Kategoria: Uutiset

Kestävyyslajien webinaari monipuolisen harjoittelun hyödyistä valmennuksen ja kilpailun näkökulmasta 25.10.2022

     Lauri Elo   Uutiset  

Useamman kestävyyslajin harrastaminen – onko se mahdollista? 

Ampumahiihtoliitto, Hiihtoliitto, Suunnistusliitto, sekä Urheiluliitto järjestävät yhteistyössä kestävyyslajien seurawebinaarin tiistaina 25.10. klo 18–19.30. Webinaarin aiheena on monipuolisen harjoittelun hyödyt valmennuksen ja kilpailun näkökulmasta. Aihetta omilla puheenvuoroillaan ovat pohjustamassa kestävyysurheiluvalmentajat Ari Nummela ja Ilkka Jarva

Liitot yhdessä kannustavat monipuoliseen harjoitteluun ja monilajiseen seurayhteistyöhön sen tukena. Tule kuulemaan monipuolisen harjoittelun hyödyistä!

Webinaari on ilmainen ja sopii niin nuorille urheilijoille, vanhemmille, valmentajille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Linkki webinaariin: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmNzEwNzgtNDczYi00YmUwLTlhZjMtZjNhMmM1YzdhNzZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22af140d88-4476-4b8f-9d35-ad0da0cf1f63%22%2c%22Oid%22%3a%22fc8874f6-4a99-44b5-9b21-da76da2402d7%22%7d

Seura- ja harrastetoiminnan kuulumisia

     Lauri Elo   Uutiset  

Käynnissä on viimeiset viikot kuluvaa lisenssikautta, joten on hyvä hetki katsoa lisenssimääriä ja niiden kehitystä kahden koronan kurittaman kauden jälkeen. Suomessa uutisoitiin laajasti siitä, kuinka korona on vaikuttanut eri lajien harrastaja- ja lisenssimääriin. Ampumahiihdossa näkyvimmät vaikutukset olivat kansallisten kilpailujen vähyys rajoitustoimien takia, sekä osallistujakato niissä kilpailuissa mitä saatiin järjestettyä. Onneksi kuluvalla kilpailukaudella saatiin kilpailuja järjestettyä, mukaan lukien kaikki SM-kilpailut. Ampumahiihdossa ollaankin montaa muuta lajia paremmassa tilanteessa, sillä meillä lisenssimäärien lasku taittui melko nopeasti ja olemme jo kuluvalla kaudella saavuttanut lähes koronaa edeltäneen tason, mistä kuuluu kiitos kaikille harrastajille, jotka ovat pysyneet lajissa tai palanneet lajin pariin koronan jälkeen, sekä niille uusille harrastajille, jotka ovat löytäneet lajin pariin. Toivon, että lisenssimäärien kehitys on jatkuvaa ja pyrimme kaikki siihen, että kasvu jatkuu joka vuosi. 

Kesällä käynnistimme kampanjan, jolla tähdättiin lisenssimäärien, sekä kesän SM-kilpailujen osallistujamäärien kasvattamiseen. Kampanjassa arvotaan Mari Ederin vetämät harjoitukset vuoden 2023 aikana niiden seurojen kesken, jotka onnistuivat kasvattamaan omia osallistujamääriään joko ampumajuoksuissa tai rulla-ampumahiihdon kilpailuissa 20 % verrattuna vuoteen 2021. Liiton syyskokouksessa järjestettävään arvontaan pääsee yhteensä 16 ampumahiihtoseuraa: 

Iisalmen VisaJoutsan PommiJurvan UrheilijatKangasalan Kisa
Kangasniemen KalskeKauhajoen KarhuKontiolahden UrheilijatKouvolan Hiihtoseura
Närpes Kraft SkidföreningOrimattilan JymyPuijon HiihtoseuraSaloisten Reipas
Ski JyväskyläSoisalon AmpumahiihtäjätSotkamon JymySumiaisten Kunto

(Voittava seura saa päättää järjestetäänkö leiri seuran harrastajille vai kaikille alueen harrastajille.) 

Vaikka ampumahiihdon lisenssimäärä onkin kääntynyt nousuun, ei harrastajamäärien kasvu ole itsestään selvää ampumahiihdon kaltaisessa lajissa, missä nuorten harrastajien vanhemmilta odotetaan läsnäoloa harjoituksissa ja tärkeä välineistö on luvanvaraista. Harrastajamäärien kasvattaminen vaatiikin liitolta, mutta erityisesti seuroilta, suunnitelmallista ja aktiivista otetta, jotta uudet harrastajat löytävät lajin pariin ja saavat ampumahiihdon onnistumisen kokemuksia. 

