Hallituksen ja valiokuntien suunnittelukokous järjestettiin Helsingissä

     Lauri Elo   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliitto järjesti vuosittaisen hallituksen ja valiokuntien suunnittelukokouksen Laajasalon Opistolla Helsingissä 20-21.8.2021. Suunnittelukokoukseen oli kutsuttuna kaikki Liiton hallitus sekä kaikki valiokunnat.

Suunnittelukokouksen tarkoituksena on seurata Liiton strategian toteutumista ja linjata Liiton operatiivista toimintaa strategian mukaisesti.Toiminnan linjausten lisäksi suunnittelukokouksessa käsiteltiin muun muassa Liiton valmennuslinjan jalkauttamista sekä aluetoiminnan käynnistämistä.

Suunnittelukokouksen palautekeskusteluissa tilaisuuden lopussa nostettiin esiin tilaisuuden tärkeys keskustelujen ja yhteisen pohdinnan paikkana. Samalla ensi vuodelle toivotaan myös entistä enemmän valiokuntien edustajia.

Vuoden 2021 suunnittelukokouksessa päätettiin muun muassa seuraavista Liiton toimintaa koskevista asioista:

Perustetaan Ampumahiihdon koronanyrkki 
Koronanyrkin tehtävät ja vastuut:

  • Seuraa ja kokoaa Koronatietoa ampumahiihdon osalta
  • Arvioi ja ohjaa turvallisuuden osalta toimenpiteitä
  • Luo kilpailunjärjestäjille koronaohjeet hyvistä käytänteistä 
  • Päättää koronaohjeistuksista ja toimenpiteistä
  • Päättää tarvittaessa myös kilpailujen siirrot (aikataulut sekä paikka)
  • Informoi toimenpiteistään hallitukselle sekä ampumahiihtotahoille 

Päätettiin, että keväällä 2022 kausien vaihtuessa pidetään ampumahiihdon SAKKORINKI (työnimi), joka toimisi valmennuslinjan kehittämisfoorumina.

Ympäristölupahanke
Päätettiin liittyä ympäristölupahankkeeseen, jossa mukana Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Riistakeskus, Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto 

Ampumahiihdon olosuhdetietokanta
Päätettiin, että seuroille lähetetään olosuhdeselvitys, jonka perusteella luodaan ampumahiihdon olosuhdetietokanta. 

Valmennuslinjan esittely
Päätettiin, että Liitto järjestää syksyn aikana webinaareja, joissa valmennuslinja esitellään yhdessä lajipäällikön , toiminnanjohtajan tai Liiton valmentajien kanssa.

Taitomerkkityöryhmä
Päätettiin perustaa Taitomerkkityöryhmä valmistelemaan ampumahiihdon taitomerkkejä. 

Kurinpitosäännöstön päivittäminen
Päätettiin ottaa käyttöön urheilujärjestöjen yhteinen kurinpitosäännöstö. Tarvittavat sääntömuutokset valmistellaan Liiton syyskokoukseen.