Kokouskutsu: Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous 24.11.2019 Riihimäellä

    Tapio Pukki   Uutiset  

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Riihimäellä sunnuntaina 24.11.2019 klo 13.00

Paikkana on Sipusaaren srk-koti, Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

  1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.
  2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista
  3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
  4. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
  5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien osalta.
  6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
  7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista
  8. Valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Kokousaineisto lähetetään seuroille sähköpostilla viimeistään 10.11.2019.

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Valtakirja kokoukseen on ladattavissa TÄSTÄ.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 15.11.2018 mennessä.

Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                                         Tapio Pukki
puheenjohtaja                                               toiminnanjohtaja