Puheenjohtajan Joulutervehdys 2023

     Lauri Elo   Uutiset  

TOIMINTAYMPÄRISTÖN EPÄVARMUUS HAASTAA

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”  Presidentti Mauno Koiviston viisas ja toiveikas sanoma on tärkeä muistaa näinä aikoina.  

Toimintaympäristön epävarmuustekijöitä on suuria ja pienempiä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, Israelin sotatoimet Gazassa, merkittäviä vaaleja on tulossa, ilmaston lämpeneminen, kustannusten kasvu, kansainvälisen Olympiakomitean päätökset, miten urheilu reagoi maailman politiikkaan, jne. Nämä ovat ulkoisia huomioitavia asioita. Liikunnan ja urheilun sisäisiä epävarmuustekijöitä ovat mm arvojen, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa. miten liikunta- ja urheilu ottaa kantaa esimerkiksi kotimaassa esiin tulleisiin häirinnän- ja tasa-arvon loukkaamisiin. Puhtaan urheilun jatkuva ylläpitäminen on edennyt urheilijasta välineisiin mm. fluorin käytön lopettamisen varmistaminen. Suomen kansantalouden velkaantumisen pysäyttäminen tullee vähentämään lähivuosina liikunnan ja urheilun resursseja ja vastaavasti kaikki kustannukset nousevat samaan aikaan. Edellä kuvatut asiat ovat ampumahiihdossakin päätösten taustalla vaikuttamassa.

Tänäpäivänä on aivan selvää, että liikunta ja urheilu ovat osa normaalia kansantalouden toimintaa, joka kaikilla päätöksenteko-tahoilla on huomioitava.

2023 ampumahiihdossa on sisältänyt monenlaista tekemistä

Korona-ajasta on siirrytty uuteen normaaliin. Ampumahiihdon strategian mukaisesti on monin tavoin edistetty aluetoimintaa, joka on liikahtanut hyvin kuluneena vuotena.  Neljä aluetta toimii jo kohtuullisesti, Etelä-Suomeenkin perustettiin alueyhdistys ampumahiihtoseurojen tueksi. Keskeisiä asioita aluetoiminnassa ovat aluevalmennuksen järjestäminen, aluekilpailut sekä olosuhdetekijöiden ylläpito ja kehittäminen. Alue- ja seuravalmentajien koulutukseen on työstetty sisältöä ja se valmistuu alkuvuodesta. Syyskokouksen päätösten mukaan, aluetoiminnan saaminen aktiiviseksi kaikilla kuudella alueella, tulee olemaan 2024 keskiössä.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja vastuullisen toiminnan varmistamiseen on aktiivisesti tehty työtä 5 vuotta ampumahiihdossa. Paljon tärkeitä asioita on onnistuttu sisäistämään osaksi normaalia toimintaa, työtä on kuitenkin jatkettava ja ylläpidettävä.  Lasten ja nuorten sekä myös kilpaurheilijoiden näkökulmasta läpinäkyvyys ja selkeät periaatteet ovat tätä päivää. Alkuvuodesta 2024 toimenpiteenä tulee olemaan ”vastuullisuus”-taulut ampumahiihtoseurojen aktiivisesti käyttämiin paikkoihin/tiloihin.  Seuran johtokunnat käsittelevät tauluihin kirjatut toimintaperiaatteet, joita seura noudattaa. Kun seuran on vahvistanut johtokunnan päätöksellä toimintaperiaatteet, liitto toimittaa taulut seuralle, joka kiinnittää ne näkyvästi. Tällä haluamme viestiä myös uusille harrastajille ampumahiihdossa noudatettavia toimintaperiaatteita.  Sen lisäksi, että vastuullisuus-periaatteet ovat tärkeitä urheilussa ja liikunnassa, niin uskomme, että uusille harrastajille ja heidän vanhemmilleen tämä toimii kilpailukeinona saada uusia harrastajia lajin pariin. 

Talouden hallinta on ollut vaativaa v 2023, menestyksestä on seurannut suurimmat kustannuspaineet ja niihin on haluttu vastata.

Viestinnässä ja tiedottamisessa on edetty harppauksin parin viime vuoden aikana. Edelleen on tehtävää, mutta hyvällä tiellä ollaan ja työtä jatketaan. Urheilijat ovat erittäin hyvin olleet mukana tukemassa ja tekemässä  aktiivista viestintää, kuten myös seurat ovat aktivoituneet viestinnän osalta.  Alkavana vuotena alue- ja seuratason viestinnän aktivoinnin tukeminen ja auttaminen on painopisteenä. Hyvästä tekemisestä on aina muistettava viestiä ja tiedottaa.  Digiaika on muuttanut viestinnän ja tiedottamisen fokuksen, perinteisen printtilehdistön kautta seuran ja lajiliiton toiminta ei toimi.

