Ampumahiihtoliitto ja Hiihtoliitto selvittävät mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä

    admin   MC tiedotteet  

SAhL ry:n ja SHL ry:n johto ovat päättäneet selvittää mahdollisuudet lisätä liittojen välistä yhteistyötä sekä urheilutoiminnassa että hallinnossa.

Lajiliitot toimivat kumpikin lajiensa edustajina sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kiinteämmällä yhteistyöllä haetaan edellytyksiä laaja-alaisemmalle hiihtolajien edunvalvonnalle ja kehittämistoimille. Yhteistyön tavoitteena on lisätä talviurheilujärjestöjen tehokkuutta ja toiminnan laatua sekä lasten ja nuorten kiinnostusta talviurheiluun.

SAhL ja SHL tekevät jo nykyisellään yhteistyötä väline- ja olosuhdeasioissa. Hiihtolajien ja ampumahiihdon valtakunnallinen valmennuskeskus toimii Vuokatin Urheiluopistolla. Liitot tekevät parhaillaan yhteistyötä alueellisen valmennuskeskuksen perustamiseksi Etelä-Suomeen. Suksihuollon kehittämistä on tehty Olympiakomitean tukemana yhteisessä hiontaprojektissa, jossa tähtäin on nykyisellään asetettu Sotshin Olympialaisiin.

Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Olli Nepponen ja Hiihtoliiton puheenjohtaja Matti Sundberg pitävät tarpeellisena talviurheilulajien aikaisempaa kiinteämpää yhteistyötä osana suomalaisen huippu-urheilun muutosta.

Lisätietoja:

SAhL pj. Olli Nepponen puh 050 511 3043

SHL pj. Matti Sundberg puh 040 500 6677