Suomen Ampumahiihtoliiton nimitysvaliokunnan esitys liiton hallitukseksi

Erovuoroisen varapuheenjohtajan Jorma Luoman tilalle ei esitetä uutta henkilöä, vaan hallitustyöskentelyä jatketaan kahdella varapuheenjohtajalla. Pyritään suuntaamaan näin säästyvät resurssit valmennus- ja kilpailutoimintaan.

Kolmen erovuoroisen hallituksen jäsenen paikalle Suomen Ampumahiihtoliiton hallitukseen esitetään:

hallituksen jäsen                        Jouni Rinta-Keturi

hallituksen jäsen                        Sanna-Leena Perunka

hallituksen jäsen                        Jarmo Laakso

Nimitystoimikunta on esitystä tehdessään painottanut erityisesti kolmea keskeistä seikkaa:

1) Ensimmäisenä on hallituksen jäsenten ammattitaito eli ampumahiihdon tuntemus, huippu-urheiluosaaminen, sekä lajiin sitoutuminen. Haluttua ammattitaitoa on myös verkostoituminen sekä huippu-urheilun että liike-elämän toimijoiden kanssa.

2) Toisena on hallituksen jäsenten valtakunnallinen kattavuus. Seurat maan eri osista, idästä länteen ja etelästä pohjoiseen, on mahdollisimman hyvin pyrittävä kattamaan.

3) Kolmantena tekijänä on hallituksen kokoonpanon sukupuolijakauma. Naisten osuus hallituksen kokoonpanossa on tämänkin esityksen jälkeen minimitasolla, eikä sitä ole syytä enää heikentää.

Heidän lisäkseen hallituksessa jatkavat:

puheenjohtaja                         Kalle Lähdesmäki

varapuheenjohtaja                 Petri Rolig

varapuheenjohtaja                 Timo Heinonen

hallituksen jäsen                    Timo Mäkinen

hallituksen jäsen                    Tomi-Pekka Riihivuori

hallituksen jäsen                    Anne Talvensaari-Mattila

Nimitystoimikunta esittää myös, että nykyinen tilintarkastusyhteisö, Nexia Oy jatkaa Suomen Ampumahiihtoliiton tilintarkastajana.

 

Nimitystoimikunnan puolesta

Sakari Honkamaa pj

Anne-Mari Keränen vpj

Tanja Seppänen

 

Antti Afflekt, ulkopuolinen sihteeri