluneena vuotena.  Neljä aluetta toimii jo kohtuullisesti, Etelä-Suomeenkin perustettiin alueyhdistys ampumahiihtoseurojen tueksi. Keskeisiä asioita aluetoiminnassa ovat aluevalmennuksen järjestäminen, aluekilpailut sekä olosuhdetekijöiden ylläpito ja kehittäminen. Alue- ja seuravalmentajien koulutukseen on työstetty sisältöä ja se valmistuu alkuvuodesta. Syyskokouksen päätösten mukaan, aluetoiminnan saaminen aktiiviseksi kaikilla kuudella alueella, tulee olemaan 2024 keskiössä.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja vastuullisen toiminnan varmistamiseen on aktiivisesti tehty työtä 5 vuotta ampumahiihdossa. Paljon tärkeitä asioita on onnistuttu sisäistämään osaksi normaalia toimintaa, työtä on kuitenkin jatkettava ja ylläpidettävä.  Lasten ja nuorten sekä myös kilpaurheilijoiden näkökulmasta läpinäkyvyys ja selkeät periaatteet ovat tätä päivää. Alkuvuodesta 2024 toimenpiteenä tulee olemaan ”vastuullisuus”-taulut ampumahiihtoseurojen aktiivisesti käyttämiin paikkoihin/tiloihin.  Seuran johtokunnat käsittelevät tauluihin kirjatut toimintaperiaatteet, joita seura noudattaa. Kun seuran on vahvistanut johtokunnan päätöksellä toimintaperiaatteet, liitto toimittaa taulut seuralle, joka kiinnittää ne näkyvästi. Tällä haluamme viestiä myös uusille harrastajille ampumahiihdossa noudatettavia toimintaperiaatteita.  Sen lisäksi, että vastuullisuus-periaatteet ovat tärkeitä urheilussa ja liikunnassa, niin uskomme, että uusille harrastajille ja heidän vanhemmilleen tämä toimii kilpailukeinona saada uusia harrastajia lajin pariin. 

Talouden hallinta on ollut vaativaa v 2023, menestyksestä on seurannut suurimmat kustannuspaineet ja niihin on haluttu vastata.

Viestinnässä ja tiedottamisessa on edetty harppauksin parin viime vuoden aikana. Edelleen on tehtävää, mutta hyvällä tiellä ollaan ja työtä jatketaan. Urheilijat ovat erittäin hyvin olleet mukana tukemassa ja tekemässä  aktiivista viestintää, kuten myös seurat ovat aktivoituneet viestinnän osalta.  Alkavana vuotena alue- ja seuratason viestinnän aktivoinnin tukeminen ja auttaminen on painopisteenä. Hyvästä tekemisestä on aina muistettava viestiä ja tiedottaa.  Digiaika on muuttanut viestinnän ja tiedottamisen fokuksen, perinteisen printtilehdistön kautta seuran ja lajiliiton toiminta ei toimi.

Yhteistyötä on syvennetty ja konkretisoitu aktiivisesti.  Olympiakomitean uudistettu toimintamalli on edennyt mallikkaasti, niin seuratyön kuin huippu-urheilun osalta aktiivinen dialogi ja vaihtoehtojen pohdinta sekä toimenpiteistä sopiminen perustuu luottamukseen ja asiantuntemukseen.  URLUS-säätiön kanssa on pyritty syventämään ja konkretisoimaan alue- ja seuratason harrastustoimintaa – siis toiminta-ajatuksen mukaan ydintoiminnassa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on aiempaa syvällisemmin konkretisoitu heille tuotettavaa materiaalia kumppanuuden vahvistamiseksi. Lumilajien kanssa on saatu liikkeelle yhteinen lumilajien olosuhteiden kehittämishanke, jota myös OKM tukee.  Painopisteenä sekä Etelä-Suomen lumiolosuhteiden sekä ensilumen latujen kehittäminen.  

Edellä muutamia keskeisiä asioita joiden kanssa niin toimiston väki kuin liiton hallitus, työvaliokunta, valiokunnat sekä nuoriso- ja tulevaisuusryhmä sekä seuraväki ovat toimineet.  

