Häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisy

Suomen Ampumahiihtoliiton tavoitteena on turvallinen toimintaympäristö. Turvallinen toimintaympäristö tarkoittaa ampumapaikan lisäksi myös laajempaa turvallisen harrastamisen ympäristöä. Olosuhteiden kehittämisessä huomioidaan fyysisen ja sosiaalisen toimintaympäristön turvallisuus. Vastuulliseen urheilutoimintaan kuuluvat toisten kunnioittaminen, kaikkien mukaan ottaminen, kannustaminen, tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu sekä nollatoleranssi kaikenlaiselle kiusaamiselle. Suomen Ampumahiihtoliitolla ja sen jäsenseuroilla on nollatoleranssi häirintään ja syrjintään.

Kaikilla ampumahiihdon parissa toimijoilla on oikeus osallistua, harrastaa ja kehittyä turvallisessa sekä kannustavassa ilmapiirissä ilman minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Alla oleva ohjeistus tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä seuroille turvallisen urheiluympäristön takaamiseksi, epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja matalan kynnyksen puuttumisen tueksi.

Toimintaohjeet seuroille häirinnän ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn

  1. Yhteenkuuluvuuden korostaminen seura- ja lajitoiminnoissa, rohkaisu avoimeen ja kunnioittavaan ilmapiiriin
  2. Yhteisesti luodut toimintasäännöt koko seuralle (urheilijoille, seuratoimijoille ja vanhemmille)
  3. Lasten kanssa toimijoiden taustojen tarkistus
  4. Koulutus aiheesta ja tietouden lisääminen valmentajien, vanhempien, urheilijoiden ja seurahenkilöstön parissa
  5. Häiriötilanteiden ennaltaehkäisy toiminnassa ja välitön matalan kynnyksen puuttuminen
  6. Selkeät käytänteet syrjintään ja häirintään puuttumiseen sekä valitut vastuuhenkilöt
  7. Seuranta – esimerkiksi kyselyt urheilijoille ja vanhemmille sekä avoin palaute