Ampumahiihtoliiton syyskokous 12.12.2020 Raahessa

     Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Raahessa lauantaina 12.12.2020 klo 13.00

Paikkana on Koulutuskeskus Brahe. 

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

  1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.
  2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista
  3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
  4. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
  5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien osalta.
  6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
  7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista
  8. Valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Kokouksessa käsitellään myös liiton päivitetty strategia vuoteen 2026 asti. 

Tarkennettu kokousmateriaali lähetetään seuroille 28.11.2020 mennessä sähköpostitse.

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten maanantaihin 7.12.2020 mennessä.

Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                             Tapio Pukki
puheenjohtaja                                   toiminnanjohtaja