Dopingvalvonta

Ohjeita kilpailunjärjestäjille

Kilpailunjärjestäjien on otettava huomioon dopingvalvonnan asettamat vaatimukset kilpailun järjestelyjen osalta. Testausta varten on osoitettava sopivat tilat, ja varattava saattajia.

Testitilojen vaatimukset:

Dopingtestistiloissa urheilijaa pitää voida valvoa asianmukaisesti. Näytteenannonvalvojan pitää voida esteettä todistaa virtsanäytteen anto. Dopingtestiin liittyvät toimet on voitava suorittaa luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen, ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin pitää voida estää.

Jos mahdollista, dopingtestitilan tulee muodostua kolmesta erillisestä tilasta, jotka ovat mielellään yhteydessä toisiinsa: odotushuone tai -alue, dopingtestihuone tai -alue sekä näytteenantotila (verinäytteiden ottoon erillinen tila).

Saattajien vaatimukset:

Saattajien tulee olla täysi-ikäisiä, samaa sukupuolta testattavien urheilijoiden kanssa ja jäävittömiä tehtävän hoitamiseen.
Saattajien tehtävä on tärkeä sääntöjen mukaisessa, luotettavassa ja oikeudenmukaisessa dopingtestauksessa. Suurissa, erityisesti kansainvälisissä kilpailuissa saattajia tarvitaan aina. SUEK pyrkii tarvittaessa avustamaan saattajien rekrytoinnissa.

Yksityiskohtaisemmat ja ajantasaiset ohjeet löydät SUEK:n sivuilta alla olevasta linkistä:

Suomen urheilun eettisen keskuksen ohjeet kilpailunjärjestäjälle