Dopingvalvonta

Ohjeita kilpailunjärjestäjille

Kilpailunjärjestäjien on otettava huomioon dopingvalvonnan asettamat vaatimukset kilpailun järjestelyjen osalta. Testausta varten on osoitettava sopivat tilat, ja varattava saattajia.

Testitilojen vaatimukset:

– asiaankuulumattomien pääsy tiloihin voitava estää

– urheilijoita pystytään valvomaan asianmukaisesti

– odotushuone, testihuone ja näytteenantotila jossa testaajan on mahdollista esteettä todistaa näytteen anto

Saattajien vaatimukset:

– täysi-ikäisyys

– samaa sukupuolta testattavan kanssa

– esteettömyys kilpailijoihin nähden

Yksityiskohtaisemmat ja ajantasaiset ohjeet löydät SUEK:n sivuilta alla olevasta linkistä:

Suomen urheilun eettisen keskuksen ohjeet kilpailunjärjestäjälle