Kilpailukausi 2023/2024 käynnistynyt   

Kilpailukauden alku on ollut monivivahteinen.  Nuoria ja haastajaryhmän urheilijoita on  noussut  maajoukkuetehtäviin, hienoja väläyksiä menestyksestä on saatu.  Erilaiset sairastelut ovat huippu- urheilijalle epämieluisa mutta valitettavasti silloin tällöin iskevä asia. Jo harjoituskauden lopulla alkaneet sekä kilpailukauden alussa toteutui valitettavan monia sairastumisia.  Kilpailukauden huippukuntoa ei myöskään ole ajoitettu joulukuulle. Johtopäätösten aika ei ole vielä!

Fluorin poistumiseen voitelusta liiton huollosta vastaavat valmistautuivat erittäin hyvin. Alkukauden onnistumiset voitelussa ovat olleet edellisten vuosien hyvällä tasolla.  On syytä antaa  suuri kiitos huoltovastuullisille ennakkovalmistautumisesta eri tavoin.  Korvaavat voiteet sekä niiden testaamista etukäteen oli tehty huolellisesti ja uutterasti.  Urheilijoille myös suuri kiitos.  Ampumahiihtäjämme ovat sisäistäneet vastuullisuuden ja heille on ollut selvä, että esim fluorin poistamisella seliteltäisiin menestymistä ja että olisi ryhdytty arvioimaan, oliko fluorin poistaminen oikea vai väärä päätös.  

Ampumahiihto on joukkuelaji, yhteistyö- ja joukkuehenki on oleellisen tärkeä niin menestyksen hetkellä kuin muissakin tilanteissa.  Seuroissa ja maajoukkueissa on selkeästi nähtävissä ja saadun palautteen perusteella vahva yhteenkuuluvuuden ja kannustamisen henki. Esimerkkinä otan Jaakko Rannan kommentin, ensimmäisenä, kun oli saavuttanut parhaan sijoituksensa maailman-cupissa: ”kiitos Otolle, kun lainasi kisaan suksensa, jotta onnistuin” (Otto sijoittui sijan Jaakon taakse!). Tällaiset esimerkit kannustavat ja ovat selkeä viesti sekä joukkueen sisällä kuin nuorille harrastajille sekä myös lajifaneille.

Suomen ampumahiihdolla on pitkäjänteisiä yhteistyökumppaneita – uusia on myös saatu. Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyönne mahdollistaa valmennuksen ja ampumahiihtojoukkueidemme kilpailemisen.

Kiitän kaikkia ampumahiihdon eteen töitä tehneitä henkilöitä kuluneen vuoden ahkerasta ja onnistuneesta toiminnasta niin seuroissa kuin liitossakin vapaaehtoistyössä, harrastajana, valmentajana/huoltajana, urheilijana, harrastajina. Työnne on ollut merkittävää ja arvokasta.  

Rohkenen sanoa, että teemamme – MENESTYMME YHDESSÄ – on toteutunut hyvin.

Toivotan Rauhallista Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2024!

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja

Ampumahiihtojoukkueet maailmancupiin ja IBU cupiin valittu

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton joukkueet 
Maailmancup Oberhof (GER) 4.-7.1.2024 ja Ruhpolding (GER) 10.-14.1.2024 

Naiset 

Noora Kaisa Keränen 
Venla Lehtonen  
Sonja Leinamo 
Suvi Minkkinen 
Daria Virolainen 

Miehet 

Olli Hiidensalo 
Otto Invenius 
Joni Mustonen  
Jaakko Ranta  
Tero Seppälä 

Valmennus: päävalmentaja Erik Bartlett Kulstad, lajivalmentaja Aku Moilanen 
Huolto: Marek Sander, Morten Priks, Robert Slotins, Risto Uusivirta 
Vesa Kontturi, Katja Mjösund 
Teemu Vesala 

IBU Cup Martell 4.-7.1.2024 (ITA) ja Ridnau (ITA) 10.-13.1.2024  

Naiset  

Emilia Irvankoski  
Erika Jänkä 
Heidi Kuuttinen 
Seela Peuralahti  

Varalla: Sofia Joronen, Satu Rautiainen 

Miehet 

Tuomas Harjula 
Arttu Heikkinen 
Heikki Laitinen 
Jonni Mukkala 

Varalla: Joonas Nelimarkka, Jimi Klemettinen  

Valmennus: Ilkka Jarva 
Huolto: Matti Hakala, Jari Sahakangas 

Lisätiedot:
MC: päävalmentaja: Erik Kulstad p. +47 452 22 854
lajipäällikkö: Teemu Vesala p. 040 860 7636
IC: vastuuvalmentaja Ilkka Jarva, p. 040 186 1733

toiminnanjohtaja: Tapio Pukki p. 046 878 2200


Ampumahiihtoliiton aluetapaamiset käynnistyvät tammikuussa

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto järjestää alkuvuodesta aluetapaamiset etänä kaikilla kuudella alueella.

Suomen Ampumahiihtoliiton syyskokous vahvisti, että vuodesta 2024 tulee seuratoiminnan teemavuosi. Teemavuodelle on asetettu kolme päätavoitetta

  1. Ampumahiihdon harrastajamäärään kasvattaminen,
  2. Ampumahiihdon ohjaajien määrän ja osaamisen laadun kasvattaminen
  3. Lisätä seurojen toiminnan suunnitelmallisuutta.

Liiton strategian mukaisesti näitä päätavoitteita lähdetään tavoittelemaan yhdessä seurojen kanssa aluetoiminnan kautta. 

Järjestämme jokaisella alueella etätapaamisen, missä käydään läpi liiton toimintasuunnitelma seura- ja aluetoiminnan osalta, sekä esitellään seuroille suunnattu kehittämisohjelma, joka toteutetaan yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa. Tapaamisten tavoitteena on saada muodostettua jokaiselle alueelle näkemys siitä, mitä tavoitteita ja toimenpiteitä alueella lähdetään ensisijaisesti toteuttamaan.

Tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki seuraihmiset ampumahiihdon parista!

Tapaamisten ajankohdat:

  • 18.1.2024 klo 17:00 Länsi-Suomi
  • 25.1.2024 klo 17:00 Lounais-Suomi 
  • 29.1.2024 klo 17:00 Etelä-Suomi (alustava)
  • 29.1.2024 klo 19:00 Pohjois-Suomi
  • 5.2.2024 klo 17:00 Keski-Suomi
  • 5.2.2024 klo 18:30 Itä-Suomi

Ilmoittaudu mukaan: https://q.surveypal.com/Aluetapaamisten-ilmoittautuminen

Otto Invenius miesten takaa-ajon 32:s

    Matilda Suhonen   MC tiedotteet  

kuva: Nordic Focus

Miesten takaa-ajo käytiin Sveitsin Lenzerheidessa lauantaina iltapäivällä naisten kilpailun jälkeen. Miesten kilpailun voitti Norjan Johannes Thingnes Boe kolmesta sakosta huolimatta. Toinen oli Endre Stroemsheim jääden voittajasta kahdella sakolla 25 sekuntia. Sturla Holm Laegreid oli yhdellä sakolla kilpailun kolmas 29 voittajasta jääneenä. Norjalaiset nappasivat miesten takaa-ajossa kolmoisvoiton. Otto Invenius oli parhaana suomalaisena kilpailun 32:s. 

Otto Invenius ampui ensimmäiset kaksi ammuntaa puhtaasti ollen kilpailun puolivälissä 20 parhaan joukossa. Toiselta makuupaikalta Invenius ampui yhden ohilaukauksen, ja viimeiseltä pystypaikalta kertyi kaksi sakkoa. – Oli mukava taas päästä noin hyville paikoille kisaamaan ja ampumaan pystypaikalle hyvään paikkaan. Vielä tulee liikaa ohilaukauksia, mutta parempaan päin, Invenius tiivisti. 

Joni Mustonen oli takaa-ajon 43:s. Mustonen ampui kilpailussa yhteensä neljä sakkoa jääden kärjestä kolme minuuttia ja 55 sekuntia. – Hyvä kilpailu tänään, vaikka en pystynytkään pitämään sijoitusta. Suorittaminen alkaa vakiintua ja olen iloinen, että sain siirrettyä hyvää suorittamista maailmancupiin. Tästä on mukava siirtyä joululomalle, Mustonen kommentoi tyytyväisenä. 

Jonni Mukkala paransi pikakilpailun sijoitustaan pykälällä sijoittuen takaa-ajon 55:nneksi. Mukkala ampui yhteensä kuusi ohilaukausta jääden kärjestä viisi minuuttia ja 52 sekuntia. – Hieman tasapaksua koko kilpailu niin penkalla kuin suksellakin. Yksi heikko pystyammunta sarjassa, mutta hyvää kokemusta kaikkineen, Mukkala summasi kilpailun jälkeen. Ampumahiihdon maailmancupissa kilpaillaan huomenna sunnuntaina naisten ja miesten yhteislähdöt. 

Tulokset 

Lisätiedot: 

Matilda Suhonen

Maajoukkueen tiedottaja

matilda.suhonen@biathlon.fi

040 4889128

Suvi Minkkinen naisten takaa-ajon 30:s

     Matilda Suhonen   MC tiedotteet  

kuva: Nordic Focus

Ampumahiihdon maailmancup jatkui lauantaina Sveitsin Lenzerheidessa naisten ja miesten takaa-ajoilla. Naisten takaa-ajon voitti ensimmäisenä matkaan lähtenyt Ranskan Justine Braisaz-Bouchet. Julia Simon nousi toiseksi jääden 25 sekuntia voittajasta. Norjan Marit Ishol Skogan oli maalissa kolmantena minuutin ja 13 sekuntia voittajan jälkeen. Suvi Minkkinen oli parhaana suomalaisena naisten takaa-ajon 30:s.

Suvi Minkkinen ampui ensimmäisessä makuuammunnassa kaksi ohilaukausta, mutta selvitti kolme ammuntaa puhtaasti. Maalissa eroa voittajaan oli kolme minuuttia ja 21 sekuntia. – Ensimmäisellä makuupaikalla kävi pieni työtapaturma, mutta muuten oli hyvä ja ehjä kilpailu. Otin siinä ensimmäisessä ammunnassa liikaa siirtoja tuleen, ja sen seurauksena ensimmäinen ammunta oli huono. Onneksi sain kilpailun kasattua sen jälkeen, ja kolme jälkimmäistä ammuntaa oli nopeita. Hiihto oli paremman tuntuista kuin pikakilpailussa, ja viimeinen kierros tuli hyvin. Fyysinen kunto antaa pieniä pilkahduksia paremmasta, ja lopussa pystyin parantamaan vielä sijoituksia, Minkkinen analysoi suoritusta. Hän on toistaiseksi toisella varasijalla huomiseen yhteislähtöön.

Noora Kaisa Keränen oli takaa-ajon 42:s. Keränen ampui ensimmäisessä makuuammunnassa kaksi ohilaukausta, mutta loput kolme ammuntaa hän selvitti puhtaasti. – Ihan tyytyväinen voin olla tämänkin päivän suoritukseen. Tuuli vaihtui kohdistuksen jälkeen, enkä reagoinut ensimmäisessä ammunnassa muutokseen tarpeeksi. Pystyammuntoihin olen todella tyytyväinen, sillä tuplanolla pystypaikoilta ei ole minulle kovin yleistä. Hiihto kulki ihan kohtalaisesti ja taistelin lähelle pisteitä jälleen. Tasainen viikko kaikkineen, mikä tuo uskoa omaan tekemiseen, Keränen kommentoi. Hän oli loukannut päänsä kaatuessaan harjoituksissa, mutta selvisi onnettomuudesta kipulääkkeillä. 

Daria Virolainen oli kilpailun 48:s. Virolainen ampui yhteensä viisi sakkoa jääden kärjestä maalissa viisi minuuttia ja 12 sekuntia. – Tuntui hyvältä tänään ja sukset luistivat tosi hyvin. En vielä löydä itselleni optimaalista nopeutta, jolla ammunta sujuisi hyvin. Työstän sitä joululomien aikana, Virolainen päätti.

Sonja Leinamo oli naisten takaa-ajon 52:s. Leinamo ampui yhteensä kuusi sakkoa. Maalissa eroa voittajaan oli viisi minuuttia 59 sekuntia. – Vähän tuli liikaa sakkoja tänään, mutta hiihto kulki kohtalaisesti. Oli upea tunnelma, ja hienoa hiihtää uran ensimmäisessä takaa-ajossa, Leinamo tiivisti tunnelmiaan kilpailun jälkeen. 

Miesten takaa-ajo käytiin lauantaina iltapäivällä naisten kilpailun jälkeen.

Tulokset

Lisätiedot:

Matilda Suhonen

Maajoukkueen tiedottaja

matilda.suhonen@biathlon.fi

040 4889128

Kolme suomalaismiestä pikakilpailusta mukaan takaa-ajoon

     Matilda Suhonen   MC tiedotteet  

kuva: Nordic Focus

Ampumahiihdon maailmancup jatkui perjantaina Sveitsin Lenzerheidessa miesten pikakilpailulla. Kilpailun voitti puhtaasti ampunut Saksan Benedikt Doll. Yhden sakon ampunut Norjan Johannes Thignes Boe jäi toiseksi viiden sekunnin erolla voittajaan. Saksan Philipp Nawrath oli kolmas 37 sekuntia voittajasta jääneenä. Hänkin ampui kilpailussa yhden sakon. Otto Invenius oli parhaana suomalaisena miesten pikakilpailun 31:s. 

Otto Invenius selvitti makuupaikan puhtaasti, mutta ampui pystypaikalta kaksi ohilaukausta.– Kaikinpuolin positiivinen kilpailu. Paras sijoitus makuuammunan jälkeen, kun olin kuudentena kilpailussa. Pystyammunta vielä hieman takkuaa, mutta olen tyytyväinen, Invenius kommentoi pikakilpailun jälkeen. Hän starttaa takaa-ajoon minuutin ja 48 sekuntia voittajan perään.

Joni Mustonen saavutti uransa ensimmäisen maailmancupin pistesijoituksen sijoittuen miesten pikakilpailun 40:nneksi. Mustonen selvitti makuupaikan nollilla ja ampui pystypaikalla yhden ohilaukauksen. Maalissa eroa voittajaan oli kaksi minuuttia ja 6 sekuntia. – Se oli aika lähellä uran parasta kilpailua ainakin maailmancupin tasolla. Olen erittäin tyytyväinen, miten sain rakennettua kilpailun nousujohteisesti. Ammuin hyvin, ja pystyin viimeisellä hiihtokierroksella vielä kirimään pisteille. Ensimmäistä kertaa mukaan maailmancupin takaa-ajoon, mutta rennoin fiiliksin huomiseen kilpailuun, Mustonen kommentoi.

Jonni Mukkala oli pikakilpailun 56:s. Mukkala ampui makuupaikalta yhden ja pystypaikalta kaksi ohilaukausta. – Ihan tyytyväinen olen tämän päivän kilpailuun, vaikka pystypaikan kaksi virhettä harmittaakin. Hiihto oli kuitenkin hyvä, ja viimeinen kierros tuli nousujohteisesti. Mukava päästä huomenna uran ensimmäiseen takaa-ajoon, Mukkala iloitsi. Hän starttaa takaa-ajoon kolmantena suomalaismiehenä kaksi minuuttia ja 40 sekuntia kärjen perään.

Jaakko Ranta oli pikakilpailun 69:s. Ranta ampui molemmilta paikoilta yhden ohilaukauksen. Hän jäi voittajasta tasan kolme minuuttia. – Omalta osalta harmillinen lopetus tämän vuoden maailmancupin kilpailuihin. Tänään ei onnistunut muut osa-alueet kuin sukset, sillä huolto teki tosi hyvää työtä. Ammunassa kokeilimme uudenlaista kohdistustekniikkaa, muttei se toiminut omalla kohdalla, Ranta totesi pettyneenä.

Ampumahiihdon maailmancupissa kilpaillaan huomenna lauantaina naisten ja miesten takaa-ajot.

Tulokset

Lisätiedot:

Matilda Suhonen

Maajoukkueen tiedottaja

matilda.suhonen@biathlon.fi

040 4889128

Ilmoittautuminen Viron Baltic Biathlon Cupiin Haanjaan käynnissä

     Lauri Elo   Uutiset  

Seuraava Baltic Biathlon Cupin osakilpailu käydään Viron Haanjassa 19.-21.1.2024. Kilpailussa on käytössä yhteisvoitelu, josta tiedotetaan tarkemmin lähempänä kilpailua.

