Puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

    Lauri Elo   Uutiset  

Hyvät ampumahiihdon ystävät,

Korona on edellyttänyt kotiläksyjen teossa malttia ja harkintaa.

Koronan vaikutukset lajiimme ovat tuntuvia. Kahtena talvena ei ole voitu järjestää lajin SM-kisoja. Useita kilpailuja jouduttiin perumaan kotimaan osalta kuluneella kaudella. Kesäkisat onneksi on onnistuttu järjestämään. Kaikki urheilulajit ovat joutuneet tilanteeseen, jossa pitää pohtia toiminta uudelleen; harjoitukset, liikkuminen ja etäisyydet, turvallisuus, kilpailutapahtumien organisointi, viranomaisten ohjeet, jne. Voi ihaillen todeta, että uudessa tilanteessa on kyetty reagoimaan nopeasti, lajimme seuraväki, harrastajat ja taustavoimat ovat olleet maltillisia ja toisaalta aktiivisesti oppimishaluisia, jotta olemme voineet harrastaa ampumahiihtoa. Tämän hetken arvion mukaan, ampumahiihdon harrastajamäärä on pysynyt hyvin lajin piirissä. Äsken pidettyjen Tuusulan ampumajuoksun SM-kisojen perusteella harrastajamäärä näyttää olevan lähes ennallaan. Jaksetaan vielä ja ollaan huolellisia turvallisen harrastamisen suhteen niin ampumahiihto pitää asemansa hyvin yhtenä kiinnostavimpana urheilulajina. Harrastajamäärän ylläpito sekä vahvistaminen on asia, joka tulee olla jokaisen seuran kestoaihe.

Liiton hallitus nimeää syyskuun kokouksessa koronanyrkki-ryhmän. Ryhmälle annetaan valtuudet ja vastuu tehdä tarvittavia päätöksiä kilpailu- ja muun toiminnan osalta. Tavoitteena on, että reagoinnit tulevaisuudessa kyetään reagoimaan ja päättämään nopeasti, mikäli Korona aiheuttaa äkillisiä muutostarpeita.

Ampumahiihto on onnistumisia, elämyksiä ja urheilun parasta draamaa – Menestymme yhdessä! 

Uusi harjoituskausi on hyvässä vauhdissa. Liiton hallitus yhdessä valiokuntien sekä valmennusjohdon kanssa nimesi nuorten valmennusryhmän koon kaksinkertaiseksi. Ajatuksena on mahdollistaa yhä useammalle systemaattinen ja ammattimainen harjoittelu. Joulukuussa 2020 vahvistetussa strategiassa päätettiin pyrkiä käynnistämään yhteistyö 6 eri alueella Liiton ampumahiihtoseurojen nuorten valmennuksessa ja aluekisojen aktiivisessa järjestämisessä.  Uskomme yhteistyöhön lajissamme. Syksyn aikana kutsutaan seuroja yhdessä pohtimaan, millainen yhteistyö alueilla nähdään mahdollisena.

Vastuullisuus lisääntyy ampumahiihdossa ja koko urheilun kentässä

Tulevalla kilpailukaudella fluoria voidaan edelleen käyttää, mutta EU-lainsäädäntö estää jo osan ”vanhojen” voiteiden myynnistä. Kansallisesti koordinoimme fluoriasiaa ja pidämme yhteyttä myös Hiihtoliiton kanssa. Asiaa on valmisteltu kansainvälisesti ja myös Suomessa usean vuoden ajan. IBU jatkaa edelleen selkeällä agendalla luopua fluorista tulevaisuudessa. 

Lyijyn osalta selvitystyö on menossa. Euroopan kemikaalivirasto on pyytänyt lausuntoja omaan esitykseensä, ja SAhL tulee lausumaan asiasta. Urheiluammunnan osalta haetaan keinoja, jolla lyijy saadaan talteen otettua, jotta nykyisiä patruunoita voitaisiin käyttää. Vastuullisuus on ensisijainen lähtökohta, lyijyn osalta selvitystyö ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö ampumahiihdon parissa jatkuu. Pian 3 vuotta jatkunut työ etenee hyvin ja hyviksi havaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja.  Erityisen tärkeä asia on kurinpitoon liittyvien asioiden ja vahvistettujen toimintaperiaatteiden sisällyttäminen sääntöihin.  Olympiakomitea vahvisti kurinpitoasiat sääntöihinsä jo alkukesällä.  Ampumahiihtoliiton osalta on tavoitteena, että sääntömuutokset valmistellaan syyskokouksen päätettäväksi. Kurinpidon valvonta tulee aktiiviseksi osaksi toimintaa. 

Ampumahiihtoliitto tekee yhteistyötä useiden läheistoimijoiden kanssa myös Ympäristölupahankkeessa ja tekee oman ympäristöohjelmansa syksyn aikana.

Peking ja olympiavuosi lähestyy

Kesäkisat pidettiin Tokiossa vuoden viiveellä. Tällä hetkellä Pekingin osalta valmistelut etenevät niin, että olympialaiset toteutuvat suunniteltuna aikana – Koronarajoitteet huomioiden. Liiton osalta valmistelut sekä tulevaan kilpailukauteen että olympiavuoteen ovat aikataulussa ja toteutuneet keväällä tehtyjen suunnitelmien mukaisesti tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa.

Liikunnan ja urheilun julkinen rahoitus odottaa ratkaisuja

Veikkaus-toiminnan muutoksista johtuen, liikunnan ja urheilun rahoitus entisellä tavalla ei ole mahdollista. Urheiluväen ja politiikan tekijöiden välinen keskustelu on jatkunut kesän ajan tiiviinä ja hyvänä. Nyt näyttää selvältä, että tulee parin vuoden jakso, jona aikana liikunnan ja urheilun julkinen tuki vähenee. Tavoitteena on, että parin vuoden jälkeen voitaisiin päästä siihen, että julkinen tuki liikunnalle ja urheilulle palaa nykytasolle ja mahdollisesti vahvistuu. Liikuntajärjestöille on viime vuosina tullut mittavasti uusia vaatimuksia toimintaan, mm. vastuullisuuden osalta, joiden hoitaminen vapaaehtoisvoimin ei ole helppoa.  

Omaehtoinen varainhankinnan tarve kasvaa, se tiedetään jo nyt. Seurojen ja liittojen luottamustehtävissä olevien on varauduttava lisääntyvään varainhankinnan onnistumiseen.

Hyvää alkavaa syksyä ampumahiihdon parissa ja muutenkin!

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki

Puheenjohtaja