Ampumahiihtoseuroille tarjolla uusi kehitysohjelma

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto käynnistää uuden seurakehittämisen ohjelman.  Mukaan valituille seuroille tarjotaan apua ja ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Ohjelman tavoitteena on tukea seuroja pitkäjänteisessä kehityksessä. Seurakehitysohjelmaan haetaan eri kokoisia ja eri toimintavaiheessa olevia seuroja. Liiton kokonaistavoitteena hankkeelle on luoda yhteisten hyvien käytänteiden työkirja kaikkien seurojen käyttöön.

Ohjelmassa seurakehittämisen pohjana on seuran toiminnan ja toimintojen nykytila sekä sen määrittämä tavoite tulevaisuudessa. Seurakehittämisen ohjelmassa kartoitetaan seuran toimintaa, tavoitteita ja toiminta-ajatusta, sekä pyritään ratkaisemaan kehityspolulla olevia haasteita. Urheilun toimintaympäristö muuttuu ja ampumahiihtoseurojen on pystyttävä vastaamaan kasvaviin vaatimuksiin ylläpitääkseen laadukasta seuratoimintaa ja kasvattaakseen harrastajamääriä.

Ohjelmassa paneudutaan jokaisen seuran kannalta tärkeisiin kehityskohteisiin, jotka määritetään ohjelman aikana. Ohjelman päätarkoituksena on yhdessä nostaa seuratoiminnan tasoa ja avainhenkilöiden osaamista. Tavoitteena on innostaa, tukea ja sitouttaa seuratoimijoita miettimään seuran tulevaisuutta ja toiminnan jatkuvuutta sekä viemään näitä asioita konkreettisesti eteenpäin.

Mitä seura saa:

  1. Tukea ja apua toimintansa jäsentelyyn ja tehostamiseen, niin että ihmiset voivat toimia omilla vahvuusalueillaan seurassa.

  2. Seurakehittämisen ohjelma sisältää ainakin kaksi seurakäyntiä seuran kanssa suoraan, sekä kaikille seuroille yhteisen verkostotapaamisen (todennäköisesti etäyhteydellä). Seurakäyntien aikana paneudutaan kehityshaasteisiin ja tarjotaan apuja, ideoita sekä työkaluja näiden ratkaisemiseksi. Toimintamallit sovitaan seurakohtaisesti vastaamaan juuri kyseisen seuran tarpeita. Lisäksi yhteydenpito pyritään pitämään tiiviinä työstövaiheessa myös ohjelman suuntaan.

  3. Ohjelman kautta seura saa vielä paremmat edellytykset liiton tuotteiden hyödyntämiseen ja voi halutessaan toimia myös uusien koulutusten (mm. valmennuslinja) testaajana. Lisäksi ohjelmassa käydään läpi seurojen käytössä olevat rahoitusmahdollisuudet ym. talouden vahvistamiseksi.

Seurakehittämisen ohjelma on seuroille maksuton.  Kehitysohjelmaan osallistuminen edellyttää, että    seurasta osallistuu vähintään kolme henkilöä seurakehittämiseen. Tavoitteemme on, että osallistujissa on sekä miehiä, että naisia.  

Haku seurakehittämisen ohjelmaan tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  1. Lyhyt kuvaus seuratoiminnan nykytilasta
  2. Seuran harrastajamäärät eri ikäryhmissä
  3. Seuran omat kehitystavoitteet
  4. Seuran haasteet, jotka tulisi ratkaista päästäkseen tavoitteisiin
  5. Miksi seura tulisi valita seurakehittämisen ohjelmaan
  6. Seurakehittämiseen sitoutuneet henkilöt ja heidän roolinsa seurassa.

Hakemukset tulee toimittaa kenttäpäällikkö Lauri Elolle lauri.elo(at)biathlon.fi viimeistään 19.4.2020 mennessä. Seurakehittämisen ohjelmaan valitaan 3-5 seuraa. Valitut seurat julkaistaan hakuajan jälkeen.

Lisätietoja seurakehittämisen ohjelmasta:

Lauri Elo

lauri.elo(at)biathlon.fi

046 878 2204