Suomen Ampumahiihtoliiton strategiatyö on käynnistynyt kyselyllä

    Jukka Haltia   Uutiset  

Strategiatyön käynnistämien alkaa seuroille, urheilijoille, valmentajille ja liiton johdolle kohdennetulla kyselyllä, millä kartoitetaan tilannetta.

Kysely lähetetään sähköpostilla viikon 20 alussa. Alla on lisätietoja kyselystä.

Suomen Ampumahiihtoliitossa on käynnistetty uuden strategian tekeminen. Siinä linjataan valinnat, joihin suomalainen ampumahiihto jatkossa perustaa onnistumisen ja menestyksen tulevina vuosina.

Strategiaprosessi perustuu kahteen lähtökohtaan: 1.) Seurat, valmentajat ja urheilijat otetaan mukaan jo alkuvaiheessa. 2.) Koko työ tukee käytännön toimintaa ja sen kehittämistä . Strategiatyön tarkempi suunnitelma käydään läpi liiton hallituksen kokouksessa 1.6.2015. Varsinainen strategia valmistuu marraskuun 2015 loppuun mennessä. Prosessin ohjauksesta vastaavat Anssi Juutilainen ja Jukka Pekkala yhdessä Ampumahiihtoliiton johdon kanssa.

Seuroille, valmentajille, urheilijoille ja liiton johdolle tullaan tekemään aluksi nettikysely, jolla kartoitetaan monipuolisesti nykyisen toiminnan vahvuudet ja kehittämistä vaativat alueet. Kyselyn lisäksi tehdään syventävät haastattelut n. 20-30 henkilölle. Tämä lisäksi kokoamme kenttäväkeä yhteen rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Toivomme kaikilta aktiivisuutta, sillä suunnanmuutos ja kehitystyö onnistuu vain kaikkia arvostavalla vuoropuhelulla ja toimivalla yhteistyöllä.