Uutiset

Seuratuen haku käynnissä

    Lauri Elo 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen liikunta- ja urheiluseuratoiminnassa.

Seuratukea voi hakea hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Seuratukea voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät, paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Tukea voi hakea työntekijän palkkaukseen tai toiminnan kehittämiseen. Lue lisää seuratuesta OKM:n verkkosivuilta ja Olympiakomitean sivuilta

Seuratuki avautuu haettavaksi Suomisport-palvelussa 12.11.2019. Hakuaika päättyy 17.12.2019 klo 16.15.

Seuratukea jaetaan 3,0-4,0 miljoona euroa, jaettava tukisumma tarkentuu myöhemmin. Pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tukea voi hakea enintään kahdelle vuodelle.

Puheenjohtajan katsaus kilpailukauden alla!

    Lauri Elo 

Hyvä Ampumahiihtoväki,

Ampumahiihdossa on tapahtunut paljon vuoden aikana

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton – IBU:n – toimintaa, sääntöjä ja organisaatiota on työstetty paljon vuoden aikana. Puheenjohtaja Olle Dahlinin johdolla valmistellut ja syksyllä IBUn ylimääräisessä kongressissa vahvistetut IBU:n uudet säännöt, ovat nyt 2020-luvun tasolla niin läpinäkyvyyden kuin hyvän hallintotavankin osalta. Myös eettiset periaatteet päivitettiin ja urheilijoiden edustus sekä äänen kuuluminen IBU:n päätöksenteossa tuli määritellyksi. Tasa-arvon toteutumisen osalta säännöissä on nyt selkeä tapa toimia. 

Ampumahiihto nousi kuluneella kaudella katsotuimmaksi urheilulajiksi Euroopassa ja Suomessakin ampumahiihdon kiinnostus on korkealla tasolla. Kilpailu lajien välillä on kovaa ja ollakseen kiinnostava, urheilulajin on jatkuvasti ja systemaattisesti tehtävä työtä lajin kiinnostavuuden eteen.  Tästä syystä IBUssa on työstetty strategia ”TARGET 26”, joka ulottuu vuoteen 2026. Olemme Suomesta olleet tiiviisti mukana strategian valmistelussa, joka yksimielisesti Kongressissa vahvistettiin.

Voimme todeta, että IBU on tehdyillä voimakkailla toimenpiteillä valmis toimimaan läpinäkyvänä ja modernina organisaationa mentäessä 2020-luvulle. Strategia 26 sisältää selkeän osuuden, joka tähtää siihen, että IBU pyrkii tukemaan jäsenmaitaan niiden kehitystyössä monin eri tavoin.

IBU ja Venäjä ovat olleet lähes vuoden tiiviissä yhteistyössä, jotta Venäjän antidoping-työ laadullisesti ja luotettavasti saadaan vastaamaan kansainvälistä tasoa. Kongressissa informoitiin, että määritellystä 12 kriteeristä 6 on saatu hoidetuksi, 4 kriteeriä on suhteellisen hyvässä tilassa menossa eteenpäin ja 2 kriteeriä pitää vielä jäsennellä lisää. Toivottavaa on, että kaikki kriteerit tulevat täytetyiksi, jotta merkittävän ampumahiihtomaan Venäjän täysjäsenyys voidaan jälleen palauttaa IBU:uun.

Tulevan kilpailukaudelle on tehty tiiviisti töitä

Näkyvin osa ampumahiihdossa on maailmancup-kiertue sekä MM-kisat sekä nuorilla vastaavat omat kisansa. Urheilijat valmentajineen ovat keväästä lähtien uurastaneet tosissaan, jokainen hakee edustuspaikkaa Suomen joukkueeseen. Ensimmäiset karsintakilpailut pidetään marraskuun ensimmäisellä viikolla ja jatkuvat marraskuun puolivälissä Kontiolahden GP-kisoissa. Liitossa valmisteltiin ja julkistettiin loppukesällä valintakriteerit joukkueisiin valitsemisen osalta. Tärkeänä näkökulmana pidettiin sitä, että urheilijat ovat samalla viivalla riippumatta siitä, ovatko harjoitelleet itsenäisesti vai Liiton valmennusryhmissä. Vuoden 2019 loppuun mennessä valmistellaan ja julkistetaan kriteerit, kun urheilijoita valitaan keväällä 2020 seuraavan kauden valmennusryhmiin.  Molempia kriteereitä tullaan kehittämään saadun palautteen perusteella.

Seurojen vapaaehtoisten ja valmentajien työ nuorten ampumahiihtäjien eteen on keskeisin asia, jotta Suomessa tulevaisuudessakin on kansainvälisen huipputason ampumahiihtäjiä. Harrastajien määrä on pysynyt aiemmalla tasolla, seuroissa on tehty erittäin hyvää työtä niin ampumahiihdon lajiesittelyiden kuin valmennustenkin osalta. Liitossa kenttäpäällikön ja seuravaliokunnan yhteistyöllä on tuotettu materiaalia ja ajatuksia uusien nuorten saamiseksi ampumahiihtoon.  Liitolle on hankittu lisää EKO-aseita myös seurojen käyttöön. Harrastajamäärän vahvistamiseksi meidän tulee toimia ahkerasti, pyrkiä vahvistamaan lajin kiinnostavuutta sekä tarjota mielenkiintoisia lajin tutustumistapahtumia. Uusien harrastajien saaminen lajiin on kestoaihe.

Olympiavalmennuskeskuksen (Vuokatti) kehittämiseen on osallistuttu yhdessä muiden lumilajien ja Olympiakomitean kanssa. Pajulahdessa käynnistettiin kesällä yläkouluikäisille valmennusta.  Tavoitteena on edelleen vahvistaa yläkoulu- ja akatemiavalmennusta eri puolilla Suomea, että nuorilla on mahdollisuus jo yläkouluikäisenä saada ammattimaista ja systemaattista valmennusta.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja nuorten äänen kuuleminen on nostettu keskiöön  

Liiton hallitus perusti helmikuussa 2019 projektin varmistamaan, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja nuorten ääni kuuluisivat mahdollisimman hyvin, kun suomalaista ampumahiihtoa kehitetään.  Hanke on liikkeellä, projektille on nimetty riippumaton ohjausryhmä sekä varsinainen projektiryhmä. Hankkeen sisällöstä ja etenemisestä tiedotetaan projektin eri vaiheissa. 

Suomen Ampumahiihtoliitto haluaa tehdä väkevästi työtä sen eteen, että ampumahiihto on avoin, läpinäkyvä ja että tasa-arvo sekä hyvä hallintotapa toimivat niin Liitossa kuin seuroissakin.

Tavoitteita alkavalle kaudelle

Kansainvälisen tason saavuttaminen usean urheilijan voimin on keskeinen tavoite niin aikuisten kuin nuortenkin sarjoissa. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on kyetä tukemaan ja varmistamaan seura- ja aluevalmennustoimintaa eri tavoin. 

2017/2018 Liitolle vahvistettiin johtamisjärjestelmä toiminnan tehostamiseksi. Pääosin asiassa on edetty hyvin, mutta työ jatkuu, jotta kykenemme tasapainoisesti etenemään tavoitteissa sekä määriteltyjen toimintatapojen osalta. Tasa-arvonäkökulma ja hyvän johtamisen periaatteet ovat keskeisesti mukana johtamisen kehittämisessä.

Hyvän yhteishengen ja yhteistyön onnistuminen kaikilta osin on asetettu tavoitteeksi kaikessa toiminnassa ja tekemisessä.

Suomen Ampumahiihtoliitto täyttää 60 vuotta 2020. Kevätkokouksen yhteydessä on tarkoitus juhlistaa hienon lajimme 60- vuotista taivalta Suomessa ja osana kansainvälistä ampumahiihtoa.

