Aluetoiminta

Suomen Ampumahiihtoliiton uudessa strategiassa, aluetoiminta nostettiin yhdeksi tärkeäksi teemaksi, jota lähdetään kehittämään seura-, kilpailu- ja valmennustoiminnan tueksi. Aluetoiminnan tavoitteena on muodostaa muun muassa aluevalmennusryhmiä, alueleirejä sekä kehittää alueellista kilpailutoimintaa.

Aluetoiminnan kautta parannetaan harrastajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä laadukkaan valmennuksen piiriin. Useiden seurojen harrastajien voimin harjoittelua pystytään toteuttamaan eri tasoisissa sekä eri ikäisten harjoitusryhmissä. Näin päästään kokemaan erilaisten harjoitusryhmien etuja harjoittelun laadussa ja lajin sosiaalisessa puolessa.  Alueleiritoiminnalla lisätään myös lajin ja harrastajien yhteisöllisyyttä sekä seurojen välistä yhteistyötä. Aluekilpailuilla pyritään pienentämään harrastajien kynnystä ottaa osaa kilpailuihin. Aluekilpailujen hyötyinä ovat mm. lyhyet välimatkat, kilpailujen suurempi määrä sekä pienemmät resurssivaatimukset kilpailujen järjestämiseksi.

Ohessa on luettavaksi aluetoiminnan tavoitteiden lyhyt kuvaus: