Puheenjohtajan katsaus kilpailukauden alla!

    Lauri Elo   Uutiset  

Hyvä Ampumahiihtoväki,

Ampumahiihdossa on tapahtunut paljon vuoden aikana

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton – IBU:n – toimintaa, sääntöjä ja organisaatiota on työstetty paljon vuoden aikana. Puheenjohtaja Olle Dahlinin johdolla valmistellut ja syksyllä IBUn ylimääräisessä kongressissa vahvistetut IBU:n uudet säännöt, ovat nyt 2020-luvun tasolla niin läpinäkyvyyden kuin hyvän hallintotavankin osalta. Myös eettiset periaatteet päivitettiin ja urheilijoiden edustus sekä äänen kuuluminen IBU:n päätöksenteossa tuli määritellyksi. Tasa-arvon toteutumisen osalta säännöissä on nyt selkeä tapa toimia. 

Ampumahiihto nousi kuluneella kaudella katsotuimmaksi urheilulajiksi Euroopassa ja Suomessakin ampumahiihdon kiinnostus on korkealla tasolla. Kilpailu lajien välillä on kovaa ja ollakseen kiinnostava, urheilulajin on jatkuvasti ja systemaattisesti tehtävä työtä lajin kiinnostavuuden eteen.  Tästä syystä IBUssa on työstetty strategia ”TARGET 26”, joka ulottuu vuoteen 2026. Olemme Suomesta olleet tiiviisti mukana strategian valmistelussa, joka yksimielisesti Kongressissa vahvistettiin.

Voimme todeta, että IBU on tehdyillä voimakkailla toimenpiteillä valmis toimimaan läpinäkyvänä ja modernina organisaationa mentäessä 2020-luvulle. Strategia 26 sisältää selkeän osuuden, joka tähtää siihen, että IBU pyrkii tukemaan jäsenmaitaan niiden kehitystyössä monin eri tavoin.

IBU ja Venäjä ovat olleet lähes vuoden tiiviissä yhteistyössä, jotta Venäjän antidoping-työ laadullisesti ja luotettavasti saadaan vastaamaan kansainvälistä tasoa. Kongressissa informoitiin, että määritellystä 12 kriteeristä 6 on saatu hoidetuksi, 4 kriteeriä on suhteellisen hyvässä tilassa menossa eteenpäin ja 2 kriteeriä pitää vielä jäsennellä lisää. Toivottavaa on, että kaikki kriteerit tulevat täytetyiksi, jotta merkittävän ampumahiihtomaan Venäjän täysjäsenyys voidaan jälleen palauttaa IBU:uun.

Tulevan kilpailukaudelle on tehty tiiviisti töitä

Näkyvin osa ampumahiihdossa on maailmancup-kiertue sekä MM-kisat sekä nuorilla vastaavat omat kisansa. Urheilijat valmentajineen ovat keväästä lähtien uurastaneet tosissaan, jokainen hakee edustuspaikkaa Suomen joukkueeseen. Ensimmäiset karsintakilpailut pidetään marraskuun ensimmäisellä viikolla ja jatkuvat marraskuun puolivälissä Kontiolahden GP-kisoissa. Liitossa valmisteltiin ja julkistettiin loppukesällä valintakriteerit joukkueisiin valitsemisen osalta. Tärkeänä näkökulmana pidettiin sitä, että urheilijat ovat samalla viivalla riippumatta siitä, ovatko harjoitelleet itsenäisesti vai Liiton valmennusryhmissä. Vuoden 2019 loppuun mennessä valmistellaan ja julkistetaan kriteerit, kun urheilijoita valitaan keväällä 2020 seuraavan kauden valmennusryhmiin.  Molempia kriteereitä tullaan kehittämään saadun palautteen perusteella.

Seurojen vapaaehtoisten ja valmentajien työ nuorten ampumahiihtäjien eteen on keskeisin asia, jotta Suomessa tulevaisuudessakin on kansainvälisen huipputason ampumahiihtäjiä. Harrastajien määrä on pysynyt aiemmalla tasolla, seuroissa on tehty erittäin hyvää työtä niin ampumahiihdon lajiesittelyiden kuin valmennustenkin osalta. Liitossa kenttäpäällikön ja seuravaliokunnan yhteistyöllä on tuotettu materiaalia ja ajatuksia uusien nuorten saamiseksi ampumahiihtoon.  Liitolle on hankittu lisää EKO-aseita myös seurojen käyttöön. Harrastajamäärän vahvistamiseksi meidän tulee toimia ahkerasti, pyrkiä vahvistamaan lajin kiinnostavuutta sekä tarjota mielenkiintoisia lajin tutustumistapahtumia. Uusien harrastajien saaminen lajiin on kestoaihe.

Olympiavalmennuskeskuksen (Vuokatti) kehittämiseen on osallistuttu yhdessä muiden lumilajien ja Olympiakomitean kanssa. Pajulahdessa käynnistettiin kesällä yläkouluikäisille valmennusta.  Tavoitteena on edelleen vahvistaa yläkoulu- ja akatemiavalmennusta eri puolilla Suomea, että nuorilla on mahdollisuus jo yläkouluikäisenä saada ammattimaista ja systemaattista valmennusta.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja nuorten äänen kuuleminen on nostettu keskiöön  

Liiton hallitus perusti helmikuussa 2019 projektin varmistamaan, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja nuorten ääni kuuluisivat mahdollisimman hyvin, kun suomalaista ampumahiihtoa kehitetään.  Hanke on liikkeellä, projektille on nimetty riippumaton ohjausryhmä sekä varsinainen projektiryhmä. Hankkeen sisällöstä ja etenemisestä tiedotetaan projektin eri vaiheissa. 

Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa tehdä väkevästi työtä sen eteen, että ampumahiihto on avoin, läpinäkyvä ja että tasa-arvo sekä hyvä hallintotapa toimivat niin Liitossa kuin seuroissakin.

Tavoitteita alkavalle kaudelle

Kansainvälisen tason saavuttaminen usean urheilijan voimin on keskeinen tavoite niin aikuisten kuin nuortenkin sarjoissa. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on kyetä tukemaan ja varmistamaan seura- ja aluevalmennustoimintaa eri tavoin. 

2017/2018 Liitolle vahvistettiin johtamisjärjestelmä toiminnan tehostamiseksi. Pääosin asiassa on edetty hyvin, mutta työ jatkuu, jotta kykenemme tasapainoisesti etenemään tavoitteissa sekä määriteltyjen toimintatapojen osalta. Tasa-arvonäkökulma ja hyvän johtamisen periaatteet ovat keskeisesti mukana johtamisen kehittämisessä.

Hyvän yhteishengen ja yhteistyön onnistuminen kaikilta osin on asetettu tavoitteeksi kaikessa toiminnassa ja tekemisessä.

Suomen Ampumahiihtoliitto täyttää 60 vuotta 2020. Kevätkokouksen yhteydessä on tarkoitus juhlistaa hienon lajimme 60- vuotista taivalta Suomessa ja osana kansainvälistä ampumahiihtoa.

Toivon tulevalle kaudelle mielenkiintoisia hetkiä ampumahiihdon parissa ja kullekin mahdollisimman hyvää onnistumista omissa ja suosikkienne tavoitteissa. Olemme jälleen saaneet hyviä yhteistyökumppaneita Liitto-, seura- ja urheilijatasolla. Toivotaan, että myös tukijamme saavat odottamaansa vastinetta yhteistyöstä, se on varmin tae yhteistyön jatkumiselle.

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki
puheenjohtaja