Lumilajit Liikuttavat-hanke etsii uusia yhteistyöseuroja kaudelle 2016-2017

    Jouni Kinnunen   Uutiset  

Suomen Hiihtoliiton ja Suomen Ampumahiihtoliiton yhteishanke,  Lumilajit Liikuttavat, aloittaa toisen toimintavuotensa. Hanke on valittu keväällä 2016 FIS Snow Kidz-kilpailussa 8.parhaan joukkoon maailmassa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten seuratoimintaa, lisätä uusia harrastajaryhmiä ja -määriä sekä mahdollistaa lajien välinen yhteistyö kokeilujen ja uudenlaisten toimintamallien avulla. Ensimmäisenä toimintakautena valmistui uusia tuotteita, (Tuiskun Lumilajikoulu ja Opettajien lumilajien workshop), joiden toimintaa on tarkoitus kokeilla ja kehittää hankeseurojen toteuttamana. Lisäksi Lasten Lumipäivät-kiertue toimii hankkeen alla, mutta siihen on myös mahdollisuus hakea erillisenä järjestäjätahona.

Hanke etsii lisää kiinnostuneita seuroja ja paikkakuntia. Näillä paikkakunnilla testataan uusia materiaaleja ja toimintamalleja lasten ja nuorten liikuttamiseksi lumella. Myös kuntarajat ylittävät hakemukset käsitellään.

Hyödyt seuroille: 

  • Seuratoiminnan tukeminen ja paikallistason lumilajien yhteistyön kehittäminen
  • Uusien ideoiden vieminen käytäntöön ja uusien asioiden oppiminen
  • Seuraohjaajien osaamisen kehittyminen
  • Kouluyhteistyön tukeminen
  • Kansallinen näkyvyys

Hankkeen resurssit kohdennetaan pääosin hankepaikkakuntien toiminnan kehittämiseen sekä uusien asioiden, tuotteiden kokeilemiseen laajalla yhteistyöllä. Hankkeessa pyritään käytännössä kokeilun ja palautteiden kautta saamaan konseptista mahdollisimman toimiva.

Vaatimuksena on Hiihtoliiton lajin /lajien ja ampumahiihtoseuran löytyminen paikkakunnalta tai läheisiltä paikkakunnilta yhteistyötä varten. Ennen kaikkea hakijoilta odotetaan avointa yhteistyötä ja verkostojen luontia, halukkuutta kokeilla uusia toimintamalleja ja mahdollisuutta nopeaan palautteen antoon sekä päätöksien tekoon.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi seuran jaoston / johtokunnan sitoutuminen hankkeeseen, erityisesti jo ydinryhmän henkilöiden nimet jokaisesta mukanaolevasta lajista. Lisäksi lyhyt kuvaus millä tavoin hakijataho on valmis edistämään lumilajien toimintaa omalla paikkakunnallaan.
Hanke on uusilla paikkakunnilla alustavasti 1-vuotinen. Ohella mukana on ensimmäisen vuoden paikkakunnat, joilla hanke 2-vuotinen.

Lisätietoja antaa: Lumilajit Liikuttavat-hankkeen koordinaattori Sini Savolainen
sini.savolainen@hiihtoliitto.fi, 040 53 99 486

Vapaamuotoiset hakemukset pe 24.6. klo 12 mennessä sini.savolainen@hiihtoliitto.fi,  otsikolla LUMILAJIT LIIKUTTAVAT-HAKEMUS,
(kopio henna.sivenius@hiihtoliitto.fi ja tapio.pukki@biathlon.fi).
Pilottipaikkakunnat valitaan viikkoon 28 mennessä (15.7.).