Ampumahiihtoliiton syyskokous Jyväskylässä vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion 2024

     Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto                                                                               TIEDOTE 11.12.2022

Suomen Ampumahiihtoliiton syyskokouksessa hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024 sekä valittiin hallitukseen erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.

Kokoukseen toi Jyväskylän kaupungin tervehdyksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Caius Forsberg.

SAhL puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki painotti avauspuheenvuorossaan koko ampumahiihtoväen yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. ”Venäjän hyökkäyssota erilaisine seurauksineen, sekä varsin nopeasti kasvavat kustannukset inflaation myötä ovat asioita, joissa pärjätään parhaiten yhteistyöllä”. Lähdesmäki painotti, että liikkumisen lisäämiseen ja edistämiseen on saatava kehitystoimia, jotta ampumahiihto pystyy vastaamaan suomalaisen yhteiskunnan linjaamiin haasteisiin liikkumisen lisäämisestä.

”Huippu-urheilu näkyvimpänä osana ampumahiihtoa vaatii uusiutumista aiempien käytäntöjen osalta. Fluori on poistunut, lyijyn talteenotto sekä monet tasa-arvoon ja vastuullisuuteen liittyvät tekijät on kyettävä toteuttamaan suomalaisen ja kansainvälisen lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti”, Lähdesmäki jatkoi.

Vuodesta 2024 seuratoiminnan teemavuosi

Ampumahiihtoliiton toimintasuunnitelmassa 2024 nousevat painotetusti esiin alue- ja seuratoiminnan kehittäminen. Ampumahiihdon kehityksen kannalta Suomessa on tunnistettu oheiset tavoitteet:

  • Ampumahiihdon harrastajamäärän kasvattaminen, erityisesti alle 15-vuotiaissa harrastajissa
  • Ampumahiihdon ohjaajien määrän ja osaamisen laadun vahvistaminen
  • Seurojen toiminnan suunnitelmallisen toiminnan tukeminen

Liitto tulee tukemaan seuroja ja alueita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi myös yhteistyössä Olympiakomitean kanssa suunnitellulla ja toteutettavalla ampumahiihdon seurakehittämisen ohjelmalla.

Toimintasuunnitelma jatkaa Ampumahiihdon strategia 2026- toteuttamista. Toimintasuunnitelman osalta tavoitteita on edelleen tarkennettu ja mitoitettu suhteessa resursseihin.

Liittokokous päätti hallituksen kokoonpanosta

Syysliittokokouksessa olivat erovuorossa varapuheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Heli Aikioniemi Rovaniemeltä.

Hallituksen jäseniksi valittiin:
Jatkamaan Ari Jaatinen Virroilta, Tanja Seppänen Kuopiosta, sekä Kimmo Turunen Kontiolahdelta.             

Hallituksessa jatkavat: Puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki, varapuheenjohtaja Tero Pyssysalo, sekä jäsenet Matti Hakala, Riku Suikkanen ja Anne Talvensaari-Mattila.

Palkitsemiset:

Syysliittokokouksessa palkittiin parhaita seuroja SM-pisteiden perusteella. Järjestys kauden 2022-2023 kilpailujen perusteella on:

1. Kontiolahden Urheilijat                                1207p.

2. Seinäjoen Hiihtoseura                                  907 p.

3. Ahveniston Ampumahiihtäjät                     871 p.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Miika Köykkä Jyväskylästä.

Lisätiedot:
puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki, p. 0500 363126
toiminnanjohtaja Tapio Pukki, p. 046 8782200