Toivon tulevalle kaudelle mielenkiintoisia hetkiä ampumahiihdon parissa ja kullekin mahdollisimman hyvää onnistumista omissa ja suosikkienne tavoitteissa. Olemme jälleen saaneet hyviä yhteistyökumppaneita Liitto-, seura- ja urheilijatasolla. Toivotaan, että myös tukijamme saavat odottamaansa vastinetta yhteistyöstä, se on varmin tae yhteistyön jatkumiselle.

Ampumahiihtoterveisin,

Kalle Lähdesmäki
puheenjohtaja

FINNFOAM OY Suomen Ampumahiihtoliiton yhteistyökumppaniksi

     Lauri Elo 

Kotimainen lämmöneristeitä valmistava perheyritys Finnfoam Oy ja Suomen Ampumahiihtoliitto ry ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Finnfoam Oy:stä tulee Liiton yhteistyökumppani.

Finnfoam Oy on vahvasti mukana suomalaisessa talviurheilussa ja osaamisellaan varmistamassa hiihtolajien harrastusmahdollisuuksien säilymisestä ilmastonmuutoksesta huolimatta.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Finnfoam Oy näkyy ampumahiihdon maajoukkueurheilijoiden mukana maailmancupeissa, IBU-cupeissa sekä nuorten arvokisaedustajien asuissa.   

Suomalainen ampumahiihto on ollut kiinnostavuudessaan talvilajien kärkeä jo vuosia ja on edelleen kovassa nosteessa. Maajoukkue tähyää tulevaan kilpailukauteen entistä kovemmin odotuksin. Myös nuorten urheilijoiden osalta viime kauden menestykset vain lisäävät odotuksia tälle kaudelle.

Muuttuva ilmasto haastaa niin suomalaista rakennuskantaa kuin talvilajien harrastamista. Molempiin haasteisiin Finnfoamilla on ratkaisut ja siksi on luonnollista, että lähdemme mukaan tukemaan suomalaista ampumahiihtoa, kertoo Finnfoamin kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma.

Suomen Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki on tyytyväinen syntyneeseen yhteistyösopimukseen. Finnfoam Oy:llä ja suomalaisella ampumahiihdolla on yhteiset tavoitteet turvata harjoitusmahdollisuudet ja samalla urheilijoiden menestysedellytykset myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Suomen Ampumahiihtoliitto
Toiminnanjohtaja Tapio Pukki
tapio.pukki@biathlon.fi
046 878 2200  

Finnfoam Oy
Kehitys- ja markkinointijohtaja Asso Erävuoma
asso.eravuoma@finnfoam.fi
puh. +358 44 544 0612

Tarkennettu kokouskutsu Ampumahiihtoliiton syyskokoukseen 24.11.2019

    Tapio Pukki 

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Riihimäellä sunnuntaina 24.11.2019 klo 13.00
Paikka on Sipusaaren srk-koti, Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus. Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.
 2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista
 3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
 4. Valitaan hallitukseen
  4.1. joka toinen vuosi puheenjohtaja
  4.2. joka vuosi yksi varapuheenjohtaja
  4.3. muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 5. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
 6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista
 8. Valitaan tarvittaessa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Kokouksen yhteydessä
– Esitellään liiton strategiaprosessin tilanne
– Jaetaan Lapua Junior Cupin kauden 2018-2019 palkinnot seurojen edustajille
– Palkitaan SM-pistekilpailun 3 parasta seuraa ja huomioidaan kesän 2019 SM-kilpailuiden järjestäjät

Huomiona:

Seuroille on lähetetty kokousmateriaali sähköpostitse 9.11.2019
Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Liitteet:

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 15.11.2018 mennessä.

Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                                         Tapio Pukki
puheenjohtaja                                              toiminnanjohtaja

Patria jatkaa Suomen Ampumahiihtoliiton yhteistyökumppanina

     Lauri Elo 

Patria jatkaa yhteistyötään Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa kausilla 2019-20 ja 2020-21. Sopimuksen myötä Patria on yksi Ampumahiihtoliiton miesten ja naisten maajoukkueiden pääyhteistyökumppaneista. Patria näkyy edustusjoukkueen asuissa ja aseissa. Kauden päätapahtumia ovat Italian Anterselvassa pidettävät ampumahiihdon MM-kilpailut ja Kontiolahden maailmancupin kotikisa maaliskuussa 2020.

