Aluetoiminta

Suomen Ampumahiihtoliiton uudessa strategiassa, aluetoiminta nostettiin yhdeksi tärkeäksi teemaksi, jota lähdetään kehittämään seura-, kilpailu- ja valmennustoiminnan tueksi. Aluetoiminnan tavoitteena on muodostaa muun muassa aluevalmennusryhmiä, alueleirejä sekä kehittää alueellista kilpailutoimintaa.

Aluetoiminnan kautta parannetaan harrastajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä laadukkaan valmennuksen piiriin. Useiden seurojen harrastajien voimin harjoittelua pystytään toteuttamaan eri tasoisissa sekä eri ikäisten harjoitusryhmissä. Näin päästään kokemaan erilaisten harjoitusryhmien etuja harjoittelun laadussa ja lajin sosiaalisessa puolessa.  Alueleiritoiminnalla lisätään myös lajin ja harrastajien yhteisöllisyyttä sekä seurojen välistä yhteistyötä. Aluekilpailuilla pyritään pienentämään harrastajien kynnystä ottaa osaa kilpailuihin. Aluekilpailujen hyötyinä ovat mm. lyhyet välimatkat, kilpailujen suurempi määrä sekä pienemmät resurssivaatimukset kilpailujen järjestämiseksi.

Uuden strategian mukaisesti Suomi on jaettu 6 alueeseen: Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Sisä-Suomi sekä Varsinais-Suomi. Jokaiselle alueelle on nimetty Liiton henkilöstöstä ja hallituksesta vastuuhenkilöt

  • Pohjoinen: Anne Talvensaari-Mattila ja Heli Aikioniemi, toimistolta Lauri Elo
  • Etelä: Panu Rainio ja Matti Hakala, toimistolta Jarkko Kauppinen
  • Itä: Tanja Seppänen ja Tomi-Pekka Riihivuori, toimistolta Jarkko Kauppinen
  • Länsi: Kalle Lähdesmäki, toimistolta Tapio Pukki
  • Keski-Suomi: Kalle Lähdesmäki, Ari Jaatinen toimistolta Lauri Elo
  • Varsinais-Suomi: Mika Kalliomaa, toimistolta Tapio Pukki

Ohessa on luettavaksi aluetoiminnan tavoitteiden lyhyt kuvaus: