Puheenjohtajan katsaus 7.10.2020

    Tapio Pukki   Uutiset  

Kalle Lähdesmäki                                                                                 Ajankohtaisia asioita Suomen ampumahiihdossa
Lokakuu 2020

Suomen Ampumahiihtoliitto 1960 – 2020, 60 vuotta

60- vuotisjuhla pidetään 17.10.2020 (juhlaan kutsu ja informaatio kotisivulla). 

Koronatilanne siirsi juhlan keväältä syksyyn ja nyt toivomme, että juhla voidaan pitää suunnitellusti. Juhla striimataan joka tapauksessa, josta yhteystieto tulee näkymään kotisivulla. Mahdollisia koronan lisävaikutuksia seurataan ja jos niitä tulee, informaatio löytyy kotisivulta.

Ampumahiihto on onnistumisia, elämyksiä ja urheilun parasta draamaa – Menestymme yhdessä!

Vuosi 2020 on erityisen haastava lumilajeille, lumen varastointiin ja lumetukseen on saatava kunnat aktiivisesti toimimaan yhteistyössä seurojen kanssa

Kuluneella kilpailukaudella lumettomuus vaikeutti oleellisesti kilpailukalenterin läpivientiä, näin on ollut usein aiemminkin. Vieläkin on muistettava kiittää kaikkia seuroja ja -henkilöitä, jotka jaksoivat ja onnistuivat järjestämään kisoja viime kaudella.  Onnistuneimpia kisoja voitiin järjestää niillä paikkakunnilla, joilla on lumen varastointi otettu käyttöön.

Hiihto on talvella harrastetuin liikuntamuoto Suomessa. Kunnissa olisi välttämätöntä käydä arvokeskustelu liikuntaolosuhteiden kehittämisestä. Mielestäni lumenteko ja hiihto-olosuhteiden toteutus 1-4 km:n ladulla ei ole taloudellinen kysymys, se on kysymys ensisijassa ymmärtää perusliikunnan merkitys ihmisille myös talviaikana. Samalla tulee huomioiduksi myös hiihtolajeja ylläpitävien seurojen harrastajien tarpeet.

Ampumahiihtoliitto yhdessä lajia harrastavien seurojen kanssa tulee aktivoitumaan oleellisesti lumiolosuhteiden varmistamiseksi lähivuosina. Yhteistyöhön kutsutaan hiihtoa harrastavat tahot ja hiihtoa tukevat yhteisöt, erityisesti eteläisen ja läntisen Suomen alueella. 

Korona tuli kutsumatta, nopeasti ja vaikutukset näkyvät

Maaliskuun maailmancupin alkaessa Kontiolahdella, konkretisoitui, mitä osattiin jo pelätä. Kohdattiin tilanne, jota ei oltu harjoiteltu eikä varauduttu ainakaan urheiluun liittyen. Kausi päättyi ja alkoi tilanteen ja tulevaisuuden ongelmien jäsentely ja ratkaiseminen.

Maaliskuun maailmancup saatiin taloudellisesti ratkaistua – ei pelkästään yhteistyöllä – vaan selkeästi niin IBUn, Suomen valtion kuin Pohjois-Karjalan yritysten, ihmisten, Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin taloudellisella avulla. Koronasta syntyneet ongelmat saatiin ratkaistuksi, on vieläkin syytä kiittää em. tahoja ratkasevasta avusta, jotta toimintaa voidaan jatkaa.

Uuden kilpailukauden valmistelu on rakentunut poikkeuksellisesta määrästä epävarmuuksia. Kilpailukalenteri on julkaistu – toivotaan, että se toteutuu!

Maailmancup avaus Kontiolahdella sai jatkeeksi toisen maailmancupin IBU:n valmistelun ja päätöksen perusteella. IBU yhdessä kisajärjestäjämaiden ja -organisaatioiden kanssa huippuasiantuntijat apunaan, valmisteli kisakauden mahdollisimman turvallista läpivientiä. Se tarkoitti, että kisoja pidetään kaksi viikonloppua peräjälkeen samassa paikassa. Saimme paljon – ja paljon vastuuta!

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä nollatoleranssi häirintään

Pian 2 vuotta aktiivisesti edenneen projektimme vaikutukset ovat alkaneet näkymään Liiton toimenpiteissä ko. asioiden suhteen.  Erinomaisena lisänä omiin selvityksiimme valmistui äsken SUEK:n laaja tutkimus urheilussa vaikuttavien toimijoiden osalta. Työtä on paljon. Arvojen, asenteiden ja vanhojen käytäntöjen ravistelu ei ole kiinni pelkästään päätöksistä. Tarvitaan uusi toimintatapakulttuuri. On saatava laaja ymmärrys, jotta muutokselle tulee tilaa.

Tähänastisesta projektin tuotoksesta tehdään yhteenvetoa ennen vuoden loppua, joka julkaistaan kotisivulla. Syyskuussa pidetyillä seurapäivillä aiheesta oli tiivis katsaus esittelyssä ja keskustelussa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä häirinnän nollatoleranssin toteutumiseksi tehty työ taatusti tukee toimintaa ja toimijoita niin urheilun kilpakentillä, liikunnan harrastamisessa kuin myös kaikissa elämän tilanteissa.


Kalle Lähdesmäki
Puheenjohtaja