Ilmoittautuminen kilpailuihin tapahtuu Suomisportin kautta. Osallistujat vastaavat itse omista majoitus- ja matkakuluistaan. Matkakuluihin voi hakea Suomen Ampumahiihtoliitolta tukea kilpailun jälkeen. Matkatuki on enimmillään 200€ per osallistuja.

Ilmoittautuminen Haanjan kilpailuihin 14.1.2024 mennessä osoitteessa: https://www.suomisport.fi/events/e4738e78-06fe-464e-b324-8a0d95069369

Kilpailukutsu:

Kaikki neljä suomalaisnaista pikakilpailusta mukaan takaa-ajoon

     Matilda Suhonen   MC tiedotteet  

kuva: Nordic Focus

Ampumahiihdon maailmancup jatkui torstaina Sveitsin Lenzerheidessa naisten pikakilpailulla. Ranskan Justine Braisaz-Bouchet voitti kilpailun ennen toiseksi sijoittunutta Norjan Ingrid Landmark Tandrevoldia. Kärkikaksikon välillä oli eroa maalissa 12 sekuntia. Italian Lisa Vittozzi oli kilpailun kolmas 17 sekuntia voittajasta jääneenä. Koko kärkikolmikko ampui kilpailussa puhtaasti. Suvi Minkkinen oli parhaana suomalaisena naisten pikakilpailun 28:s.

Suvi Minkkinen suoriutui penkalla puhtaasti. Maalissa eroa voittajaan oli kaksi minuuttia ja 8 sekuntia. – Ammunnan puolesta ihan onnistunut kisa, ja olen tyytyväinen nopeisiin ammuntoihin. Nopea ammunta on ollut hakusessa alkukauden kisoissa, ja nyt se alkaa löytymään. Alusta oli vaikea hiihtää, kun latu oli liipalla. Etenkin laskut olivat vaikeita, eikä niissä päässyt lainkaan palautumaan. Ihan en saanut kaikkea itsestäni irti ladulla, mikä osittain johtui alustan tuomasta haasteesta. Hyvä letka tiedossa takaa-ajoon, ja latuprofiilikin on lauantaina enempi mieleeni, Minkkinen tuumasi pikakilpailun jälkeen.

Daria Virolainen oli naisten pikakilpailun 39:s. Virolainen selvitti makuuammunnan puhtaasti, ja ampui pystypaikalla kaksi ohilaukausta. Maalissa eroa voittajaan oli kaksi minuuttia ja 41 sekuntia. – Fyysisesti tuntui tänään hyvältä ja sukset luistivat hyvin, mutta valitettavasti ammunnassa kaikki ei toiminut. Takaa-ajoon toivon hyvää ammuntaa, Virolainen kommentoi.

Noora Kaisa Keränen ylsi ensimmäistä kertaa urallaan maailmancupin pisteille sijoittuen 40:nneksi. Keränen selvitti makuupaikan puhtaasti, ja ampui pystypaikalla yhden ohilaukauksen. Hän lähtee takaa-ajoon kaksi minuuttia ja 43 sekuntia voittajan perään. – Nyt oli sellainen hiihto, mihin voin olla tyytyväinen ja kroppa toimi taas. Makuupaikalla tein oman hyvän suorituksen ja maltoin ottaa napsut tuuleen. Pystyammunnassa jalat alkoivat täristä korkean ilmanalan vaikutuksesta, mutta loppuun asti taistelin. Yhdestä sakosta huolimatta ensimmäinen maailmancupin piste tuntuu todella hyvältä, Keränen iloitsi.

Sonja Leinamo oli naisten pikakilpailun 47:s. Leinamo ampui nollat makuupaikalta ja kaksi ohilaukausta pystypaikalla. Maalissa ero voittajaan oli kaksi minuuttia ja 59 sekuntia. – Ihan tosi tyytyväinen olen, etenkin tuohon ammuntaan. Se jännitti ennen kilpailua mutta sain tehtyä omantasoisen suorituksen. Ensimmäistä kertaa paikka takaa-ajoon, joten en voi olla kuin tyytyväinen, Leinamo summasi. 

Miesten pikakilpailu on ohjelmassa huomenna perjantaina. 

Tulokset

Lisätiedot:

Matilda Suhonen

Maajoukkueen tiedottaja

matilda.suhonen@biathlon.fi

040 4889128