Urheilun kattojärjestön Valon yhteistyösopimuksia seurojen hyödynnettäväksi

    Tapio Pukki   Uutiset  

Valo on solminut yhteistyösopimuksia eri yritysten kanssa. Sopimusten tarkoitus on hyödyttää seuroja niiden jokapäiväisessä työssä esim. kisojen järjestämisessä tai kisamatkojen suunnittelussa.

Sopimuksiin ja niiden tuomiin etuihin voi tutustua osoitteessa:

http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/tapahtumapalvelut