Yhdenvertaisuus

Suomen Ampumahiihtoliitto on ottanut yhdeksi painopistealueekseen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen lajin parissa. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus projekti käynnistettiin vuonna 2019 ja projekti jatkuu edelleen vuonna 2021. Projektin tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista läpi lajitoimintojen ja luoda tasa-arvoista lajikulttuuria. Toisena päätavoitteena on yhdenvertaisen ja turvallisen toimintaympäristön turvaaminen ampumahiihdon harrastajille ja kaikille seuratoimijoille. Vuoden 2021 keskeisenä tavoitteena on tasa-arvo ja yhdenvertaisuushankkeen toteutuminen käytännössä sekä tavoitteiden jalkauttaminen toimintaan. Projektia rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ampumahiihdon lajikokeilu valmentajien johdolla.

Tasa-arvo

Tasa-arvon toteutuminen turvaa sukupuolten oikeuksia ja sillä on valtava rooli tyttöjen sekä poikien innostamisella lajin pariin. Ampumahiihdon harrastajien keskuudessa sukupuolijakauma toteutuu tällä hetkellä hyvin, mutta se ei ole tasainen ohjaajien ja valmentajien keskuudessa eikä päätöksenteossa ja johtamisessa. Toimillamme haluamme lisätä naisten määrää lajin parissa tuoden yhteen monenlaisia näkökulmia sekä vahvistaa luovaa ja innovatiivista yhdessä tekemisen kulttuuria.


Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja toteutumisen hyötyjä. Lähde: Mukaillen IBU:n Gender Equality policy. https://www.biathlonworld.com/gender-equality

Yhdenvertaisuus

Avoimen ja monimuotoisen lajikulttuuri takaa, että jokainen on tervetullut ampumahiihdon pariin omana itsenään. Kannustamme jokaista jäsenseuraa luomaan omat toimintamallinsa yhdenvertaisen, reilun ja turvallisen urheiluympäristön toteutumiseksi sekä vahvistamiseksi. Harrastajien monimuotoisuuteen ja sukupuolijakauman tasaisuuteen pyrkiminen lisää itsessään harrastajien kokonaismäärää. Näin harjoittelusta saadaan monipuolisempaa ja tasoryhmistä mielekkäitä. Samalla jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus nauttia ampumahiihtoharrastuksesta.

Ampumaharjoitukset Vuokatissa Ampumahiihtokarnevaaleilla kesällä 2019.

Liiton yhdenvertaisuus ja tasa-arvo projektin tavoitteet ja toimet:

 1. Naisia tuetaan valmentajakoulutuksiin osallistumisessa
 2. Naisille suunnattu kysely seuratoimintaan osallistumisesta ja seuratoiminnan mahdollisten osallistumiskynnysten madaltaminen
 3. Kansainvälinen selvitys tehokkaista ja toimivista tasa-arvon edistämistoimista
 4. Viestitään toimivista tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käytänteistä tehokkaasti
 5. Saavutettavuuden parantaminen luomalla osallistumismahdollisuuksia etäyhteyksin
 6. Seurojen, liiton valmentajien ja ryhmäurheilijoiden tapaamiset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemalla
 7. Lisätään Valmentaja I -koulutukseen Vastuullinen Valmentaja verkkokoulutus
 8. Toteutetaan erityisryhmien ampumahiihdon lajikokeilu

Seuratasolla vaikuttavia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen:

 1. Matalan kynnyksen mahdollisuus lajikokeiluun
 2. Kannustetaan lapsia ja nuoria tasonsa mukaisiin suorituksiin, ei tehdä eroa tyttöjen ja poikien välille
 3. Tasapuolinen ja reilu harjoitusvuorojen jako eri ikä- ja tasoryhmien välillä
 4. Toteutetaan naisille suunnattua toimintaa seurassa tai yhteystyössä alueen muiden seurojen kanssa
 5. Jaetaan vastuuta myös naisille ja nuorille seuratoiminnan eri osa-alueilla
 6. Mahdollistetaan kaikille osallistuminen erilaisiin koulutuksiin
 7. Seurassa toimivat henkilöt suorittavat Et ole yksin -verkkokoulutuksen, joka tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan (https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus/)
 8. Toimintasuunnitelma, arvot ja säännöt tukevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
 9. Osoitetaan puheella ja teoilla, että miehiä ja naisia arvostetaan yhdenvertaisesti seuratoiminnassa sekä urheilijoina
 10. Tarjotaan säännöllisellä matalan kynnyksen toiminnalla kaikille mahdollisuus nauttia ampumahiihdosta ja houkutellaan uusia harrastajia lajin pariin. Muista vapaassa käytössä olevat liiton Napsu-ampumahiihtoleiri ja Tuiskun-ampparikoulu -materiaalit!

Lähteenä käytetty Naisten voima urheilussa – kohti tasa-arvoisempaa urheilua -opasta. https://issuu.com/foreningenluckan/docs/a5_guide_pa-samma-linje_2020_fi_issuu.com

Ampumahiihdon harrastajat Ampumahiihtokarnevaaleilla Vuokatissa kesällä 2020.