Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous Lahdessa 26.11.

    Lauri Elo   Uutiset  

Kutsu

Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous järjestetään Lahdessa lauantaina 26.11.2016 klo 13.00.

Paikka on Askotalo, Askonkatu 9, Lahti

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville klo 12.00 alkaen. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Päätetään jäsenyhdistyksiltä perittävästä jäsenmaksusta.
2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista.
3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
4. Valitaan hallitukseen
4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja
4.2. yhdestä kolmeen varapuheenjohtajaa erovuoroisten tilalle
4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle
5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan SAhL:n seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan yhdistyslain 24 pykälässä

Virallisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen keskustellaan mahdollisesta liiton toimintavuoden muuttamisesta kalenterivuosittaisesta tapahtuvaksi kesäkuusta kesäkuuhun sekä siirtymisestä yhden liittokokouksen malliin.

Kokousaineisto lähetetään seuroille sähköpostilla 11.11.2016.

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai antti.afflekt(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Valtakirja kokoukseen on ladattavissa tästä.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen antti.afflekt(at)biathlon.fi sekä ruokailun järjestämistä varten myös ilmoittautumista Urheilun superviikonloppuun kutsun alla olevasta linkistä maanantaihin 14.11 mennessä.

Syyskokousterveisin,
Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Puheenjohtaja Toiminnanjohtaja
Olli Nepponen Antti Afflekt

Syysliittokokous pidetään ensimmäistä kertaa järjestettävässä Urheilun Superviikonlopussa, jossa eri lajit kokoontuvat yhdessä lajien kesken viettämään aikaa rennosti verkostoituen, oppien ja onnistumisia juhlien. Ilmoittautuminen superviikonloppua varten https://www.lyyti.in/Superviikonloppu_ilmoittautuminen (kts. tarkemmat ilmoittautumisohjeet superviikonloppuun)

Hallituksen jäsenten valintaa varten on nimetty nimitysvaliokunta, joka ottaa vastaan ehdotuksia uusista hallituksen jäsenistä, tarkemmat tiedot nimitysvaliokunnan toiminnasta löytyvät liitteestä.