Ympäristölupahanke

Suomen Ampumahiihtoliitto, Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat mukana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ampumaratojen ympäristölupahankkeessa, jonka turvin ampumaratojen ympäristölupiin erikoistuneet asiantuntijat hoitavat ampumaratojen lupaprosesseja.

Nykyisen ympäristönsuojelulain voimassaoloaikana ampumaratojen ympäristölupaprosessit ovat vaikeuttaneet monien ratojen toimintaa. Useita ratoja on suljettu tai niiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu. Pahimmillaan lupaprosessit ovat kestäneet lähes 20 vuotta ja kokonaiskustannukset ovat olleet kohtuuttomia. Valtaosassa tapauksista ongelmana on ollut se, ettei tarvittavaa tietoa ole ollut riittävästi luvan myöntämiseksi.

Yhteishankkeessa työskentelee kahdeksan henkilöä ja tavoitteena on laatia ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maamme ampumaradoista. Helpoiten, nopeimmin ja edullisimmin prosessi sujuu, kun asiantuntijat pääsevät heti alussa mukaan lupaprosessiin, jolloin luvituskokonaisuus voidaan suunnitella etukäteen.

Mitkä ovat luvan hakemisen kustannukset?

  • Tarjottava ympäristölupapalvelu
    • Lupapalvelu riippumatta siitä lupaprosessiin läpiviemiseen kuluvasta ajasta, 500 € ja mahdolliset matkakulut
  • Muut kustannukset
    • Mahdolliset pinta- ja/tai pohjavesitutkimukset
    • Meluselvitys ja mahdollinen meluntorjuntasuunnitelma
    • Lupapäätöksestä ja maksun suuruus on kuntakohtainen ja vaihtelee noin 1500-5000 euron välillä. Mikäli lupahakemus on hyvin tehty, summaa voidaan alentaa noin kolmannes tai vastaavasti nostaa, mikäli puutteellinen lupahakemus teettää viranomaisella paljon työtä.

Lupaprosessin kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida. Kustannustehokkaimmin ympäristölupaprosessi hoidetaan, kun ammattilaiset vastaavat lupahakemuksen laatimisesta ja lupaprosessien läpiviemisestä. Ratojen toiminnanharjoittajat vastaavat edelleen lupaprosessissa mahdollisesti tarvittavista selvityksistä ja tutkimuksista, kuten meluselvityksistä, ja lupapäätöksen myötä mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden toteutuksesta.

Ammattimaisesti ja hyvin hoidettuna kustannukset saadaan minimoitua, onnistumisen todennäköisyys ja ympäristönsuojelullinen hyöty maksimoitua, vältetään turhat suojaus- tai puhdistuskustannukset sekä kulutetaan vähiten aikaa.

Miten palveluun pääsee mukaan?

Palvelu on tarkoitettu Suomen Ampumahiihtoliiton, Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen Metsästäjäliittoon, Reserviläisliittoon ja/tai Reserviupseeriliitoon kuuluvien seurojen sekä riistanhoitoyhdistysten ylläpitämille radoille.

Kun lupaprosessi aloitetaan, radalle tehdään ensimmäiseksi esiselvitys ja tutkimustarvearviointi. Mikäli tutkimustarvearvioinnin perusteella on tarpeen tehdä lisätutkimuksia, ovat ne useimmiten pinta- ja/tai pohjavesiselvityksiä. Tämän lisäksi arvioidaan tarvetta laatia meluselvitys.

Täyttämällä linkistä avautuvan hakemuksen, teihin ollaan yhteydessä alkukartoitusta ja jatkotoimenpiteitä varten.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9w23Ni_Eusb84Kpf6hxYtPDOOAikh908IKzuR9JuBq_hnxg/viewform?usp=sf_link

Hankkeesta otetaan yhteyttä yhteystietonsa jättäneisiin.

Lisätietoa hankkeesta täältä