Häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy

Suomen Ampumahiihtoliiton tavoitteena on turvallinen toimintaympäristö. Turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa ampumapaikan lisäksi myös laajempaa turvallisen harrastamisen ympäristöä. Olosuhteiden kehittämisessä huomioidaan fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön turvallisuus. Vastuulliseen urheilutoimintaan kuuluvat toisten kunnioittaminen, kaikkien mukaan ottaminen, kannustaminen, tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä nollatoleranssi kaikenlaiselle kiusaamiselle. Suomen Ampumahiihtoliitolla ja sen jäsenseuroilla on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään.

Kaikilla ampumahiihdon parissa toimijoilla on oikeus osallistua, harrastaa ja kehittyä turvallisessa sekä kannustavassa ilmapiirissä ilman minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Alla oleva ohjeistus tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä seuroille turvallisen urheiluympäristön takaamiseksi, epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja matalan kynnyksen puuttumisen tueksi.

Häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy seuratoiminnassa

 • Yhteenkuuluvuuden korostaminen seura- ja lajitoiminnoissa, rohkaisu avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin
 • Yhteisesti luodut toimintasäännöt koko seuralle (urheilijoille, seuratoimijoille ja vanhemmille)
 • Lasten kanssa toimijoiden taustojen tarkistus
 • Koulutus aiheesta ja tietouden lisääminen valmentajien, vanhempien, urheilijoiden ja seurahenkilöstön parissa
 • Häiriötilanteiden ennaltaehkäisy toiminnassa ja välitön matalan kynnyksen puuttuminen
 • Selkeät käytänteet syrjintään ja häirintään puuttumiseen sekä valitut vastuuhenkilöt
 • Seuranta – esimerkiksi kyselyt urheilijoille ja vanhemmille sekä avoin palaute

Toimintaohje häirintä ja syrjintätilanteisiin

1. Reagoi

 • Älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Mitä nopeammin asia otetaan puheeksi, sitä vähemmän loukkauksia ehtii tapahtua.
 • Ota mahdollisuuksien mukaan epäasiallinen kohtelu häirikön kanssa puheeksi. Ilmaise häirikölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa.

2. Kirjaa kaikki ylös

 • Miten häirintä on ilmennyt ja kuinka usein toistunut. Myös loukkaavat viestit kannattaa säilyttää.

3. Ilmoita

 • Ilmoita häirinnästä valmentajallesi, seurasi vastuuhenkilölle tai muulle luotettavalle aikuiselle.
 • Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös Suomen Ampumahiihtoliittoon 046 878 220, office@biathlon.fi 
 • SUEKin ILMO -palveluun voi tehdä ilmoituksen urheilurikkomuksista
 • Vakavissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan suoraan poliisille – 112, https://poliisi.fi/

4. Hae tarvittaessa apua 

 • Et ole yksin –palvelu tarjoaa puhelimessa ja chatissa tukea sekä neuvontaa urheilun parissa toimiville.

Et ole yksin- tukipalvelu

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke ja tukipalvelu, joka auttaa häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään. Palveluun voi ottaa yhteyttä urheilua harrastava, urheilua harrastavan/harrastaneen lapsen tai nuoren vanhempi tai huoltaja, urheiluharrastuksen lopettaneet henkilöt, urheiluseuran toimihenkilöt sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset.

Yhteydessä voit olla, jos
– Sinua on kiusattu tai haukuttu
– Sinulle on vihjailtu, vitsailtu tai ehdoteltu niin että olostasi on tullut epämukava
– Sinua on kosketeltu sinulle epämukavalla tavalla tai rajojasi muuten ei ole kunnioitettu
– Sinua kohtaan on käytetty väkivaltaa
– Sinua on painostettu käyttämään päihteitä
– Sinulla on epämukava tai pelokas olo harrastuksessasi
– Olet epävarma siitä, onko sinua kohtaan toimittu väärin ja haluaisit jutella jonkun kanssa
– Olet havainnut epäasiallista käyttäytymistä

Voit keskustella asiastasi (nimellä tai nimettömästi) chat- tai puhelinpalvelussa, tai jättämällä viestin verkkosivujen kirjelaatikkoon. Soittaminen ja chattaaminen on maksutonta.

Et ole yksin -palvelussa voit selvittää, ovatko tietosi seksuaalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta urheilussa ajan tasalla, ja kuinka hyvin osaat jo puolustaa rajojasi. Tietosi pääset testaamaan tästä.

YHTEYSTIETOJA JA LINKKEJÄ