Häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy

Kaikilla ampumahiihdon parissa toimijoilla on oikeus osallistua, harrastaa ja kehittyä turvallisessa sekä kannustavassa ilmapiirissä ilman minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Alla oleva ohjeistus tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä seuroille turvallisen urheiluympäristön takaamiseksi, epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja matalan kynnyksen puuttumisen tueksi.

Toimintaohjeet seuroille häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn

  1. Yhteenkuuluvuuden korostaminen seura- ja lajitoiminnoissa, rohkaisu avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin
  2. Yhteisesti luodut toimintasäännöt koko seuralle (urheilijoille, seuratoimijoille ja vanhemmille)
  3. Lasten kanssa toimijoiden taustojen tarkistus
  4. Koulutus aiheesta ja tietouden lisääminen valmentajien, vanhempien, urheilijoiden ja seurahenkilöstön parissa
  5. Häiriötilanteiden ennaltaehkäisy toiminnassa ja välitön matalan kynnyksen puuttuminen
  6. Selkeät käytänteet syrjintään ja häirintään puuttumiseen sekä valitut vastuuhenkilöt
  7. Seuranta – esimerkiksi kyselyt urheilijoille ja vanhemmille sekä avoin palauteboxi