Muutoksia kilpailukaudelle 2022-2023

     Lauri Elo   Uutiset  

SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kokouksessaan 12.10.2022 kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti sääntömuutokset tulevalle kilpailukaudelle.

2.3.3 (uusi lisäys)

Kansallisissa kilpailuissa miehille ja naisille avoin sarjajako on

MNH (harrastesarja)

2.4 Aluekilpailut 

Aluekilpailut ovat matalankynnyksen kilpailutoimintaa. Seurat voivat järjestää aluekilpailuja omalla toimialueellaan. Kilpailuihin saavat osallistua kyseisellä alueella toimivat SAhL:n jäsenseurat sekä niiden jäsenet. Aluekilpailu voi olla myös avoin kaikille seuroille, josta järjestäjä ilmoittaa erikseen. Alueen kilpailukalenterista vastaa alueen toiminnasta vastaava toimikunta. 

Lisäys: Aluekilpailuissa on osallistujilla oltava vähintään voimassa oleva ampparipassi tai harrastelisenssi

8.1 Kilpailulupa (uusi)

SAhL:n kansallisissa kilpailuissa, sekä kaikissa muissa ampumahiihdon, sekä sen kesälajien kilpailuissa on jokaisella kilpailuun osallistuvalla oltava voimassa oleva SAhL:n kilpailulupa.

11.1.6.4 (uusi)

Miesten viestikilpailuissa alle 11-22- vuotiaiden-sarjoissa saa viestijoukkueessa kilpailla myös nainen/naisia samasta tai nuoremmasta ikäluokasta huomioiden kilpailusääntö §8.2.2. Veteraanisarjojen viesteissä M120-200 saa kilpailla nainen/naisia kunhan ikäluokkavaatimukset täyttyvät. Kilpailijoiden ei tarvitse edustaa samaa seuraa

11.2.6.4 Viestijoukkueeseen osallistujat(uusi)

Miesten viestikilpailuissa alle 11-22- vuotiaiden-sarjoissa saa viestijoukkueessa kilpailla myös nainen/naisia samasta tai nuoremmasta ikäluokasta huomioiden kilpailusääntö §8.2.2.Veteraanisarjojen viesteissä M120-200 saa kilpailla nainen/naisia kunhan ikäluokkavaatimukset täyttyvät. Kilpailijoiden ei tarvitse edustaa samaa seuraa.

8.3.2 Seuran muuttaminen (uusi)

Kilpailija voi vaihtaa edustamaansa seuraa siihen saakka, kunnes on hankkinut kuluvan kauden kilpailuluvan.

8.3.2.1 Muutokset voimassa olevaan kilpailulupaan (uusi)

Vain siinä tapauksessa, että koti- työ- tai opiskelupaikkakunta muuttuu kilpailukauden aikana, voi kilpailija entisen seuransa puoltamana ja SAhL:lle tehtävällä anomuksella vaihtaa kesken kilpailukautta toiseen seuraan. Tällöin hänen on myös uusittava henkilökohtainen kilpailulupa. 
Anomuksen hyväksyy/ hylkää kilpailutoiminnasta vastaava valiokunta. Käsittelyaika on 30 päivää.

8.3.3 Tarvittavat dokumentit (uusi)

Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa, ettei hänellä ole velvoitteita vanhaa seuraansa kohtaan kuten selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms. Todistus esteettömyydestä on seuran annettava viivytyksettä ja toimitettava SAhL:oon. Kilpailija ei voi edustaa uutta seuraa ennen esteettömyystodistuksen toimittamista ja sen hyväksymistä Suomen Ampumahiihtoliitossa.
Sarjan 15-vuotta ja nuorempien on ilmoitettava seuranvaihdosta SAhL:lle ennen kauden ensimmäistä kilpailua ja maksettava kilpailulupa uuden seuran nimissä.

Kilpailijan ei tarvitse toimittaa todistusta esteettömyydestä vaihtaessaan seuraa, mikäli hänellä ei ole ollut voimassa olevaa kilpailulupaa edellisellä kilpailukaudella ajalla 1.11-31.10.


Harrastesarjan säännöt

Kansallisen harrastesarjan säännöt ovat ohjeelliset. Kilpailun järjestävä seura saa harkintansa mukaan muuttaa harrastesarjan sääntöjä (pois lukien osallistumisoikeutta) parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Osallistumisoikeus
Harrastesarjaan saa osallistua ne kilpailijat, jotka täyttävät kalenterivuonna 16-vuotta tai tätä vanhemmat, sukupuolesta riippumatta.

Osallistujalla tulee olla vähintään ampumahiihdon harrastelisenssi

Kilpailumatkat ampumahiihdossa ja rulla-ampumahiihdossa
N60 
sarjan kilpailumatkat 100m sakkokierroksella

Kilpailumatkat ampumajuoksussa
M/N13 
sarjan matkat niin, että kilpailussa on 1 pystyammunta

Ammunta
Makuuammunnassa saa halutessaan käyttää ampumatukea.
Kilpailija voi valita kantaako hän asetta mukanaan vai säilytetäänkö asetta ampumapaikalla. kilpailijalla, joka kantaa asetta mukanaan, on oltava hallussapito/rinnakkaislupa aseeseen.

Ase
Aseen tulee olla kaliiberiltaan .22lr ja toimintatavaltaan lippaallinen kertatuli
Aseessa saa käyttää optisia ja suurentavia tähtäimiä.


KILPAILUMAKSUJEN TARKISTUKSET

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kilpailumaksut kaudelle 2022-2023.

Kansallisten kilpailujen kilpailumaksut (ei SM-kilpailut):

  • 19-sarjat ja vanhemmat: 20 €
  • 17-sarjat ja nuoremmat: 15 €

LISENSSIT JA LISENSSIKAUSI

Suomen Ampumahiihtoliitto on vahvistanut kokouksessaan 12.10.2022, että lisenssivalikoimaan lisätään uusi harrastelisenssi, joka on tarkoitettu 15-vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Harrastelisenssi oikeuttaa kilpailemiseen kansallisten kilpailujen harrastesarjassa, sekä alue- ja seurakilpailuissa kaikissa kilpailusarjoissa. 

Suomen Ampumahiihtoliitossa siirrytään Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBUn mukaisesti noudattamaan kansainvälistä kilpailukautta, joka on 1.7–30.6. Tämä muutos edellyttää siirtymäajan lisenssikautta, joka tulee olemaan 1.11.2022-30.6.2023. Lisenssit ja sporttiturva vakuutukset hinnoitellaan siirtymäkaudella keston mukaisesti. 

Kilpailukauden 1.11.2022-30.6.2023 lisenssit tulevat myyntiin lokakuun lopussa.

Kilpailukauden 1.7.2023-30.6.2024 lisenssit tulevat myyntiin kesäkuun 2023 aikana.