Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten haut

    admin   Uutiset  

Tiedoksi jäsenseuroille

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustusten haut 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2015. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2015 talousarviossa.

Haun tarkoituksena on toteuttaa Muutosta liikkeellä! Valtakunnallisten yhteisten linjausten terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 –linjausten tavoitteita sekä hallitusohjelman (2011) linjauksia koko elämänkaaren mittaisen liikunnan, arkiliikunnan, työyhteisöliikunnan, opiskelijaliikunnan ja harrastusmahdollisuuksien tasa-arvon edistämisestä sekä Liikkuva koulu –ohjelman toteuttamisesta. Keskeisinä periaatteina on poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin voi hakea avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja paikallisiin kuntien hankkeisiin aluehallintovirastojen (AVI) kautta. Paikallisiin järjestöjen ja yhteisöjen hankkeisiin myönnetään avustuksia Kunnossa kaiken ikää (KKI) –ohjelman, ja liikuntaseurojen toteuttamiin lasten ja nuorten hankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriön Seuratoiminnan kehittämistuen kautta.

Hakuohjeet ja lomakkeet

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset
Hakulomake

Lasten ja nuorten liikunnan paikalliset kehittämisavustukset
Hakulomake

Aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikalliset kehittämisavustukset
Hakulomake

Huom! Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisten kehittämisavustusten haku korvaa aiempien vuosien lasten ja nuorten liikunnan sekä aikuisten terveyttä edistävän liikunnan haut.

Hakuaika päättyy 30.09.2014

Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, 0295 3 30054
Osastosihteerit Helena Silvennoinen, 0295 3 30290 ja Päivi Wathen, 0295 3 30341

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi