Seurakehittämisen ohjelma

Ampumahiihdon seurakehittämisen ohjelma – tule mukaan!

Suomen Ampumahiihtoliitto käynnistää vuonna 2024 ampumahiihdon seurakehittämisen ohjelman. 

Suomalaisen seuratoiminnan kehittämisen välineen toimii Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaa, jonka avulla seurat voivat kehittää ja arvioida omaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti. Suomen Ampumahiihtoliitossa on huomattu, että Tähtiseura-prosessi on koettu yksittäiselle seuralle vaativaksi johtuen seuratoimijoiden vähyydestä. Tästä syystä kehitettiin Olympiakomitean kanssa ohjelma, jossa seurakehittämistä viedään eteenpäin liiton, Olympiakomitean ja muiden seurojen tukemana. Ohjelman tavoitteena on:

  1. Harrastajamäärän kasvattamisessa erityisesti nuorten osalta
  2. Seuratoimijoiden innostaminen ja määrän kasvattaminen 
  3. Seuratoiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen

Seurakehittämisen ohjelma koostuu sekä läsnäolo tapaamisista, että etätapaamisesta eri teemoilla. Lähijaksoilla kuullaan innostavia asiantuntijapuheenvuoroja, sekä muiden seurojen hyviä käytänteitä. Näiden lisäksi lähijaksoilla edistetään päivään sopivalla teemalla seuratoimintaa yhteisillä pohdinnoilla.  Jokaisen lähijakson aikana annetaan osallistujille kotitehtäviä, jotka edistävät seurakehittämisen tavoitteita osallistujan seurassa, sekä alueella. Kotitehtävien lisäksi lähijaksot sisältävät ennakkotehtäviä liittyen seuraavaan lähijaksoon. 

Seurakehittämisen ohjelma sopii jokaiselle ampumahiihtoseuralle, josta löytyy aitoa halua kehittää omaa toimintaansa, ja josta löytyy vähintään kaksi innokasta henkilöä viemään toimenpiteitä seurassaan ja alueella eteenpäin. Seurakehittämisen ohjelman edetessä tavoitteena on, että mukana olevien henkilöiden määrä seurassa kasvaa koko ajan. 

Alla seurakehittämisen aikataulu ja esite.

1.23.3.2024 Helsingissä Matkalla seuratoiminnan huipputekijäksi (aloitustilaisuus)

2.(Huhtikuu etänä) Viestintä ja markkinointi

3.(Kesäkuu etänä) Johtaminen ja Hallinto

4.(Elokuu etänä) Vastuullisuus seuratoiminnassa

5.(Marraskuu Kontiolahti) Seuran urheilutoiminnan periaatteiden yhteiset laatutekijät 

6.(Helmikuu 2025 etänä) Lasten ja nuorten urheilutoiminta

7.(Huhtikuu 2025 etänä) Aineelliset resurssit 

8.(Kesäkuu 2025 läsnä) Seurakehittäminen osaksi arkea – Kohti Tähtiseura-auditointia