Suomen Ampumahiihtoliiton Vastuullisuus urheiluyhteisössä -seminaari

     Matilda Suhonen   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton Vastuullisuus urheiluyhteisössä -seminaari pidettiin torstaina 8.6.2023. Seminaari kokosi yhteen asiantuntijoita urheiluyhteisön eri sektoreilta. Tilaisuuden moderaattorina toimi maakuntajohtaja Pentti Mäkinen.

Vastuullisen toiminnan tunnusmerkit urheiluyhteisössä

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela piti avauspuheenvuoron vastuullisen toiminnan tunnusmerkeistä urheiluyhteisössä. Vastuullisuus kattaa ympäristön, yhteisön sekä hallinnon. Nummelan mukaan urheiluyhteisön perustehtävän, päämäärän ja vastuullisuustyön painopisteiden tulisi olla linjassa keskenään. ”Suunnittelutyö on pieni osa kokonaisuutta, ja suurimmat muutokset tehdään toiminnan käytännön tasolla” Nummela totesi.

Hyvä hallinto ja julkisuuden hallinta urheilussa

SOK:n mediajohtaja Päivi Anttikoski alusti paneelikeskustelun hyvästä hallinnosta ja julkisuuden hallinnasta urheiluyhteisössä. Anttikoski puhui yritysten yhteiskuntavastuullisuudesta sponsoroinnissa. SOK:n tuki kohdistuu lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen. Paneelikeskusteluun osallistuivat Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen sekä OKM:n ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola. Keskustelua käytiin vastuullisten toimintatapojen ohjelmoinnista, implementoinnista ja viestinnästä. Paneelikeskustelussa korostui tiedon jakamisen merkitys eri toimijoiden välillä.

Liikunnan harrastamisen avoin toimintaympäristö

ST1:n yritysjohtaja Mika Anttonen alusti paneelikeskustelun liikunnan harrastamisen avoimesta toimintaympäristöstä. Anttonen puhui arvopohjaisesta johtamisesta, johon päätösten ja toiminnan tulisi nojautua. Anttonen painotti lasten ja nuorten tulevaisuuden turvaamista keskeisenä arvona. Paneelikeskusteluun osallistuivat kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sekä Suomen Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio. Keskustelussa pohdittiin, miten lapset ja nuoret saadaan liikkeelle. Lasten ja nuorten harrastamisen tukemisen mahdollisuuksia pohdittiin sekä politiikan, yritysmaailman että urheiluorganisaatioiden näkökulmasta.

Liiton ja urheilijan vastuullisuus sidosryhmille

Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Juha Kanerva lähestyi urheilun vastuullisuutta historian näkökulmasta. Kanerva totesi vastuullisuuden olevan käsitteenä uusi ja keskustelun eettisistä toimintatavoista olevan ajankohtaista. Paneelikeskusteluun osallistuivat Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso sekä eettisen johtamisen ja vastuullisuuden asiantuntija Nina Laakso. Paneelikeskustelussa pohdittiin liiton ja urheilijan vastuullisuutta sidosryhmille. Nina Laakson mukaan avoin viestintä tehostaa sidosryhmäyhteistyötä. Urheilutoiminta ammattimaistuu ja toimintaympäristö monimutkaistuu yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Maria Laakson mukaan kulttuurinmuutoksen tekeminen ja vastuullisten toimintamallien käyttöönotto on pitkäjänteistä työtä. ”Epäkohdat pitää nostaa esiin mutta onnistumisista kertominen on yhtä tärkeää”, hän muistutti.

Liiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki piti tilaisuuden päätössanat. Toiminnanjohtaja puhui liiton roolista osana vastuullista urheiluyhteisöä. Lopuksi hän kiitti osallistuneita hyvästä keskustelusta tärkeän aiheen ympärillä.

”Vastuullisuus ei ole vain juhlapuheita. Meidän pitää olla valmiita viemään asioita käytäntöön. Tässä yhteinen viesti ja toiminnot ovat tärkeitä.”

Tapio Pukki, toiminnanjohtaja, Suomen Ampumahiihtoliitto