”Olemme tukeneet Suomen ampumahiihdon maajoukkuetta jo usean vuoden ajan.  Uskomme, että pitkäjänteinen yhteistyö tuottaa tuloksia ja haluamme jatkaa maajoukkueen tukemista. Uskomme joukkueen mahdollisuuksiin menestyä ja toivomme, että laji kasvaa entisestään ja saa mukaan joukkoonsa myös uusia nuoria”, sanoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuuden jatkumiseen Patrian kanssa. Matkamme kohti Anterselvan MM-kisoja on hyvässä vauhdissa, ja Patria yhteistyökumppanina turvaa edellytyksiämme menestyä edelleen”, toteaa Suomen Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki.

Lue lisää ja katso video ampumahiihtotiimin valmistautumisesta uuteen kauteen.

Lisätietoja:

Birgitta Selonen, viestintäjohtaja, Patria, puh. 040 869 2043, birgitta.selonen@patria.fi. 

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen, lentokoulutuksen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patria tarjoaa kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmien tuotteita ja palveluita ilmailu- ja puolustusalan toimijoille. Patrian missiona on olla asiakkailleen tae toimintavarmuudesta, ja visiona on olla #1 kumppani kriittisissä toiminnoissa. Toimipisteitä on Suomen lisäksi muun muassa Belgiassa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Vuonna 2018 Patrian liikevaihto oli 476,1 miljoonaa euroa, ja konsernissa toimii 2 800 ammattilaista. Patrian omistavat Suomen valtio (50.1 %) ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9 %). Patria omistaa 50 % norjalaisesta Nammosta, ja yhdessä nämä kolme yritystä muodostavat johtavan pohjoismaisen puolustuskumppanuuden.

www.patria.fi

Suomen Ampumahiihtoliitto on noin sadan jäsenseuran keskusjärjestö, joka vastaa lajin kansallisesta harrastus- ja kilpailutoiminnasta sekä Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBU:n jäsenenä kansainvälisestä toiminnasta.

www.biathlon.fi

Kokouskutsu: Suomen Ampumahiihtoliiton syysliittokokous 24.11.2019 Riihimäellä

    Tapio Pukki 

Suomen Ampumahiihtoliiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestetään Riihimäellä sunnuntaina 24.11.2019 klo 13.00

Paikkana on Sipusaaren srk-koti, Sipusaarentie 31, 11120 Riihimäki

Ennen kokousta on tarjolla lounas kokoukseen osallistuville. Kello 12.30 alkaen on valtakirjojen tarkistus.
Kokous alkaa klo 13.00.

Syyskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat:

 1. Päätetään jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta.
 2. Päätetään liiton toimintaan osallistuvien matkakulujen korvausperusteista
 3. Esitetään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi ja päätetään niistä.
 4. Päätetään tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
 5. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien osalta.
 6. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan Liiton seuraavan toimintavuoden tilejä ja hallintoa.
 7. Päätetään tarvittaessa kurinpitomääräysten muutoksista
 8. Valitaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 1-3 muuta jäsentä
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  

Kokousaineisto lähetetään seuroille sähköpostilla viimeistään 10.11.2019.

Mikäli joku seuroista ei voi ottaa aineistoa vastaan sähköpostilla pyydetään siitä ilmoitus liiton toimistoon puh 046 878 2200 tai tapio.pukki(at)biathlon.fi, jolloin aineisto lähetetään postissa.

Valtakirja kokoukseen on ladattavissa TÄSTÄ.

Pyydämme ilmoittautumiset kokoukseen osoitteeseen office(at)biathlon.fi, tilan ja ruokailun järjestämistä varten perjantaihin 15.11.2018 mennessä.

