Posts by: Tapio Pukki

Ennakkotieto seuroille liittokokouksesta

     Tapio Pukki   Uutiset  

Ennakkotietona ja kalenterointeja varten jäsenseuroille:

Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous pidetään sunnuntaina 21.11.2021 Kuopiossa.

Virallinen kutsu ja tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Kilpailukalenteri vahvistettu kaudelle 2021-2022

    Tapio Pukki   Uutiset  

SAhL:n hallitus vahvisti kokouksessaan puuttuvat SM-kilpailut vuodelle 2022.

Kevään osalta SM-kilpailut yleinen + nuoret saa järjestettäväkseen Oulun Hiihtoseura.

Kesän 2022 Rulla-ampumahiihdon SM-kilpailut myönnettiin Kontiolahden Urheilijoille.

Hallitukselle esiteltiin myös kansallinen kilpailukalenteri 2021-2022, joka on nyt julkaistu.

Cup-kisojen osalta osakilpailut ja säännöt julkaistaan mahdollisimman pian syksyn aikana.

Kilpailukalenteri:
https://www.biathlon.fi/kilpailut-ja-tulokset/kilpailukalenteri/

Kilpailuvaliokunta: Sääntömuutosesitykset kaudelle 2021-2022

     Tapio Pukki   Uutiset  

Kilpailuvaliokunnan esittämät sääntömuutokset kaudelle 2021-2022

Kilpailuvaliokunta sai käsiteltäväkseen erilliset sääntömuutosesitykset. Valiokunta käsitteli esitykset oheisesti

  1. Kilpailuvaliokunta käsitteli kahdelta seuralta tulleen sääntömuutosesityksen M80- sarjaan, että sarjassa ammuttaisiin ainoastaan makuuammuntaa.
    Päätös: Valiokunta ei puoltanut esitystä, vaan päätti pitää säännöt M80-sarjan osalta ennallaan.

  2. Kilpailuvaliokunta käsitteli esityksen talven kilpailujen osalta, että kohdistus voisi tapahtua myös ilman suksia.

Päätös: Valiokunta linjasi, että kohdistus tulee ampumahiihtokilpailuissa edelleen tapahtua sukset jalassa.

3. Ampumahiihtoseuralta oli tullut esitys, että myös SM-kilpailuissa 16- ja 17- sarja yhdistetään yhdeksi sarjaksi, jotta kilpailijamäärä olisi mielekkäämpi.

Päätös: Kilpailuvaliokunta hyväksyi yksimielisesti esityksen yhdistää SM-kilpailuissa 16- ja 17- sarjat 17-vuotiaiden sarjaksi.

4. Seuravaliokunta esitti SM-kilpailujen alaikärajaksi 11-sarjaan ikänsä puolesta kuuluvat urheilijat.

Kilpailuvaliokunta keskusteli seuravaliokunnan esityksestä. 13-sarja käsittää tämän sääntömuutoksen jälkeen kolme ikävuosiluokkaa: alle 13-, alle 12-, ja alle 11- vuotiaat.
Selvennyksenä: Alle 10-vuotiaat eivät voi tämän perusteella osallistua SM-kilpailuihin.

Päätös: Kilpailuvaliokunta hyväksyi seuravaliokunnan esityksen.

Lisäksi kilpailuvaliokunta tarkentaa sääntötaulukkoa matkojen osalta, jossa on havaittu joitain virheitä.
Kansainvälisen liiton sääntömuutokset tulevat vielä erikseen liiton sivuille.

Liiton sääntöjen mukaisesti jäsenseuroilla on mahdollisuus kommentoida sääntömuutosesityksiä 21.9.2021 asti. Kommentit pyydetään office@biathlon.fi

Kilpailuvaliokunta

Suomen Ampumahiihtoliiton tiedote: KHO:n päätös liittyen valtionapuun 2018

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto ry                                                Tiedote 18.8.2021

       
                                            

Viite:                OKM:n yleisavustus 2018

KHO:2021:110 päätös
Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Ampumahiihtoliiton valituksen.

KHO:n asian käsittely ja perustelut: kts. KHO tiedote asiasta.
https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1629176817159.html

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirjan osalta kriittiseksi muodostui kohta, jossa hakemus ei ollut rekisteröitynyt ”Lähetä-nappia” painamalla asetetussa määräajassa. Päätöksen mukaan asiaa arvioitaessa sillä ei ole ollut merkitystä, että hakemuksen tiedot ovat jo ennen lähettämistä tallentuneet ministeriön järjestelmiin, joista ne olisi teknisesti mahdollista saada. Lähetä-painikkeen painaminen osoittaa hakemuksen täyttäjän tahdonilmaisun hakemuksen jättämisestä.

Helsingin hallinto-oikeus (5/2020) katsoi päätöksessään, että Ampumahiihtoliiton hakemusasiakirja oli tallentunut Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköiseen asiointipalveluun hakemuksen jättämiselle asetetussa määräajassa. Hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että hakemusasiakirja oli tallentunut palveluun sellaisessa teknisessä muodossa, että se ei ole ollut lain edellyttämällä tavalla OKM:n käsiteltävissä ilman huomattavan työläitä järjestelmätason hakuja. Ampumahiihtoliiton hallitus arvioi asiantuntijoidensa kanssa hallinto-oikeuden päätöstä ja päätti valittaa päätöksestä KHO:een.

Päätöksen vaikutukset Ampumahiihtoliiton toimintaan

Ampumahiihtoliitto on mitoittanut toiminnan vuosina 2018-2019 aikana niin, että KHO:n päätöksellä ei ole Liiton toimintaan vaikutusta. Vuoden 2020 SAhL:n tulos oli ylijäämäinen.

Ampumahiihtoliitto pitää tärkeänä, että asia on oikeudellisesti ratkaistu ja kaikilta osin loppuun käsitelty.

Mahdolliset lisätiedot:

Kalle Lähdesmäki                     0500 – 363126
Puheenjohtaja

Tapio Pukki                                046 – 8782200
Toiminnanjohtaja

Olli Rauste                                 050 – 384 3138
Lakimies

VARUSMIESPALVELUS PUOLUSTUSVOIMIEN URHEILUKOULUSSA, Talvilajien haku auki

    Tapio Pukki   Uutiset  

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista palvelusta suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Urheilukoulussa on palvellut jo 7100 urheilijaa 59:stä eri lajista vuodesta 1979 alkaen. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet ja riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Talvilajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen III/22-saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä ja Kainuun prikaatissa 11.4.2022.

Valmennus

Valmennukseen Urheilukoulussa on varattu aikaa kasarmipäivinä 2–8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Lisäksi harjoitteluun on käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Pääosa lajeista osallistuu Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian järjestämään valmennustoimintaan. Myös erilaisilla lajiliittokohtaisilla yhteistyömalleilla voidaan järjestää valmennusta. Valitut urheilijat sitoutuvat lajiliiton valmennukseen. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 347 vrk tai 165 vrk. Heidät koulutetaan aliupseereiksi ja miehistöön tiedustelutehtäviin. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen

Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tulee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomessa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä puhelinhaastattelujen perusteella. Urheilukouluun varusmiespalvelukseen tai naisten vapaaehtoiseen palvelukseen voivat hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt.

Huhtikuun saapumiserään hakevien talvilajien urheilijoiden, joiden kansallinen kilpailutoiminta ajoittuu syksystä keväästä (mm. jääkiekko, koripallo, lentopallo, salibandy, alppihiihto, kamppailulajit pl. judo ja paini sekä hiihtolajit) on jätettävä hakemuksensa 31.8.2021 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä 4.-6.10.2021.

Hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa internet-sivuilta (www.puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet), aluetoimistoista ja Urheilukoululta. Hakea voi myös sähköisesti https://asiointi.puolustusvoimat.fi. Mikäli asevelvollinen aikoo hakeutua suorittamaan varusmiespalvelustaan Urheilukoulussa, hänen olisi hyvä tuoda asia esille jo kutsunnoissa, jotta asia voitaisiin huomioida palveluspaikkaa ja palvelukseen astumisaikaa määrättäessä.

Tiedustelut
Valmennuspäällikkö
0299 421815

Osoite
Kaartin jääkärirykmentti / Urheilukoulu
PL 6, 00861 Helsinki

Nuorten Vuokatti-ryhmä 2021

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto on vahvistanut Nuorten Vuokatti-ryhmän urheilijat 2021.

Leireille 1-3 on kutsuttu mukaan 19 urheilijaa. Lopuille leireille valitaan tästä ryhmästä n. 10 urheilijaa erillisten valintakriteereiden perusteella.

Nuorten Vuokatti-ryhmä (19)

Frida Achren, Vörå IF

Olivia Halme, Hollolan Urheilijat -46

Sini Hietamäki, Seinäjoen Hiihtoseura ry

Saga Hurskainen, Kontiolahden Urheilijat ry

Anni Hyvärinen, Orimattilan Jymy ry

Inka Hämäläinen, Kontiolahden Urheilijat ry

Saimi Lupala, Österby Sportklubb r.f.

Jenni Ojala, Ounasvaaran Hiihtoseura ry

Melia Palsinajärvi, Kontiolahden Urheilijat ry

Lyydia Rainio, Tuusulan Voima-Veikot ry

Rebecca Sandnäs, Larsmo IF 

Teodora Westerlund, Larsmo IF

Arno Hautaniemi, Seinäjoen Hiihtoseura ry

Juuso Kinnunen, Oulun Hiihtoseura ry

Jimi Klemettinen, Soisalon Ampumahiihtäjät ry

Eeli Kujala, Oulun Hiihtoseura ry

Kalle Loukkaanhuhta, Oulun Hiihtoseura ry

Eemi Naumanen, Puijon Hiihtoseura ry

Turkka Nieminen, Seinäjoen Hiihtoseura ry

Valmennus:    Vuokatin OVK-ympäristön valmennustiimi – vastuuvalmentaja Adam Adamson
Niko Aapajärvi, Maija Holopainen +1 lisävalmentaja

Lisätiedot:       Nuorten vastuuvalmentaja Adam Adamson, p. 040 614 8808
lajipäällikkö Jarkko Kauppinen, p. 040 860 7636

Suomen Ampumahiihtoliiton kevätkokous pidettiin Helsingissä 29.5.2021

     Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton kevätkokous pidettiin sääntömääräisenä Helsingissä 29.5.2021

Suomen Ampumahiihtoliiton kevätkokous pidettiin poikkeuksellisesti hybridikokouksena.
Kokouksessa oli paikalla 14 jäsenseuraa.

Kevätliittokokouksen pääkohteina olivat vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
Kokousväelle esitettiin menossa olevan liiton strategiatyön vaihe.
 
Vuoden 2020 vuosikertomuksessa palattiin haastavaan koronatilanteeseen ja talouden näkymiin, joissa oltiin vuoteen lähdettäessä. Poikkeuksellisen vuoden suurimpina haasteina olivat harrastajien kannalta kansallisten tapahtumien vaikea järjestäminen.

Vuoden 2020 suurimpiin onnistumisiin lukeutuivat maailmancupit. Kontiolahdella onnistuttiin pitämään haastavien rajoitusten aikana maailmancupin avaus, jossa toden teolla testattiin koronaohjeistusten toimivuutta. Maailmancupit Suomessa saivat kiitosta myös kansainvälisesti.

Liiton taloudellinen tulos tilikaudelta 2020 oli 151 000 euroa ylijäämäinen.

”Ampumahiihtoliitto selvisi haastavasta koronavuodesta olosuhteisiin nähden hyvin ja liittokokous hyväksyi yksimielisesti päätösasiat. Tästä on hyvä lähteä Olympiavuoteen”, totesi Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.


Kokouksessa palkittiin
Vuoden ampumahiihtäjä: Tero Seppälä Haapajärven Kiilat
Vuoden nuori ampumahiihtäjä: Heidi Nikkinen, Kouvolan Hiihtoseura
Vuoden seuravalmentajat: Tarmo Napari ja Tarja Nykänen

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki p. 0500 363126
Toiminnanjohtaja Tapio Pukki p. 0468782200

Suomen Ampumahiihtoliiton A-maajoukkue ja Terrafame-ryhmä nimetty

     Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton tiedote 25.5.2021

Suomen Ampumahiihtoliitto on vahvistanut A-maajoukkueen ja Terrafame-ryhmän harjoituskaudelle 2021

A-maajoukkue (9)

Mari Eder, Enon Kisa-Pojat
Erika Jänkä, Ahveniston Ampumahiihtäjät
Nastassia Kinnunen, Kontiolahden Urheilijat
Suvi Minkkinen, Joutsan Pommi

Tuomas Harjula, Tuusulan Voima-Veikot
Olli Hiidensalo, Lahden Hiihtoseura
Heikki Laitinen, Kontiolahden Urheilijat
Jaakko Ranta, Tuusulan Voima-Veikot
Tero Seppälä, Haapajärven Kiilat

Valmennus:    päävalmentaja Jonne Kähkönen, Aku Moilanen


A-maajoukkueesta Mari Eder valmentautuu pääosin Keski-Euroopassa, jossa asuu ja Tuomas Harjula Terrafame-ryhmän mukana.

Terrafame-ryhmä (10)

Noora Kaisa Keränen, Ahveniston Ampumahiihtäjät
Sanna Laari, Leppävirran Viri
Venla Lehtonen, Imatran Urheilijat
Sonja Leinamo, Ahveniston Ampumahiihtäjät
Heidi Nikkinen, Kouvolan Hiihtoseura
Sanni Oikkonen, Ounasvaaran Hiihtoseura

Tuukka Invenius, Soisalon Ampumahiihtäjät
Sameli Joronen, Seinäjoen Hiihtoseura
Patrik Kuuttinen, Närpes Kraft Skidförening
Joni Mustonen, Kontiolahden Urheilijat

Valmennus     Niko Aapajärvi (vastuuvalmentaja), Adam Adamson


Nuorten maajoukkueen kokoonpano vahvistetaan lähipäivinä.

Lisätiedot:                                 päävalmentaja Jonne Kähkönen, p. 046 878 2209,

lajipäällikkö Jarkko Kauppinen, p. 040 860 7636

Työkaluja lajien väliseen yhteistyöhön – ampumahiihtoon ja kivääriammuntaan uusi tekniikka- ja koulutusmateriaali

     Tapio Pukki   Uutiset  

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus on julkaissut uuden kivääriammunnan tekniikka- ja koulutusmateriaalin. Käytännölliseen muotoon pakattu materiaali toimii faktapohjaisena perustana sekä ampumahiihtoon että kivääriammuntaan.

Ampumahiihtoammuntaan on julkaistu uusi tekniikka- ja koulutusmateriaali. Operatiivinen työ on tehty Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella, mutta materiaalin valmistamisessa ovat olleet tiiviissä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö sekä Suomen Ampumaurheiluliitto ja Suomen Ampumahiihtoliitto.

– Tämän tyyppistä materiaalia ei ole ollut. Iso tarve taustalla on kummunnut siitä, että saisimme Suomessa yhtenäistettyä ammunnan valmennusta, sekä ampumaurheilussa että ampumahiihdossa, ja vietyä tietoa eteenpäin. Tällaiselle materiaalille on ollut selkeä tarve olemassa, tarkkuuslajien lajiryhmävastaavana Huippu-urheiluyksikössä toimiva Kimmo Yli-Jaskari kertoo.

– Iso juttu tässä on ollut se, että kivääriammunnan parissa työskentelevät valmentajat näkevät, miten lähellä ampumahiihdon ammunta on kivääriammuntaa. Ja toisin päin. Tätä kautta pääsemme kenties yhdessä jakamaan kokemuksia ja osaamista sekä saamaan lisää valmentajia molempien lajien pariin, projektista operatiivisen vastuun ottanut KIHU:n urheilubiomekaniikan asiantuntija Miika Köykkä jatkaa.

Tietoa päivittäisen tekemisen tueksi

KIHU on tehnyt kivääriammunnan parissa jo edelliseltä vuosituhannelta asti tutkimustyötä. Nyt tehty materiaali tiivistää kivääriammunnan oleelliset osatekijät kätevään julistemuotoon.

– Nyt julkaistussa materiaalissa on raamit, joilla halutaan pelkistää kentälle vietävää viestiä. Kyseessä ovat raamit, joiden pohjalta urheilija kehittää omaa ammuntaansa. Pitää muistaa, että jokainen urheilija on yksilö, eivätkä nämä raamit sido pelkästään yhteen tapaan, vaan taidon kehittyessä yksilön on syytä hakea itselleen toimiva tapa ampua, Ampumahiihtoliiton päävalmentaja Jonne Kähkönen korostaa.

Oleellinen tavoite materiaalissa on ollut se, että tutkittua tietoa pystyttäisiin siirtämään mahdollisimman yksinkertaisesti päivittäiseen tekemiseen. Käytännön läheisyys on ollut keskeisenä päämääränä.

Tässä vaiheessa materiaali julkaistiin verkkomateriaalina. Painettavaksi sopiva optimoitu versio on tulossa kesäkuun alkupuolella.

Laaja-alaista osaamisen kehittämistä

Materiaali syntyi tarpeesta. Harjoittelun täytyy perustua tutkittuihin faktoihin, ja jokaiselle osa-alueelle tietyt harjoitteet. Puhuttiinpa sitten kivääriammunnasta tai ampumahiihdon ampumasuorituksesta, tiettyjä perusasioita ei pääse karkuun.

Nyt valmistuneen materiaalin tavoitteet ovat kovat: Suomeen pyritään saamaan aiempaa yhtenäisempi valmennuslinja, lajien välistä yhteistyötä halutaan tehostaa ja ennen kaikkea tietoa halutaan levittää laajalle, myös seurakentälle. Tiivistetysti puhutaan kaikkien osapuolten osaamisen kehittämisestä.

– Tämä materiaali on silloin täyttänyt tavoitteensa, kun saamme lisättyä ymmärrystä molempiin lajeihin – molempien lajien yhteneväisyyksistä ja pienistä eroavaisuuksista, myös ampumahiihtovalmentajana ennen KIHU:lle liittymistään toiminut Köykkä tiivistää.

Materiaalia avataan syvemmin keskiviikkona 19.5.2021 julkaistavassa OlympiaCastin jaksossa, jossa vieraina ovat Miika Köykkä ja Kimmo Yli-Jaskari.

Ampumahiihdon maailmancupin kilpailukalenteri 2021/2022 muuttuu – Kontiolahdelle maailmancup maaliskuussa 2022

     Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton ja Kontiolahden Urheilijoiden tiedote 16.5.2021

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n hallitus on käsitellyt ensi kauden kilpailukalenteria, jossa kilpailupaikkakuntana oli Valko-Venäjän Minsk.

IBU:n hallitus linjasi, että Minskin osakilpailu siirretään ja päätti muutoksesta kilpailukalenteriin niin, että maailmancup alkaa Kontiolahden sijaan Östersundista. Uudeksi paikkakunnaksi Minskin tilalle kilpailukalenteriin tulee Kontiolahti.

Päätöksen myötä maailmancup-tapahtumaan Kontiolahdelle saadaan kaksi kilpailulajia enemmän kuin kauden aloituksessa olisi ollut.

—Olimme varautuneet avaamaan maailmancup-kauden Suomessa uudella konseptilla ja sitä myötä maailmancupin siirto keväälle ei ollut odotettu. IBU:n hallituksen päätöksen taustalla on ollut keskustelua kaikkien järjestäjätahojen kanssa. Uusi ajankohta maaliskuulla on mielestämme erittäin hyvä, koska se on ensimmäinen maailmancup Pekingin olympialaisten jälkeen. Hyvä asia on myös, että koronatilanteen rauhoittumiselle on enemmän aikaa, mikä antaa paremmat mahdollisuudet saada yleisöä katsomot täyteen, toteaa puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki Suomen Ampumahiihtoliitosta.

—Olemme tyytyväisiä, että IBU:lla on jälleen luottoa Kontiolahden organisaatioon muuttuvassa tilanteessa. Saamme Kontiolahdelle tuoreet olympiamitalistit ja uskomme, että kilpailujen profiili nousee tätä kautta entisestään, toteaa Kontiolahden Urheilijoiden puheenjohtaja Kimmo Turunen.

Lisätiedot:

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki p.  0500 363126
Kontiolahden Urheilijat ry, puheenjohtaja Kimmo Turunen 050-5633480

IBU:n tiedote:

https://www.biathlonworld.com/news/detail/biathlon-world-cup-calendar