Kilpailumanipulaatio

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai sen lopputulokseen. Kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta aiheesta, jotta ilmiö tunnistetaan ja siihen osataan puuttua. Lisäksi kilpailumanipulaation torjuntaohjelmasta löytyy tietoa ilmiöstä, seuraamuksista, tiedottamisesta sekä koulutuksesta.

Kilpailumanipulaatio voi ilmetä ampumahiihdossa eri tavoin.

1. Kilpailumanipulointi voi ilmetä manipulointina tai pyrkimyksenä vaikuttaa kilpailutapahtuman kulkuun. Kilpailumanipuloinniksi katsotaan myös urheileminen ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien.

2. Kilpailumanipulaatio voi olla vedonlyöntiä kilpailutapahtumasta. Vedonlyönnillä tarkoitetaan sekä omaa että edustajan kautta tapahtuvaa vedonlyöntiä tai muulla tavoin siihen vaikuttamista.

3. Kilpailumanipulointia on muutos, joka ei ole rikoslain tai kilpailusääntöjen mukainen. Sääntöjen vastaiset varusteet ovat esimerkki kilpailumanipulaatiosta ampumahiihdossa.

Sisäpiiritiedon, kuten julkaisemattomien joukkueiden kokoonpanotietojen jakaminen ulkopuolisille on kiellettyä SAhL:n kurinpitosääntöjen mukaisesti. Sisäpiiritietoa ovat myös urheilijoiden terveystiedot sekä kilpailutaktiikat, joiden jakaminen ulkopuolisille katsotaan kilpailumanipuloinniksi.

SAhL:n kilpailumanipulaation torjuntaohjelman tavoitteet

1. Edistää vastuullisuutta lajin toiminnoissa ja toteuttaa urheilun eettisiä tavoitteita

2. Tiedottaa uudesta kilpailumanipulaation torjuntaohjelmasta ilmiön ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi

3. Pyrkiä turvaamaan urheilijoiden, toimitsijoiden ja yleisön oikeuksia reiluun urheiluun ja kilpailuun

4. Ennaltaehkäistä kilpailumanipulaatiota tiedotuksen ja koulutuksen avulla

5. Määritellä SAhL:n organisaatioon kuuluvien henkilöiden ja tahojen vastuualueet ja tehtävät kilpailumanipulaation torjumiseksi

6. Määritellä ne toimenpiteet, joilla lajin parissa toimivien urheilijoiden, valmentajien ja huoltajien sekä luottamus- ja toimihenkilöiden asiantuntemus kilpailumanipulaation tunnistamiseksi ja torjumiseksi päivittyy säännöllisesti ja kattavasti

7. Vaikuttaa lajin kilpailumanipulaation torjuntaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin

8. Pitää ampumahiihtourheilu vapaana kilpailumanipulaatiosta

Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailumanipulaation torjuntaohjelma:

Lisätietoa kilpailumanipulaatiosta

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Biathlon Integrity Unit (BIU)

LINKKEJÄ

SUEK – ILMOita urheilurikkomuksesta

SUEK: Reilusti Paras koulutus