Syyskokousterveisin,

Suomen Ampumahiihtoliitto ry hallitus

Kalle Lähdesmäki                                         Tapio Pukki
puheenjohtaja                                               toiminnanjohtaja

Nimeämistoimikunta pyytää esityksiä hallitukseen 25.10.2019 mennessä

    Lauri Elo 

Hyvät jäsenseurat

Ampumahiihtoliiton hallitus on kokouksessaan 9.10.2019 nimittänyt nimeämistoimikunnan tekemään esityksen liiton hallituksesta syyskokoukselle 24.11.2019.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Sakari Honkamaa ja jäseninä Jaana Pitkänen sekä Teemu Majasaari.

Toimikunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja Tapio Pukki.

Syyskokouksessa ovat hallituksesta erovuorossa:

varapuheenjohtaja                   Timo Heinonen

hallituksen jäsen                       Jarmo Laakso                                

hallituksen jäsen                        Sanna-Leena Perunka

hallituksen jäsen                        Jouni Rinta-Keturi

Nyt pyydämme jäsenseuroilta esityksiä hallituksen jäseniksi. Esityksessä tulee olla vähintään seuraavat asiat:

Henkilön nimi ja käytettävyys
Tiivistelmä henkilön taustatiedoista
Perusteet esitykselle hallitukseen.

Seuran esitys tulee olla nimeämistoimikunnan sihteerillä Tapio Pukilla pe 25.10.2019 klo 15 mennessä.

tapio.pukki(at)biathlon.fi

Nimeämistoimikunta käsittelee seurojen esitykset ja tekee oman esityksensä liittokokoukselle.

Nimeämistoimikunnan puolesta

Tapio Pukki
sihteeri

Seurasiirtojen viimeinen ilmoituspäivä 31.10.2019

     Tapio Pukki 

Muistutuksena kaikille seuroille ja urheilijoille:

Kilpailusääntöjen mukaisesti, yli 15-vuotiaiden kohdalla: Jos olet vaihtamassa seuraa alkavalle lisenssikaudelle, tulee liitolle olla toimitettuna esteettömyystodistus vanhalta seuralta lokakuun aikana. Alle 15-vuotiailla riittää ilmoitus seuran vaihdosta liitolle.

Tositteet voi lähettää myös sähköisesti.

Kesken lisenssikauden seuran vaihto ei ole mahdollista ilman kilpailusäännössä eriteltyä poikkeuksellista syytä.

Liitto tulee julkaisemaan saadut/hyväksytyt seurasiirrot marraskuussa.

Seurasiirtotietojen kyselyt/lähetysosoite:
tapio.pukki(at)biathlon.fi
p. 046 8782200

Suomen Ampumahiihtoliitto, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Ote kilpailusäännöstä

8.3. Seuran edustaminen

8.3.1 Edustuskausi
Kilpailija saa saman kilpailukauden 1.11-31.10. aikana edustaa voimassa olevassa kilpailuluvassaan merkittyä seuraa.

8.3.2 Muutokset kesken kauden
Vain siinä tapauksessa, että koti- työ- tai opiskelupaikkakunta muuttuu kilpailukauden aikana, voi kilpailija entisen seuransa puoltamana ja SAhL:lle tehtävällä anomuksella vaihtaa kesken kilpailukautta toiseen seuraan. Tällöin hänen on myös uusittava henkilökohtainen kilpailulupa. Anomuksen hyväksyy/ hylkää kilpailuvaliokunta.

8.3.3 Tarvittavat todistukset
Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa, ettei hänellä ole velvoitteita vanhaa seuraansa kohtaan kuten selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms. Todistus esteettömyydestä on seuran annettava viivytyksettä ja toimitettava SAhL:oon 31.10 mennessä. Sarjan 15-vuotta ja nuorempien on ilmoitettava seuranvaihdosta SAhL:lle ennen kauden ensimmäistä kilpailua ja maksettava kilpailulupa uuden seuran nimissä.