Lajiesittelyt, tutustumispäivät, Napsu-leirit ja ampparikoulut ovat niitä paikkoja missä lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan lajiin ja saamaan innostusta lajia kohtaan. 

Liitossa pyrimme tukemaan harrastajamäärien kasvattamista materiaalien ja ekoaseiden avulla. Näiden lisäksi järjestämme aktiivisesti lajiesittelyjä kouluilla ja liikuntatapahtumissa. Tulemme myös etsimään jokaiselle alueelle 2-3 ampumahiihdon harrastajaa, jotka korvausta vastaan järjestäisivät alueellaan lajiesittelyjä paikallisilla kouluilla, joilla tuetaan seurojen omia tutustumistapahtumia. 

Vuoden 2023 aikana käynnistetään myös ilma-aseprojekti, missä testataan lupavapaiden aseiden käyttöä ampumahiihdon harrastustoiminnassa, seuraten aktiivisesti muun muassa Ruotsia, missä harrastajamäärät saatiin merkittävään kasvuun ilma-aseilla ja yhteistyöllä maastohiihtoseurojen kanssa. Pääpaino ensimmäisenä vuotena tulee olemaan pääkaupunkiseudulla sekä Jyväskylässä.

Pyrimme tukemaan seuroja myös koulutustarjontaa kehittämällä, jotta erityisesti koulutusten saavutettavuus parantuisi. Ohjaajakoulutuksen materiaalien päivittäminen on viimeistelyvaiheessa ja I-tason valmentajakoulutuksen päivittäminen on nyt aloitettu. Molemmissa toimenpiteissä pääpainona on siirtyminen verkkokoulutusympäristöihin, sekä materiaalien uudistaminen. Näillä toimenpiteillä tähtäämme seuratoiminnassa mukana olevien koulutettujen ohjaajien ja valmentajien määrän kasvattamiseen, jotta seuroissa olisi lisää toimijoita järjestämään esittelytapahtumia sekä ohjaamassa uusia lajin harrastajia. 

Kuva Etelä-Suomen alueleiriltä Imatralta. Kuvassa vastuuvalmentaja Jukka Pätäri vetää ryhmäharjoituksia

Vaikka aluetoiminta ei itsessään tähtää harrastajamäärien kasvattamiseen, on sillä selkeä vaikutus harraste- ja kilpailutoiminnan laadun ja kiinnostavuuden paranemiseen, mikä hyödyttää myös harrastajamäärien kasvattamista. Olemme saaneet liiton strategian mukaisesti aluetoimintaa käyntiin jo lähes koko Suomessa erityisesti aluekilpailujen ja alueleirien muodossa. Pyrimme liiton omassa toimintasuunnitelmassa siihen, että pystymme tukemaan aluetoimintaa vuoden 2023 aikana sekä taloudellisesti, että valmennuksellisesti. Tarkennetut toimenpiteet tulevat mukaan vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan.

Tiedän, että ampumahiihtoon löytyy paljon uusia harrastajia, jos kiinnostuneille vaan saadaan tieto lajin harrastusmahdollisuuksista, sekä tarjotaan heille mahdollisuus kokeilla lajia!

Haastankin kaikki seurat tutustumaan liiton materiaaleihin osoitteessa https://www.biathlon.fi/materiaali/ ja järjestämään vuoden 2023 aikana vähintään kaksi uusiin harrastajiin tähtäävää tapahtumaa.Tapahtumien järjestämiseen voi pyytää ekoaseita, tukea ja neuvoa allekirjoittaneelta. Uskon, että harrastajamäärien kasvattaminen on meidän yhteinen tahtotilamme, mutta onnistuakseen, se vaatii meidän kaikkien aktiivista otetta tavoitteen saavuttamiseksi. 

Alla on vielä seurojen käyttöön tekemäni toimintasuunnitelman ohje, johon on koottu seura- ja harrastetoimintaa koskevia tärkeitä huomioita, sekä muistutuksia seuroille, että onhan nämä asiat kunnossa seuran omassa toimintasuunnitelmassa. Tutustukaa myös tähän materiaaliin, kun seuroissa kirjoitatte vuoden 2023 toimintasuunnitelmia.

