Ampumahiihtoliitto vahvistaa tiedottamista

    Lauri Elo   Uutiset  

Tiedottamisen ja viestinnän merkitys vahvistuu jatkuvasti. Perinteinen, sähköinen ja sosiaalinen media toimivat reaaliajassa jatkuvasti.  Nopeus ja täsmällisyys korostuvat tiedottamisessa, jos tiedon lähettäjä haluaa varmistaa, että tavoiteltu tieto menee perille.

Suomen Ampumahiihtoliiton yksi tärkeitä kehityskohteita on tiedottamisen kehittäminen. Huolellisen valmistelun jälkeen on päätetty ottaa käyttöön uutiskirjepalvelu. Tämä on ensimmäinen uuden tiedottamisen väline.

Liitossa keskeisiä ja ajankohtaisia asioita

Kuluvan vuoden aikana on tapahtunut paljon. Olympialaisten jälkeen on linjattu ja päätetty uuden olympiadin asioita. Valmennusjohto ja huoltoryhmä ovat uusiutuneet. Keväällä nimettiin aiempaa isommat valmennusryhmät. Seurakehittämisen osalta on saatu uusia tuulia, alue- ja seurakierros toteutettiin syys-lokakuun vaihteessa ja saatiin hyvä vuorovaikutus, keskustelut ja evästykset seuroilta tulevan vuoden toimintasuunnitelmien tekemiseen. Kansainvälistä yhteistoimintaa on vahvistettu erityisesti pohjoismaihin. Yhteistyön ja toiminnan tehokkuuden kehittämiseksi on valmisteltu ja otettu käyttöön uusi johtamisjärjestelmä. Monenlaista tekemistä siis on menossa.

Ampumahiihtoliiton valtionavustuspäätöstä OKM ei ole vuodelle 2018 tehnyt. Asiaa on tutkittu ja selvitetty myös ulkopuolisin asiantuntijavoimin.   Selväksi on tullut, että avustushakemus on jätetty ajallaan. Sekä järjestelmä- että juridinen asiantuntija ovat todenneet huolellisin selvityksin tilanteen. OKM on nähnyt asian eri tavalla, perustellen käsitystään omilla käytännöillään. Liiton hallitus on jättänyt valituksen Hallinto-oikeudelle, jotta asia saadaan ratkaistuksi. Liiton hallitus päätti keväällä, että toimintasuunnitelmat toteutetaan kuitenkin pääosin suunnitellusti.

2019 toimintasuunnittelu sekä budjetti

Liiton syyskokous on Kokkolassa 10.11.2018. Siellä seurat saavat aiempaa tiiviimmässä sekä fokusoidussa muodossa 2019 toimintasuunnitelmat päätettäväkseen. Harrastajamäärän kasvattaminen ja seurakehittäminen, vahvistetun valmennusjärjestelmän jalkauttaminen ja viestintä läpi ampumahiihtokentän, kilpailutoiminnan läpivieminen, viestinnän kehittäminen sekä taloudellisten resurssien riittävyyden varmistaminen ovat keskeiset sisällöt toimintasuunnitelmassa sekä budjetissa.  Syyskokouksen päätösten jälkeen työnjaon mukaan Liitossa työ etenee.

Toivon, että tämä uusi tiedotus- ja viestintäväline parantaa tiedottamista ja että tiedottamiseen liittyvät odotukset täyttyvät.

Toivotan koko ampumahiihtoväelle antoisaa ja menestyksellistä ampumahiihtokautta.

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja