Avustukset ja tuet

Seuroille on saatavilla tukea useista eri lähteistä.

Valtakunnallisesti tunnetuin avustus on seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki), joka on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratoiminnan kehittämiseen on haettavissa vuosittain tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seuratoiminnan kehittämistuen 2022 hakuohjeet on julkaistu ministeriön verkkosivuilla. Hakuaika vuoden 2022 tukihankkeille on 1.11.-30.11.2021 klo 16.15.


Seuratuki 2022 Olympiakomitean sivuilla: https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/13/seuratoiminnan-kehittamistuki-2021-haku-auennut/

Seuratuki 2022 Opetus- ja Kulttuuriministeriön sivuilla: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Olympiakomitea on koonnut kattavan oppaan eri tukimuodoista, joita seurat voivat hyödyntää toiminnoissaan. Ohjeistuksen saa ladattua TÄSTÄ linkistä

Seurojen kannattaa tutustua myös oman kunnan myöntämiin toiminta-avustuksiin, joita pystytään kohdistamaan esimerkiksi ohjaajien palkkaamisiin sekä seuratoimintojen kehittämiseen. Näistä tuista kannattaa tutustua oman kunnan liikuntapalvelujen ohjeistuksiin.