Yhdessä kohti parempaa ampumahiihtovuotta 2023

Lauri Elo
Kenttäpäällikkö
+358 46 878 2204
lauri.elo@biathlon.fi

Muutoksia kilpailukaudelle 2022-2023

     Lauri Elo   Uutiset  

SÄÄNTÖMUUTOSESITYKSET

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kokouksessaan 12.10.2022 kilpailuvaliokunnan esityksen mukaisesti sääntömuutokset tulevalle kilpailukaudelle.

2.3.3 (uusi lisäys)

Kansallisissa kilpailuissa miehille ja naisille avoin sarjajako on

MNH (harrastesarja)

2.4 Aluekilpailut 

Aluekilpailut ovat matalankynnyksen kilpailutoimintaa. Seurat voivat järjestää aluekilpailuja omalla toimialueellaan. Kilpailuihin saavat osallistua kyseisellä alueella toimivat SAhL:n jäsenseurat sekä niiden jäsenet. Aluekilpailu voi olla myös avoin kaikille seuroille, josta järjestäjä ilmoittaa erikseen. Alueen kilpailukalenterista vastaa alueen toiminnasta vastaava toimikunta. 

Lisäys: Aluekilpailuissa on osallistujilla oltava vähintään voimassa oleva ampparipassi tai harrastelisenssi

8.1 Kilpailulupa (uusi)

SAhL:n kansallisissa kilpailuissa, sekä kaikissa muissa ampumahiihdon, sekä sen kesälajien kilpailuissa on jokaisella kilpailuun osallistuvalla oltava voimassa oleva SAhL:n kilpailulupa.

11.1.6.4 (uusi)

Miesten viestikilpailuissa alle 11-22- vuotiaiden-sarjoissa saa viestijoukkueessa kilpailla myös nainen/naisia samasta tai nuoremmasta ikäluokasta huomioiden kilpailusääntö §8.2.2. Veteraanisarjojen viesteissä M120-200 saa kilpailla nainen/naisia kunhan ikäluokkavaatimukset täyttyvät. Kilpailijoiden ei tarvitse edustaa samaa seuraa

11.2.6.4 Viestijoukkueeseen osallistujat(uusi)

Miesten viestikilpailuissa alle 11-22- vuotiaiden-sarjoissa saa viestijoukkueessa kilpailla myös nainen/naisia samasta tai nuoremmasta ikäluokasta huomioiden kilpailusääntö §8.2.2.Veteraanisarjojen viesteissä M120-200 saa kilpailla nainen/naisia kunhan ikäluokkavaatimukset täyttyvät. Kilpailijoiden ei tarvitse edustaa samaa seuraa.

8.3.2 Seuran muuttaminen (uusi)

Kilpailija voi vaihtaa edustamaansa seuraa siihen saakka, kunnes on hankkinut kuluvan kauden kilpailuluvan.

8.3.2.1 Muutokset voimassa olevaan kilpailulupaan (uusi)

Vain siinä tapauksessa, että koti- työ- tai opiskelupaikkakunta muuttuu kilpailukauden aikana, voi kilpailija entisen seuransa puoltamana ja SAhL:lle tehtävällä anomuksella vaihtaa kesken kilpailukautta toiseen seuraan. Tällöin hänen on myös uusittava henkilökohtainen kilpailulupa. 
Anomuksen hyväksyy/ hylkää kilpailutoiminnasta vastaava valiokunta. Käsittelyaika on 30 päivää.

8.3.3 Tarvittavat dokumentit (uusi)

Seuraa muuttavan kilpailijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa, ettei hänellä ole velvoitteita vanhaa seuraansa kohtaan kuten selvittämättömiä raha-asioita, lainavarusteita, kilpailukieltoa tms. Todistus esteettömyydestä on seuran annettava viivytyksettä ja toimitettava SAhL:oon. Kilpailija ei voi edustaa uutta seuraa ennen esteettömyystodistuksen toimittamista ja sen hyväksymistä Suomen Ampumahiihtoliitossa.
Sarjan 15-vuotta ja nuorempien on ilmoitettava seuranvaihdosta SAhL:lle ennen kauden ensimmäistä kilpailua ja maksettava kilpailulupa uuden seuran nimissä.

Kilpailijan ei tarvitse toimittaa todistusta esteettömyydestä vaihtaessaan seuraa, mikäli hänellä ei ole ollut voimassa olevaa kilpailulupaa edellisellä kilpailukaudella ajalla 1.11-31.10.


Harrastesarjan säännöt

Kansallisen harrastesarjan säännöt ovat ohjeelliset. Kilpailun järjestävä seura saa harkintansa mukaan muuttaa harrastesarjan sääntöjä (pois lukien osallistumisoikeutta) parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Osallistumisoikeus
Harrastesarjaan saa osallistua ne kilpailijat, jotka täyttävät kalenterivuonna 16-vuotta tai tätä vanhemmat, sukupuolesta riippumatta.

Osallistujalla tulee olla vähintään ampumahiihdon harrastelisenssi

Kilpailumatkat ampumahiihdossa ja rulla-ampumahiihdossa
N60 
sarjan kilpailumatkat 100m sakkokierroksella

Kilpailumatkat ampumajuoksussa
M/N13 
sarjan matkat niin, että kilpailussa on 1 pystyammunta

Ammunta
Makuuammunnassa saa halutessaan käyttää ampumatukea.
Kilpailija voi valita kantaako hän asetta mukanaan vai säilytetäänkö asetta ampumapaikalla. kilpailijalla, joka kantaa asetta mukanaan, on oltava hallussapito/rinnakkaislupa aseeseen.

Ase
Aseen tulee olla kaliiberiltaan .22lr ja toimintatavaltaan lippaallinen kertatuli
Aseessa saa käyttää optisia ja suurentavia tähtäimiä.


KILPAILUMAKSUJEN TARKISTUKSET

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus on vahvistanut kilpailumaksut kaudelle 2022-2023.

Kansallisten kilpailujen kilpailumaksut (ei SM-kilpailut):

  • 19-sarjat ja vanhemmat: 20 €
  • 17-sarjat ja nuoremmat: 15 €

LISENSSIT JA LISENSSIKAUSI

Suomen Ampumahiihtoliitto on vahvistanut kokouksessaan 12.10.2022, että lisenssivalikoimaan lisätään uusi harrastelisenssi, joka on tarkoitettu 15-vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Harrastelisenssi oikeuttaa kilpailemiseen kansallisten kilpailujen harrastesarjassa, sekä alue- ja seurakilpailuissa kaikissa kilpailusarjoissa. 

Suomen Ampumahiihtoliitossa siirrytään Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton IBUn mukaisesti noudattamaan kansainvälistä kilpailukautta, joka on 1.7–30.6. Tämä muutos edellyttää siirtymäajan lisenssikautta, joka tulee olemaan 1.11.2022-30.6.2023. Lisenssit ja sporttiturva vakuutukset hinnoitellaan siirtymäkaudella keston mukaisesti. 

Kilpailukauden 1.11.2022-30.6.2023 lisenssit tulevat myyntiin lokakuun lopussa.

Kilpailukauden 1.7.2023-30.6.2024 lisenssit tulevat myyntiin kesäkuun 2023 aikana. 

Aikuisurheilijoiden leiri Imatralla 2-4.12.2022

     Lauri Elo   Uutiset  

Imatralla järjestetään aikuisille ampumahiihdon harrastajille sekä lajissa kilpaileville veteraaniurheilijoille suunnattu valmennusleiri. Leirin ajankohta on 2.-4.12.2022 ja pitopaikkana Ukonniemen ampumahiihtostadion. Leirin päävalmentajana toimii Marko Mänttäri. Marko on oman aktiivikauden aikana kilpaillut kansainvälisellä tasolla ja hänellä on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksestakin. Leirin pääteemana on KVK- kauden harjoittelu ja yksittäiset harjoitukset ohjelmoidaan kauden vaatimuksia vastaaviksi. Osallistujien kokemus ja kuntotaso määrittävät sitten yksilökohtaisen vauhdin!

Leiri alkaa perjantaina 2.12. klo 17.00 ja päättyy sunnuntaina n. klo 13.00.

Leiri majoittajana ja ruokahuollosta vastaavana toimii Saimaa Life & Light. Leiriläiset majoitetaan 2hh.

https://saimaa-life.com/fi/apartments_light

Leirin hinta kattaa Ukonniemen ensilumen ladun sekä ampumapenkan käytön, valmennuksen ohjelman mukaan, majoituksen pe-su Saimaa Light- 2hh huoneistossa ja ruokailut leirin aikana. Jokaista osallistujaa pyydetään varmistamaan tarvitsemansa vakuutusturva itse.

Leirin hinta pe-su kokonaispakettina on 468,00 € / osallistuja sisältäen alv:n 24%

Viimeinen ilmoittautumispäivä leirille on 18.11.2022. Leiri toteutetaan, mikäli osallistujia on minimissään kuusi.

Suuremmat seuraryhmät majoitetaan 3hh tai 4hh huoneissa. Ryhmiä pyydetään ilmoittautumaan yhteisellä ilmoittautumisella, jolloin majoitushinta lasketaan osallistujamäärän mukaan. Omatoimimajoittujilla on myös mahdollisuus osallistua leiritykseen. Valmennuspaketin hinnan saat pyydettäessä.

Imatran ampumahiihtostadion, os. Ottelukatu 11, sekä lähistön muut urheilu- ja vapaa- ajanviettomahdollisuuden tarjoavat osallistujille ikimuistoisen leiriviikonlopun!

Kiinnostunut? Ota yhteyttä!
Ohjelmaan ja valmennukseen liittyvät kysymykset:

Marko Mänttäri s-posti: manttari.marko@gmail.com / p. 040 5941 318

Majoitukseen ja yleisjärjestelyihin liittyvät kysymykset:
Saku Miikki s-posti: saku_miikki@hotmail.com / p. 040 6696 596

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää infotilaisuuden seuratuen hakuun 28.9.2022

     Lauri Elo   Uutiset  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on usean vuoden ajan jakanut Seuratoiminnan kehittämistukea, joka on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Tuen hakuaika on 1.11-30.11.2022.

Seuroille järjestetään tuesta infotilaisuus etänä, jossa OKM:ssä seuratuesta vastaava liikunnan ylitarkastaja Sari Virta kertoo, mihin ja miten seuratukea voi hakea ja mitkä asiat vaikuttavat tuen saamiseen.

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.30-18.30.

Ilmoittautumiset: https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d

IBU:n kansainvälinen kongressi 16.-18.9.2022 Salzburgissa

    Tapio Pukki   Uutiset  

IBU:n kansainvälinen kongressi 16.-18.9.2022 Salzburgissa valitsi edustajat hallitukseen ja tekniseen komiteaan.

IBU:n kansainvälinen kongressi 16.-18.9.2022 Salzburgissa valitsi edustajat hallitukseen ja tekniseen komiteaan.

Suomen esittämänä tekniseen komiteaan valittiin Tomi-Pekka Riihivuori.  

Komiteassa on yhteensä 12 jäsentä, joista 10 jäsenmaiden omista ehdokkaistaan valitsemaa jäsentä, sekä urheilijoiden ja valmentajien valitsemat jäsenet.

Tomi-Pekka Riihivuori on ollut jo pitkään ampumahiihdon kansainvälinen tuomari sekä teknisen delegaation jäsen. Riihivuoren lisäksi komiteassa toimii Kaisa Mäkäräinen urheilijakomitean valitsemana edustajana.

Kaisa Mäkäräinen ja Tomi-Pekka Riihivuori

IBU:n kongressissa päätettiin myös MM-kisaisännyydestä vuodelle 2027, jossa Suomen Kontiolahti oli ehdokkaana. Tasaisessa kamppailussa IBU:n hallitus päätyi esittämään kisaisännäksi Viron Otepäätä, jonka kongressi vahvisti.  Kontiolahden tiedote.

IBU:n hallituksessa jatkaa puheenjohtajana Ruotsin Olle Dahlin. IBU:n tiedote

Kongressin tärkeä päätös oli jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden ja toimitsijoiden kieltoa osallistua kansainvälisiin kilpailuihin. Myös molempien liittojen jäsenyydet kansainvälisessä Ampumahiihtoliitossa eivät toistaiseksi ole voimassa.

IBU palkitsi kongressissa ansioituneita toiminnassa pitkään olleita henkilöitä

Suomen Hannu Litmanen palkittiin pitkäaikaisesta ja merkityksellisestä työstä IBU:n lääketieteellisessä komiteassa.

Myös suomalaiset sukujuuret omaava kanadalainen Ray Kokkonen palkittiin työstään kansainvälisen ampumahiihdon hyväksi niin IBU:n sääntöjen laatijana, työssään teknisessä komiteassa ja IBU:n pitkäaikaisena tilintarkastajana.

Hannu Litmaselle ja Ray Kokkoselle myönnettiin IBU Medal of Honor for Officials in Gold.

Euroopan Nuorten Talviolympiafestivaalit

    Jarkko Kauppinen   Uutiset  

Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit (EYOF) on Euroopan Olympiakomiteoiden luoma ja kansainvälisen Olympiakomitean suojeluksessa järjestettävä kilpailutapahtuma eurooppalaisille nuorille urheilijoille. Tällä kaudella EYOF-kisat pidetään 21.-28.1.2023 Friuli Venezia Giuliassa (ITA) ja ampumahiihdon osalta kisat koskevat 2005/2006 vuonna syntyneitä.

Jos olet kiinnostunut pääsystä EYOF 2023 joukkueeseen, niin ilmoita kiinnostuksesi (nimi ja yhteystiedot (oma sähköposti, huoltajan sähköposti) lajipäällikkö Jarkko Kauppiselle viimeistään 5.10.2022.

EYOF valinnat:

  • Olympiakomitea valitsee edustajat kilpailuihin HUY:n arviointikriteerien ja SAhL:n esityksen perusteella.
  • Kisoihin valitaan 4 tyttöä ja 4 poikaa
  • Valittavat edustajat (synt. 2005/2006)
  • Valintaehdotus Olympiakomitealle 3.1.2023
  • Valintojen julkistaminen 9.1.2023

Näyttökilpailut:

  • Kansalliset ampumahiihdot 03.12.- 04.12.2022 paikkakunta avoin
  • Kansalliset ampumahiihdot 17.12.- 18.12.2022 Imatra

Lisätiedot ja ilmoitukset kiinnostuksesta:

lajipäällikkö Jarkko Kauppinen, jarkko.kauppinen(at)biathlon.fi, p. 040 8607636

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) opiskelurahat haettavissa

     Jarkko Kauppinen   Uutiset  

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) myöntää vuosittain opiskeluapurahoja kansainvälistä menestystä tavoittelevien tai aktiiviuransa jo päättäneiden huippu-urheilijoiden opintoihin ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Apurahat lukuvuodelle 2022–23 ovat haettavissa syyskuun ajan.

Opiskeluapurahalla halutaan edesauttaa tutkinnon suorittamista tukemalla urasiirtymävaiheessa olevien urheilijoiden kouluttautumista uuteen ammattiin sekä helpottamalla nuorten urheilijoiden siirtymistä jatko-opintoihin toisen asteen koulutuksen jälkeen. Opiskeluapurahan avulla voidaan myös rytmittää opintoja lukuvuoden aikana tai lukuvuosien välillä siten, että opiskelu tukee urheilutuloksen tekemistä.

Täyden URA-apurahan määrä on 3000 euroa ja se maksetaan kahdessa osassa. Apuraha voidaan myöntää myös puolikkaana koko lukuvuodeksi tai vain syys- tai kevätlukukaudeksi.

Tarkempaa tietoa apurahan hakuun liittyen sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy URA-säätiön nettisivulta:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/kaksoisura/urasaatio/

Lisätietoa apurahan myöntämiskriteereistä: Opiskeluapurahan myöntämisperusteet lukuvuodelle 2022–23

Biathlon Baltic Cup

     Lauri Elo   Uutiset  

Viron Otepäässä järjestetään 23-25.9.2022 rulla-ampumahiihdon Biathlon Baltic Cupin osakilpailu. BBC:n kilpailukutsu alla.

Pyydämme osallistumisesta kiinnostuneita ilmoittautumaan sunnuntaihin 18.9.2022 mennessä osoitteeseen lauri.elo@biathlon.fi.

Selvitämme paraikaa kilpailumatkan käytännön järjestelyitä ja tiedotamme näistä kiinnostuneille mahdollisimman pian.

Otepään osakilpailu on osa Regional Junior Baltic- Cup kokonaisuutta, jonka muiden kilpailuiden alustavat aikataulut näkyvät alla:

BBC2 16.-18.12.2022, Imatra

BBC3 06.-08.01.2023, Madona

BBC4 24.-26.02.2023, Ignalina

BBC5 17.-19.03.2023, Otepää 

IBU:n päätöksenteko kesä- ja talvikilpailuiden osalta on kaksivaiheinen. Talven kilpailuiden toteutuminen varmistuu syyskuun aikana. Tavoitteena on, että talven kilpailuista kiinnostuneille tarjotaan kilpailupaikkakohtaisesti valmiiksi paketoituna kilpailumatkoja yhtenä vaihtoehtona.

Lisätiedot                             
Lauri Elo: lauri.elo@biathlon.fi.

Saku Miikki: 040-6696 596 saku_miikki@hotmail.com