Tarkennettu kokouskutsu syysliittokokoukseen 12.12.2020

     Lauri Elo   Uutiset  

Hyvä jäsenseuramme,

Ohessa on tarkennettu kutsu syksyn liittokokoukseen Raaheen.

Samoin ohessa ovat ladattavissa strategia 2021-2026, nimeämistoimikunnan esitys uudeksi hallitukseksi ja valtakirja kokoukseen. Asialista, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 ovat toimitettu seuroille sähköpostitse.

Elämme koronapandemian kanssa haastavia aikoja ja kokousjärjestelyt pyritään tekemään mahdollisimman hyvin nämä huomioiden.

Kutsu

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Raahessa lauantaina 12.12. 2020 klo 13.00
Paikka on Koulutuskeskus Brahe. Osoite: Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.

2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista

3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.

4. Valitaan hallitukseen
4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja
4.2. joka vuosi yksi varapuheenjohtaja
4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle

5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.

7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista

8. Valitaan tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9.1 Esitellään ja päätetään liiton strategia kaudelle 2021-2026


Kokouksen yhteydessä
– Jaetaan Lapua Junior Cupin kauden 2019-2020 palkinnot seurojen edustajille
– Palkitaan SM-pistekilpailun 3 parasta seuraa ja huomioidaan kesän 2019 SM-kilpailuiden järjestäjät

Huomiona:

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 7.12.2020 mennessä.


Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                     Tapio Pukki
puheenjohtaja                          toiminnanjohtaja