Kestävyyslajien webinaari monipuolisen harjoittelun hyödyistä valmennuksen ja kilpailun näkökulmasta 25.10.2022

     Lauri Elo   Uutiset  

Useamman kestävyyslajin harrastaminen – onko se mahdollista? 

Ampumahiihtoliitto, Hiihtoliitto, Suunnistusliitto, sekä Urheiluliitto järjestävät yhteistyössä kestävyyslajien seurawebinaarin tiistaina 25.10. klo 18–19.30. Webinaarin aiheena on monipuolisen harjoittelun hyödyt valmennuksen ja kilpailun näkökulmasta. Aihetta omilla puheenvuoroillaan ovat pohjustamassa kestävyysurheiluvalmentajat Ari Nummela ja Ilkka Jarva

Liitot yhdessä kannustavat monipuoliseen harjoitteluun ja monilajiseen seurayhteistyöhön sen tukena. Tule kuulemaan monipuolisen harjoittelun hyödyistä!

Webinaari on ilmainen ja sopii niin nuorille urheilijoille, vanhemmille, valmentajille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Linkki webinaariin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmNzEwNzgtNDczYi00YmUwLTlhZjMtZjNhMmM1YzdhNzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af140d88-4476-4b8f-9d35-ad0da0cf1f63%22%2c%22Oid%22%3a%22fc8874f6-4a99-44b5-9b21-da76da2402d7%22%7d