Yhteistyötä on syvennetty ja konkretisoitu aktiivisesti.  Olympiakomitean uudistettu toimintamalli on edennyt mallikkaasti, niin seuratyön kuin huippu-urheilun osalta aktiivinen dialogi ja vaihtoehtojen pohdinta sekä toimenpiteistä sopiminen perustuu luottamukseen ja asiantuntemukseen.  URLUS-säätiön kanssa on pyritty syventämään ja konkretisoimaan alue- ja seuratason harrastustoimintaa – siis toiminta-ajatuksen mukaan ydintoiminnassa. Yhteistyökumppaneiden kanssa on aiempaa syvällisemmin konkretisoitu heille tuotettavaa materiaalia kumppanuuden vahvistamiseksi. Lumilajien kanssa on saatu liikkeelle yhteinen lumilajien olosuhteiden kehittämishanke, jota myös OKM tukee.  Painopisteenä sekä Etelä-Suomen lumiolosuhteiden sekä ensilumen latujen kehittäminen.  

Edellä muutamia keskeisiä asioita joiden kanssa niin toimiston väki kuin liiton hallitus, työvaliokunta, valiokunnat sekä nuoriso- ja tulevaisuusryhmä sekä seuraväki ovat toimineet.  

Kilpailukausi 2023/2024 käynnistynyt   

Kilpailukauden alku on ollut monivivahteinen.  Nuoria ja haastajaryhmän urheilijoita on  noussut  maajoukkuetehtäviin, hienoja väläyksiä menestyksestä on saatu.  Erilaiset sairastelut ovat huippu- urheilijalle epämieluisa mutta valitettavasti silloin tällöin iskevä asia. Jo harjoituskauden lopulla alkaneet sekä kilpailukauden alussa toteutui valitettavan monia sairastumisia.  Kilpailukauden huippukuntoa ei myöskään ole ajoitettu joulukuulle. Johtopäätösten aika ei ole vielä!

Fluorin poistumiseen voitelusta liiton huollosta vastaavat valmistautuivat erittäin hyvin. Alkukauden onnistumiset voitelussa ovat olleet edellisten vuosien hyvällä tasolla.  On syytä antaa  suuri kiitos huoltovastuullisille ennakkovalmistautumisesta eri tavoin.  Korvaavat voiteet sekä niiden testaamista etukäteen oli tehty huolellisesti ja uutterasti.  Urheilijoille myös suuri kiitos.  Ampumahiihtäjämme ovat sisäistäneet vastuullisuuden ja heille on ollut selvä, että esim fluorin poistamisella seliteltäisiin menestymistä ja että olisi ryhdytty arvioimaan, oliko fluorin poistaminen oikea vai väärä päätös.  

Ampumahiihto on joukkuelaji, yhteistyö- ja joukkuehenki on oleellisen tärkeä niin menestyksen hetkellä kuin muissakin tilanteissa.  Seuroissa ja maajoukkueissa on selkeästi nähtävissä ja saadun palautteen perusteella vahva yhteenkuuluvuuden ja kannustamisen henki. Esimerkkinä otan Jaakko Rannan kommentin, ensimmäisenä, kun oli saavuttanut parhaan sijoituksensa maailman-cupissa: ”kiitos Otolle, kun lainasi kisaan suksensa, jotta onnistuin” (Otto sijoittui sijan Jaakon taakse!). Tällaiset esimerkit kannustavat ja ovat selkeä viesti sekä joukkueen sisällä kuin nuorille harrastajille sekä myös lajifaneille.

Suomen ampumahiihdolla on pitkäjänteisiä yhteistyökumppaneita – uusia on myös saatu. Suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme. Yhteistyönne mahdollistaa valmennuksen ja ampumahiihtojoukkueidemme kilpailemisen.

Kiitän kaikkia ampumahiihdon eteen töitä tehneitä henkilöitä kuluneen vuoden ahkerasta ja onnistuneesta toiminnasta niin seuroissa kuin liitossakin vapaaehtoistyössä, harrastajana, valmentajana/huoltajana, urheilijana, harrastajina. Työnne on ollut merkittävää ja arvokasta.  

Rohkenen sanoa, että teemamme – MENESTYMME YHDESSÄ – on toteutunut hyvin.

Toivotan Rauhallista Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2024!

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja